whatsapp android blaue hacken é possivel rastrear um celular pelo facebook iphone da dinleme iphone spy spiare posizione gps android

 

Офіційний Веб-сайт Пузняковецької сільської ради

Переглянути далі...

  

Підписання угоди про транскордонне співробітництво

Читати далі...

Історія та легенди наших сіл

Читати далі...

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Пузняковецької сільської ради

«Про місцеві податки і збори» на 2021 рік

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Пузняковецька сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду сільського бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Пузняковецької сільської ради.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Пузняковецька сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2021 рік.

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік, податки і збори будуть справлятимуться за мінімальними ставкам, а плата за землю - із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок не будуть профінансовані соціальні програми громади.

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету

 

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021 рік

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021 рік

Відхилення,

тис. грн.

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка%

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

(від 0,1% до 1,5% залежно від виду нерухомого майна

10,5

0

0

10,5

2

Плата за землю

(ставка земельного податку)

від 0,01% до 12%

170,0

від 0,01% до 12%

150,0

170,0

3

Єдиний податок

І гр. 10 %

ІІ гр. 18%

500,0

0

0

500,0

4

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

5 % від вартості підакцизних товарів

20,0

0

0

20,0

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

700,5

 

В разі прийняття рішення «Про місцеві податки і збори на 2021 рік» очікується, що в бюджет Пузняковецької сільської громади надійдуть кошти в сумі 700,5 тис. грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. Таким чином, Пузняковецька сільська рада розміри ставок місцевих податків і зборів (Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, Плата за землю, Єдиний податок) збільшаться в середньому на 0,04% – 2%.

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів, покращення інфраструктури.

Враховуючи, вищевикладене, Пузняковецької с/рада розробляється проект рішення «Про місцеві податки і збори» на 2021 рік та публікується в засобах масової інформації

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

-

Держава

так

-

Суб’єкти господарювання

так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

-

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Пузняковецької сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішеннями Пузняковецької сільської ради на 2020 рік застосовуються лише протягом поточного 2020 року

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

 

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

- забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2021 р.»

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» на 2021 р. складатимуть: 700,5 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення Пузняковецької сільської ради (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти рішення «Про місцеві податки і збори» на 2021 рік у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 700,5 тис. грн., що дозволить профінансувати потреби комунальних закладів, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок податків та зборів, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок місц1вих податків і зборів на 2021 рік.

За рахунок прийняття максимальних ставок можливе значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, додатково надійде до сільського бюджету 14, 700 тис. грн. Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження на суб’єктів господарювання, що в сою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку із сплати податків і зборів. Можливе скорочення кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги, непорозуміння між місцевою владою та СПД.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати місцевого бюджету у сумі 700,5 за рахунок сплати податків за мінімальними ставками

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (прогнозована сума 700,5 тис. грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .

Відсутні

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету (орієнтовно у сумі 14, 700 тис.грн.) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише з платою за землю

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата податків за встановленими ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплати місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

 

3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За даними Мукачівської ОДПІ станом на 01.01.2020 року

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

2

22

24

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

8 %

92%

100 %

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

« 1 » - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками відповідно до Податкового кодексу України за мінімальними ставками, громадяни втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету , а це не дозволить профінансувати в повній мірі соціально-економічні та інші програми. Очікуванні втрати до місцевого бюджету складатимуть 700,5 тис. грн.

Альтернатива 2

« 3 » - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення місцевого бюджету.

До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно 700,5 тис. грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3

« 2 » - цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 1. Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Сплата податків і зборів СПД та громадянами за обґрунтованими ставками.

Сплата податків за запропонованими ставками 700,5 тис.грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку до цього АРВ.

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

 1. Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету (14,7 тис.грн.) та спрямування їх на вирішення соціальних проблем територіальної громади .

Надмірне податкове навантаження спричинить занепад малого бізнесу.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку до цього АРВ

Додаткове наповнення міського бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

 1. Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Сумарні витрати, 700,5 тис. грн.

Зменшення надходжень до міського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення місцевого бюджету. Податкове навантаження для платників місцевих податків і зборів не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів органу місцевого самоврядування та платників місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;

 • Бюджетного кодексу України;

 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;

 • Бюджетного кодексу України;

 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;

 • Бюджетного кодексу України;

 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Пузняковецької сільської ради.

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Пузняковецької сільської ради , аналітичних показників Мукачівської ОДПІ Закарпатської області, інформації бухгалтерії Пузняковецької сільської ради станом на 01.01.2020 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2021 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проекту рішення Пузняковецької сільської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів" на 2021 р. та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Пузняковецької сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади

чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

 • Розмір надходжень до місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.

 • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

 • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Прогнозні показники результативності.

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021 р.

тис. грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

700,5 тис. грн.

 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

10,5 тис. грн.

 

- Плата за землю

170,0 тис. грн.

 

- Єдиний податок

500,0 тис. грн.

 

- акцизний податок

20,0 тис. грн.

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

24

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

-

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Пузняковецької сільської ради;

- на стенді Пузняковецької сільської ради;

- на сторінці у Фейсбуці Пузняковецької сільської ради;

Високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Великокучурівської сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Мукачівської ОДПІ уЗакарпатській області;

- інформація фінансового відділу Пузняковецької сільської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до дня закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

 

Голова Пузняковецької сільської ради Хохол О.В.

 

 

 

 

Додаток _1___

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.01. 2020 р. по _13.05.2020 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради та опитування в телефонному та усному режимі

8

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

2

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 24 (одиниць), ), у тому числі малого підприємництва 2 (одиниць) та мікропідприємництва 22 (одиниць)

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,00 (відсотків)

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

400

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів, визначених рішеннями сільської ради на 2020 рік), гривень

29187,5

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

29587,5

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

24

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

710100,0

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1.5 год*23,18 грн= 34,77 грн.

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,5 год*23,18 грн. = 11,59грн.

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

46,36

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

24

16

Сумарно, гривень

1112,64

Х

0

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

100

500

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

10

50

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1000

5000

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1110

5550

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На основі аналізу статистичних даних що наданні фінансово-економічним відділом виконавчого комітету Пузняковецької сільської ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

 

Про встановлення ставок єдиного податку

на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

 

Керуючись пунктом 24 статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 8, 10, 12, розділом ХІІ Податкового кодексу України, сільська рада в и р і ш и л а:

 

1. Встановити з 1 січня 2021 року на території Пузняковецької сільської ради наступні ставки єдиного податку в межах ставок, визначених Податковим кодексом України (Додаток № 1).

2.Рішення Пузняковецької сільської ради від 10 липня 2019 року № 212 «Про встановлення ставок єдиного податку на території Пузняковецької сільської ради на 2020 рік» з 01.01.2021 року вважати таким, що втратить чинність.

3. В.о. секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. забезпечити оприлюдення цього рішення та направити один примірник цього рішення до державної фіскальної служби для виконання.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку сіл та бюджету ( Перевузник М.І.)

 

Сільський голова : Хохол О.В.

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №_____

 

 

СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

 

Група платників єдиного податку

Ставки єдиного податку

Пропозиція

ставки податку

на місяць

(%)

Додаткова ставка податку

Види підприємницької діяльності (згідно діючих КВЕД)

2021 рік

1 г р у п а

(не можуть використовувати найманих осіб граничний обсяг доходу за рік 300000 грн.)

роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню (згідно діючих КВЕД), а саме:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

10% від розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 01.01.2021 року

ст. 293.4 ПКУ

15% від:

1) суми превищення граничного обсягу доходу, який дає право застосовувати спрощену систему;

2) доходу отриманого від провадження діяльності не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку віднесеного до І та ІІ групи;

3) доходу отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків ніж грошових;

4) доходу отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

2 г р у п а

(можуть використовувати не більше 10 найманих осіб одночасно, граничний обсяг доходу за рік 1500000 грн.)

 • надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню (згідно діючих КВЕД)

18 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2021 року

-

 • виробництво та/або продаж товарів (згідно діючих КВЕД).

 • діяльнісь у сфері ресторанного господарства (згідно діючих КВЕД)

20 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2021 року

-

3 г р у п а

(фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень

Здійснюють будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платниками єдиного податку

2 % доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

4 % доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

-

4 г р у п а

сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях,

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях)

для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях,

для земель водного фонду

для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди

 

 

0,27 %

 

 

0,27 %

 

 

 

 

 

0,09 %

 

 1,35 %

 

 

 

 

 

3 %

-

Сільський голова  О.В.Хохол

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

Про затвердження Положення

та встановлення ставок податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, п.24 розділу 1 ст.26, ст.69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. 10, пп. 14.1.12 ст.14, ст.265, 266 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік, в наступній редакції (додаток 1)

 2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік (додаток 2).

 3. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10 липня 2019 року № 213 «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пузняковецької сільської ради на 2020 рік»з 01.01.2021 року вважати такими, що втратить чинність.

 4. В.о. секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. забезпечити оприлюдення цього рішення та направити один примірник цього рішення до державної фіскальної служби для виконання.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку сільської ради та бюджету (Перевузник М.І).

 

Сільський голова : Хохол О.В.

 

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №_______

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на території Пузняковецькох сільської ради на 2021 рік

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010 року з наступними змінами та доповненнями, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від28.12.2014р.№71-VІІІ.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Пузняковецької сільської ради.

Розділ 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розміщеної на території Пузняковецької сільської ради.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Розділ 3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільскої ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Розділ 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об’єктів з урахуванням норм пункту 5.1. розділу 5 цього Положення.

Розділ 5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги зі сплати податку надаються:

 • у розмірі 100 відсотків - інвалідам І групи, багатодітним сім'ям, малозабезпеченим сім'ям, учасникам війни 1941-1945 років (крім осіб прирівняних до них).

 • у розмірі 100 відсотків - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам бойових дій на території інших держав, учасникам АТО.

 • у розмірі 100 відсотків - релігійним організаціям, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами.

Пільги з податку, що сплачується на території Пузняковецької сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Пузняковецької сільської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Розділ 6. Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості встановлюються за рішенням Пузняковецької сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6.2.Граничну ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік, встановити в розмірі 3 відсотків.

6.3. Встановити, що у 2020 році власники квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів, які знаходяться на території населених пунктів сільської ради, за кожен такий об»єкт додатково сплачуватимуть податок в розмірі 25 тис. грн.. на рік.

6.4. Ставка податку для об»єктів житлової та нежитлової нерухомості для юридичних осіб встановлюється у 2020 році за рішенням Пузняковецької сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування. База оподаткування об»єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об»єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об»єкт.

6.5. Ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості встановлюються на 2021 рік в таких розмірах:

- для фізичних осіб:

житлові об'єкти

а) 0,4 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів, які знаходяться на території населених пунктів сільської ради та для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),загальна площа яких перевищує 180 кв. метрів.

нежитлові об'єкти

б) 0,4 відсотка - будівлі готельні: готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, туристичні бази, будинки відпочинку;

в) 0,4 відсотка - будівлі офісні:будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

г) 0,4 відсотка будівлі торговельні: торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

ґ) 0,1 відсотка – гаражі: гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

д) 0 відсотка - будівлі промислові та склади;

е)0,05 відсотка - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

и)0,1 відсотка - інші будівлі.

- для юридичних осіб встановлюються:

житлові об'єкти

а) 0,4 відсоток - для квартир, загальна площа яких перевищує 70 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 180 кв. метрів.

нежитлові об'єкти

б) 0,4 відсоток - будівлі готельні: готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, туристичні бази, будинки відпочинку;

в) 0,4 відсоток - будівлі офісні:будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

г) 0,4 відсоток будівлі торговельні: торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

ґ) 0,2 відсоток – гаражі: гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

д) 0 відсоток - будівлі промислові та склади;

е) 0,4 відсоток - інші будівлі.

Розділ 7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Розділ 8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1. розділу 8 цього Положення та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Пузняковецької сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Розділ 10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до бюджету Пузняковецької сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ 11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Сільський голова О.В.Хохол

 

 

Додаток 2

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №______

Ставки податку

для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості по

Пузняковецькій сільській ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування на 2021 рік:

                                                                                  для фізичних осіб                                                             для юридичних осіб

житлові об'єкти

а)для квартири/квартир,

загальна площа яких перевищує                                                      0,4 відсотка                                              -

60 кв. метрів, або житлового

будинку/будинків, загальна площа

яких перевищує 180 кв. метрів,

які знаходяться на території

населених пунктів сільської ради

житлові об'єкти

а)для квартири/квартир,

Загальна площа яких перевищує

70 кв. метрів, або житлового будинку -                                        0,4 відсотка                                                            -

/будинків, загальна площа

яких перевищує 180 кв. метрів,

які знаходяться на території

населених пунктів сільської ради

нежитлові об'єкти

б) будівлі готельні: готелі, мотелі,                                             0,4 відсотка                                                                      0,4 відсотка

кемпінги, ресторани та бари, туристичні

бази, будинки відпочинку;

в) будівлі офісні:будівлі фінансового                                  0,4 відсотка                                                                         0,4 відсотка

обслуговування, адміністративно-побутові

будівлі, будівлі для конторських та

адміністративних цілей;

г) будівлі торговельні: торгові центри,                              0,4 відсотка                                                                           0,4 відсотка

універмаги, магазини, криті ринки, павільйони

та зали для ярмарків, станції технічного

обслуговування автомобілів, їдальні, кафе,

закусочні, бази та склади підприємств

торгівлі й громадського харчування,

будівлі підприємств побутового обслуговування;

ґ)гаражі: гаражі (наземні й підземні)                                 0,1 відсотка                                                                        0,2 відсотка

та криті автомобільні стоянки;

д)будівлі промислові та склади;                                                    -                                                                                            -

ж) господарські (присадибні) будівлі                                0,05 відсотка                                                                   0,2 відсотка

- допоміжні (нежитлові) приміщення,

до яких належать сараї, хліви, гаражі,

літні кухні, майстерні, вбиральні,

погреби, навіси, котельні, бойлерні,

трансформаторні підстанції тощо;

з) інші будівлі. 0,1 відсотка 0,4 відсотка                                   -                                                                                           -

 

Сільський голова Хохол О.В.

 

 

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

 

Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів на території Пузняковецької сільської ради на 2021рік  

 

Керуючись п.203 ч.1 ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.215.3.10, ст..267 Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради, Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 • 1. Встановити на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.
 • 2. Затвердити Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік, в наступній редакції, що додається (додаток 1).
 • 3. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10.07.2019 року № 214 «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Пузняковецької сільської ради на 2020 рік», з 01.01.2021 року вважати таким, що втратить чинність.
 • 4.В.о Секретарю сільської ради Касинець Г.І. забезпечити оприлюдення цього рішення та направити один примірник цього рішення до державної фіскальної служби для виконання.
 • 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку сільської ради та бюджету (Перевузник М.І.)

Сільський голова Хохол О.В.

 

 

додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №_____

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРОАКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

 

1. Платники податку

Платниками податку є юридичні та фізичні особи-підприємці, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного.

3. База оподаткування

Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

4. Ставка податку

Ставка податку встановлюється з 01 січня 2021 року у розмірі 5(п’яти) відсотків від вартості (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного є дата здійснення розрахункової операції, відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок є дата надходження оплати за проданий товар.

6. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем здійснення операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7. Строк сплати податку

Суми податку перераховуються до сільського бюджету особами, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

Сільський голова :  Хохол О.В.

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці 

 

Про встановлення ставки транспортного податкуна території Пузняковецької сільської ради на 2020 рік  

 

Керуючись ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.267 Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради, Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Пузняковецької сільської ради у 2021

році ставку транспортного податку на легкові автомобілі, з року випуску яких минуло 5 років та середня ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати ( станом на 01 січня 2021 року) з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль.

 1. Затвердити Положення про порядок справляння транспортного

податку на території Пузняковецької сільської ради, в редакції, що додається (додаток 1)

    3. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10.07.2019 р. № 215 «Про встановлення ставки транспортного податку на території Пузняковецької сільської ради на 2020 рік», з 01.01.2021 року вважати такими, що втратить чинність.

    4.В.о.секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. забезпечити оприлюдення цього рішення та направити один примірник цього рішення до державної фіскальної служби для виконання.

    5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку сільської ради та бюджету (Перевузник М.І.)

 

Сільський голова :  Хохол О.В.

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок справляння транспортного податкуна території

Пузняковецької сільської ради у 2021 році

1.Загальні положення

1.1. Транспортний податок на території Пузняковецької сільської ради встановлюється відповідно до Податкового кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Транспортний податок – це складова податку на майно, що відноситься до місцевих податків, і кошти від якого зараховуються до сільського бюджету Пузняковецької сільської ради.

2.Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно допідпункту 267.2.1. пункту 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

3.Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло 5 років та середня ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати ( станом на 01 січня 2021 року).

4.База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно дорозділу 3 цього Положення.

5.Ставки податку

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1. пункту 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Порядок обчислення та сплати податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податковихповідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2020 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2020 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

7.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченомуПодатковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою-платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником-починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6.За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

8. Порядок сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9.Строки сплати податку

9.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10. Відповідальність за порушення податкового законодавствата контроль податкових органів

10.1. Податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

10.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння транспортного податку здійснюється органами державної податкової служби.

Сільський голова :  Хохол О.В.

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

 

Про встановлення ставок земельного

податку та орендної плати на території

Пузняковецької сільської ради у 2021 році 

 

Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.69 Бюджетного кодексу України, ст. 269-288 Податкового кодексу України, , Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10.07.2019 р. № 216

«Про встановлення ставок земельного податку та орендної плати на території Пузняковецької сільської ради у 2020 році», з 01.01.2021 року вважати такими, що втратить чинність.

 1. Встановити на території Пузняковецької сільської ради у 2021

році наступні ставки земельного податку:

- за земельні ділянки в межах населених пунктів: сіл Пузняківці, Крите, Грабово, Герцівці, Тростяниця зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,05 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

- за земельні ділянки під сільськогосподарськими угіддями – 0,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки ;

- за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), - 3 % від їх нормативної грошової оцінки;

- за земельні ділянки, що використовуються для здійснення комерційної діяльності в розмірі - 3 % від їх нормативної грошової оцінки.

 1. Встановити на території Пузняковецької сільської ради у 2021 році

орендну плату за земельні ділянки в розмірі 6 ( шість) відсотків нормативної грошової оцінки земель, відповідно до їх цільового використання.

 1. Від сплати земельного податку звільняються:

3.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, заклади установи, організації, які повністю утримуються за рахупнок державного бюджету, заклади установи, організації, громадські організації, об»єкти комунальної власності, які є неприбутковими і утримуються за рахунок державного бюджету;

3.2. релігійні організації, статути(положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльность яких не передбачає отримання прибутків.

3.3.санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

3.4. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю. Кількість інвалідів, які мають основне місце роботи на цих підприємствах, повинна становити не менш як 50 % та фонд оплати праці таких інвалідів – не менш як 25 % суми загальних витрат на оплату праці;

3.5. бази олімпійської та паралімпійської підготовки.

4. В.о.секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. оприлюднити дане рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку сіл та бюджету (Перевузник М.І.)

 

Сільський голова  Хохол О.В.

 

 

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

 

Про встановлення ставки туристичного збору

на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

 

Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування вУкраїні”, ст.69 Бюджетного кодексу України, ст. 268 Податкового кодексу України,Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради:

 1. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10.07.2019 р. № 217

«Про встановлення ставки туристичного збору на території Пузняковецької сільської ради у 2020 році», з 01.01.2021 року вважати такими, що втратить чинність.

 1. Затвердити Положення про туристичний збір на 2021 рік( додаток 1)

 2. Встановити на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

ставки туристизного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ПКУ, у розмірі до 0,5% – для внутрішнього туризму та до 5% – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

4. В.о.секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. оприлюднити дане рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку сіл та бюджету (Перевузник М.І.)

 

Сільський голова Хохол О.В.

 

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №_____

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір 

 

1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селах Пузняковецької сільської ради ( Пузняківці, Грабово, Крите , Тростяниця , Герцівці ) радою якого встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження це особи, але вже лише фізособи-резиденти, що мають місце проживання в Україні.

В) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою в місцях проживання (ночівлі), визначених пп. «б» пп. 268.5.1 ПКУ, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму. (Членами сім’ї фізособи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у т.ч. усиновлені. Членами сім’ї фізособи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати й сестри, її баба та дід із боку матері та з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ПКУ);

г) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

ґ) ветерани війни, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

3. Ставка збору

3.1.Розмір ставки збору встановлюється рішенням відповідної сільської,

селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади.

3.2. Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначенихпп. 268.5.1 ПКУ, від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення в такому розмірі:

 • до 0,5% – для внутрішнього туризму;

 • до 5% – для в’їзного туризму.

3.3. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення (пп. 268.4.1 ПКУ) у місцях проживання (ночівлі), визначенихпп. 268.5.1 ПКУ.

3.4. З 01.01. 2019 року відповідно до п. 268.1 ПКУ запроваджується авансова сплата туристичного збору податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі).

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. тимчасове розміщення може здійснюватися лише в місцях проживання згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (далі— орган місцевого самоврядування). Але перелік цих місць викладено в такому порядку:

а)готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати й інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

4.3. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

5. Податкові агенти

5.1. Податкових агентів затверджує рішенням орган місцевого самоврядування.

5.2. Справляти турзбір мають право:

а)юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юросіб згідно з пп. 268.7.2ПКУ, ФОПи, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1ПКУ;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб із метою їх тимчасового розміщення в місцях проживання (ночівлі), визначених пп. «б» пп. 268.5.1 ПКУ, що належать фізособам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юрособи, які вповноважуються органом місцевого самоврядування.

Перелік податкових агентів й інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування.

6. Особливості справляння збору

6.1Згідно ст.. 12.4.2. Податкового Кодексу органи місцевого самоврядування визначають перелік податкових агентів .

6.2. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

7.1. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору здійснюється відповідно до податкового законодавства.

 

Сільський голова :  Хохол О.В.

 

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

 

Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобівна території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

 

Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування вУкраїні”, ст.69 Бюджетного кодексу України, ст. 266 Податкового кодексу України,Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради:

 1. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10.07.2019 р. № 218

«Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на території Пузняковецької сільської ради у 2020 році», з 01.01.2021 року вважати такими, що втратить чинність.

 1. Затвердити Положення про збір за місця для паркування

транспортних засобів на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік ( додаток 1)

 1. Встановити на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

ставки збору за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4. В.о. секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. оприлюднити дане рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку сіл та бюджету (Перевузник М.І.)

Сільський голова Хохол О.В.

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №_____

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

1. Платники збору

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням Пузняковецької сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів із зазначенням їх місцезнаходження, загальної площі, технічного облаштування, кількості місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням Пузняковецької сільської ради про встановлення збору. Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради органу державної податкової служби в порядку, встановленому розділом I Податкового Кодексу України.

2. Об'єкт і база оподаткування збором

2.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Пузняковецької сільської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ставки збору

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4. Порядок обчислення та строки сплати збору

4.1. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

4.4. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору здійснюється відповідно до податкового законодавства.

 

Сільський голова  Хохол О.В.

 

                                                                          

 

 

 

УКРАЇНА

                                                         Пузняковецька сільська  рада    Мукачівського  району

                                                             Закарпатської області

                                                          ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

( позачергове  засідання)

 

                                                   РІШЕННЯ

 

від   17 березня   2020   року      №   12

село Пузняківці

Про  посилення  протиепідемічних

та  профілактичних заходів щодо недопущення 

поширення випадків коронавірусної  хвороби

(COVID – 19),  спричиненої коронавірусом SARS-Co-V-2

          Керуючись ст. 32 Закону  України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні» ,  з  метою  вжиття  заходів  щодо  недопущення поширення  випадків коронавірусної хвороби(COVID – 19),  спричиненої коронавірусом SARS-Co-V-2, відповідно  до ПКМУ від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19”,  ПКМУ від 16.03.2020 року № 215, «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211,   враховуючи  рішення  обласної регіональної комісії з питань  ТЕБ та  НС від 16.03.2020 р. № 2 та  засідання  Мукачівської районної  комісії з  питань ТЕБ та  НС від   11.03.2020 року  та  16.03.2020 р. , відповідно  протоколів  № 2, № 3, заслухавши  інформацію  сільського  голови  та завідувача  Пузняковецької АЗПСМ, виконавчий  комітет  Пузняковецької сільської ради  ВИРІШИВ:

1.    З  метою  недопущення  поширення випадків коронавірусної

хвороби(COVID – 19) ввести на  території  Пузняковецької  сільської ради Мукачівського  району з 00.00 год. 18 березня  2020 року  до  особливого періоду  наступні  обмежувальні  заходи:

 

          Виконавчому  комітету  Пузняковецької сільської ради:

---        Всі  адміністративні  послуги, що  надаються  Пузняковецькою 

сільською  радою  проводити  дистанційно,  (виключення  становлять державна реєстрація  актів  цивільного стану -  реєстрація  смерті, народження і т.д.),   а  саме: 

      --- за  допомогою  письмових  звернень на  адресу   виконавчого комітету  сільської ради (індекс 89630,  с.Пузняківці 69 А/І, Мукачівського району, Закарпатської області); 

        --- на  електронну  скриньку за  адресою:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">rada_puznjakivtsi@meta.ua

        --- на   нашу  сторінку у  Фейсбуці -  Пузняковецька  сільська  рада;

        --- за  телефонами  (03131) 70221,  70224, 0964760685, 0954757009.

 -        видачу  довідок,  витягів з прийнятих  рішень  проводити  нарочно в 

режимі  «робочого вікна»;

          -  скасувати  проведення   особистих  прийомів  громадян;

         - забезпечити  оперативне  інформування всіх суб’єктам  господарювання, незалежно від  форм  власності, які  здійснюють діяльність на  території  Пузняковецької сільської ради про введені  обмеження  на час  особливого періоду;

-        забезпечити  інформування населення  та  проведення 

роз’яснювальної роботи щодо дотримання  санітарно-гігієнічних  вимог  з  метою  запобігання  виникненню та  поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19) та  правил  поведінки при загрозі виникнення, зараженні(COVID – 19);

      - забезпечити  узагальнення  та оперативне  інформування райдержадміністрації,  районних  служб  та  відомств  про здійснення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

         

 2. Заборонити:

- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади  та  органів місцевого самоврядування;

- роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),  інших закладів розважальної діяльності, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами звязку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.

3.    Всім  суб’єктам  господарювання, нежалежно від  форм  власності,

які  здійснюють діяльність на  території  Пузняковецької сільської ради забезпечити:

-        організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній

території вимог цього рішення, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів;

-        рекомендувати підприємствам, установам, організаціям забезпечити

організацію роботи працівників у  форму  чергувань, а за технічної можливості — також роботи в режимі реального часу через Інтернет.”.

4.    Закладам  освіти, культури, охорони  здоров’я,                                                

які  здійснюють діяльність на  територій  сільської ради   суворо дотримуватись заходів  та  обмежень визначених рішеннями  районної комісії з питань  ТЕБ та  НС та  цим  рішенням.

5.    Завідувачу  Пузняковецької АЗПСМ Кохан Н.М. щоденно 

інформувати  виконком   про   чисельність   громадян, які  хворіють на  гострі  респіраторні  інфекції, наявність  медикаментів для  лікування  хронічних хворих в  особливий  період.  Забезпечити  узагальнення  та  інформування   про здійснення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

6.    Попередити керівників всіх суб’єктам  господарювання,

незалежно від  форм  власності, які  здійснюють діяльність на  території  Пузняковецької сільської ради про персональну  відповідальність за  виконання  цього рішення та  інших  законодавчих актів на час карантинного режиму.

         

7.    Виконуючій  обов’язки  секретаря  виконкому  Пузняковецької 

сільської ради  Касинець Г.І. оприлюднити  це  рішення  на  офіційному  сайті  сільської ради  та на   сторінці Пузняковецької сільської ради   у фейсбуці.

8.    Контроль за  виконанням  цього рішення  залишити за  сільським

головою Хохол О.В.

Сільський  голова                                       О.Хохол

 

 

               УКРАЇНА

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

засідання двадцять першої сесії

сьомого скликання

Від 12 березня 2020 року

С. Пузняківці

                              

Україна

                           ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

            МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   ПРОТОКОЛ

Двадцять першої сесії сільської ради сьомого скликання

                       

Від 12 березня   2019 року

С. Пузняківці                                                   

Засідання   двадцять першої сесії сільської ради сьомого скликання відкриває сільський голова Хохол Ольга Василівна

Сільський голова :Добрий день шановні депутати, присутні!

 В роботі сесії сільської ради приймають участь  7  депутатів. Сільський голова Хохол О.В. приймає участь у голосуванні.  Кворум, необхідний для проведення сесії – є. 

Засідання 21 сесії сільської ради сьомого скликання оголошую  відкритим.  

 Звучить Державний Гімн України.

Головує на сесії – сільський голова Хохол О.В .   У зв»язку з відсутністю ( відпусткою) секретаря   сільської ради – Іваник В.І., депутата від виборчого округу № 5 с.Пузняківці, яка працює в раді на постійній основі, пропоную обрати секретарем   сьогоднішнього засідання сесії - Перевузник М.І. – депутата від виборчого округу № 2 с.Пузняківці.

Сільський голова : Хто за, прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол   Василь Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип   Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0. Рішення прийнято одноголосно. Секретарем сесії обрано Перевузник Мар’яну Іллічну, депутата від виборчого округу № 2 с.Пузняківці.

На засідання сесії присутні: головний бухгалтер сільської ради Соскида Н.Й., спеціаліст- землевпорядник сільської ради Перевузник Д.В.,   завідуючі установ та закладів сільської ради (Русин Н.І., Хохол М.С., Лукачина С.В., заступник голови виконкому Цульба А.Ю., члени виконавчого комітету сільської ради ( Мешко М.І., Лучан Н. М., Мешко О.А., ). Присутній депутат Мукачівської районної ради Хохол І.В.

Сільський голова:Шановні депутати! На розгляд чергового засідання двадцять першої сесії сільської ради сьомого скликання пропонується винести такі питання:

1.      1. Звіт сільського голови Пузняковецької сільської ради Хохол Ольги Василівни, про проведену роботу виконавчого комітету за період роботи з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року

Інформує сільський голова Хохол О.В.

 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 16.12.2019 року № 296

«Про сільський бюджет Пузняковецької сільської ради на 2020 рік»

Інформує сільський голова Хохол О.В.

 1.  3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

інвентаризації земельних ділянок комунальної власності Пузняковецької сільської ради та передачі їх у комунальну власність територіальній громаді сіл Пузняківці, Грабово, Тростяниця, Крите, Герцівці в особі Пузняковецької сільської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно просвітницького обслуговування( КВЦПЗ 03.05).

Інформує сільський голова Хохол О.В.

 1.  4. Про надання дозволу територіальній громаді сіл Пузняківці,

Грабово, Тростяниця, Крите, Герцівці в особі Пузняковецької сільської ради на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки в с.Пузняківці для будівництва та обслуговування об’єктів   фізичної культури і спорту( КВЦПЗ 07.02).

                    Інформує сільський голова Хохол О.В.

 1.  5. Про надання дозволу територіальній громаді сіл Пузняківці,

Грабово, Тростяниця, Крите, Герцівці в особі Пузняковецької сільської ради на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки в с.Крите для будівництва та обслуговування   будівель закладів освіти ( КВЦПЗ 03.02).

Інформує сільський голова Хохол О.В.

 1.  6. Про надання дозволу на розробку технічної документації із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на території Пузняковецької сільської ради (Д-101) за межами населеного пункту для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с.Герцівці.

Інформує сільський голова Хохол О.В.

 1.  7. Про надання дозволу на розробку технічної документації із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на території Пузняковецької сільської ради (Д-102) за межами населеного пункту для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с.Герцівці.

Інформує сільський голова Хохол О.В.

 1.  8. Про надання дозволу на розробку технічної документації із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на території Пузняковецької сільської ради за межами населеного пункту для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с.Герцівці.

Інформує сільський голова Хохол О.В.

 

 1.  9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у

власність   земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Тростяниця 52 Мукачівського району та передачі її у власність

Інформує   сільський голова   Хохол О.В.

 

 1. 10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у

власність   земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Тростяниця 35 Мукачівського району та затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність   земельної ділянки дляведення особистого селянського господарства в с.ТростяницяМукачівського району та передачі їх у власність

Інформує   сільський голова   Хохол О.В.

 

 1. 11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Грабово 25 на території Пузняковецької сільської ради в межах населеного пункту для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та надання земельної ділянки успільну сумісну    власність

Інформує   сільський голова   Хохол О.В.

 

 1. 12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Грабово на території Пузняковецької сільської ради в межах населеного пункту для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та надання земельної ділянки у спільну сумісну власність

Інформує   сільський голова   Хохол О.В.

 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність   земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.ТростяницяМукачівського району та передачі її у власність

Інформує   сільський голова   Хохол О.В.

 

 1. 14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у

власність   земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці Мукачівського району та передачі її у власність

Інформує   сільський голова   Хохол О.В.

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність   земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці Мукачівського району та передачі її у власність

Інформує  сільський голова   Хохол О.В.

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Тростяниця  Мукачівського району.

Інформує   сільський голова   Хохол О.В.

17. Про затвердження розпорядження сільського голови № 33 від 22.12.2019 року « Про затвердження   розміру втрат, кошти від яких надходять до бюджету сільської ради у порядку відшкодування втрат

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва»

Інформує   сільський голова   Хохол О.В.

18. Про затвердження Порядку використання коштів місцевого

бюджету, що надходять у порядку відшкодування втратсільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

Інформує   сільський голова   Хохол О.В.

19. Різне:

-   Про першочергові заходи щодо забезпечення організованого проведення призову громадян на строкову військову службу квітні-червні 2020 року.

      -        Про визначення переліку об’єктів, фінансування яких буде

здійснюватись у 2020 році за рахунок коштів, що поступили до бюджету у порядку відшкодування втратсільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Сільський голова: чи є доповнення до порядку денного сесії?

Сільський голова : Хто за такий порядок денний , прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0. Рішення прийнято одноголосно. 

 

Сільський голова: Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку денного 21 сесії 7 скликання.

СЛУХАЛИ:сільського голову Хохол О.В.про проведену роботу виконавчого комітету, сільського голови, працівників сільської радиза період роботи з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, яка ознайомила присутніх зі звітом.

Звіт сільського голови Пузняковецької сільської ради Хохол Ольги Василівни, про проведену роботу виконавчого комітету за період роботи з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року

             « Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звітую пропроведену роботу за 2019 рік .

На фінансовому утриманні сільської ради перебуває апарат сільської ради та виконання заходів місцевих регіональних Програм.

Дохідна частина бюджету сільської ради за 2019 рік становила за фактом 2 266 098,85 грн( в т.ч. загального фонду – 1 454 710,68грн, спеціального фонду – 811 388,17 грн) , авидаткова частина – 1 981407,16грн. ( в т.ч. загального фонду – 1 480 188,01 грн,спеціального фонду – 501 219,15 грн) ; Доходи без урахування трансферт склали у 2019 році - 1 175 545,7грн( в т.ч. загального фонду – 794 710,68грн, спеціального фонду – 380 835,02 грн)

Офіційні трансферти (субвенції, дотації) від органів державного управління зафіксовані у сумі 1 090 553,15 грн , з них :

дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам –         660 000,00 грн ;

субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам –       430 553,15 грн;

Податкові і неподаткові надходження сільської ради у 2019 році виконані на 102 % та суммарностановлять 794 710,68грн., а саме :

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 85618,95 грн; .(питома вага в доходах 10,7%) ;

 акцизний податок – 17445,0 грн.(питома вага в доходах 2,2%) ;

 податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки– 6285,00

грн . (питома вага в доходах 0,9%) ;

 єдиний податок – 458155,84 грн .(питома вага в доходах 57,7%) ;

 земельний податок ;орендна плата за землю – 194108,47 грн.

(питома вага в доходах 24,5%) ;

 неподаткові надходження – 33097 грн.(питома вага в доходах 4,00%).

 

                 Бюджетом 2019 року збережено принцип соціальної спрямованості, тобто всі ресурси   бюджету спрямовуються у першу чергу на забезпечення: потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електроенергію, опалення, вивіз сміття та послуги зв’язку ( в т.ч.інтернет) , які споживаються сільською радою.

      Штатна чисельність станом на 01.01.2020 року складає 6,5 штатних одиниць. Із них 4 посадових осіб - сільський голова, секретар сільської ради, головний бухгалтер, спеціаліст без категорії(землевпорядник); іншого першоналу 2,5 штатні одиниці - діловод (1од.)Інспектори військогово облікового столу ( 0,5), прибиральник (0,5), опалювач (0,5). Вакантних посад – немає. Місячний фонд оплати праці працівників складає 47439,8 грн.

Робота сільської радиздійснюється у відповідності до затверджених планів роботи виконкому та сільської ради. Одним із пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету сільської ради є робота зі зверненнями громадян та надання якісних адміністративний послуг.   З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, вирішення проблем, які турбують жителів сіл, розглянуто зверненнь. Всі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції, надано необхідну допомогу. На питання, порушених у зверненнях, заявникам надавалися вичерпні, аргументовані та ґрунтовні роз’яснення.

   В цьому   плані робота сільської ради зосереджувалась на :

      Проведенні систематичних прийомів громадян сільським головою (щопонеділка та щоп’ятниці в   приміщенні сільської ради та в інші дніза потребою) ;проведенні виїзних прийомів сільським головою в т.ч. участі у зустрічах з громадянами,  зборах трудових колективів в дошкільних навчальних закладах, закладах культури, охорони здоров’я, святкових та урочистих заходах. За усними зверненнями сільським головою було прийнято 287 громадян, порушено 475 питань. З   числа порушених питань: 72 – земельні, 18 – реєстрації актів цивільного стану, нотаріальні питання та спадкові справи – 37, надання житлових субсидій – 192, питання соцзахисту - 16, питання   благоустрою та транспортної інфраструктури – 9, питання надання   дотації на молодняк – 120, інших 11. Вирішено питань 433, на вирішення 12 питань направлено клопотання до органів державної влади, по 26 питаннях надано аргументовані пояснення, 4 питання не входили до компетенції вирішення їх сільською радою. Письмових звернень налічено 151, з них два колективних( з їх числа звернулось 8 осіб). За письмовими зверненнями прийнято 157 осіб, порушено 152 питання, вирішено 139. Колективні звернення громадян стосувались ремонту доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться в стадії виконання. З числа письмових звернень: 59 – земельні, 27 реєстрація актів цивільного стану, 19- надання статусу особи, що проживає в «гірському» насленому пункті, 40 – реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, соцзахисту -5, інші -2.

         З метою розгляду звернень громадян   керівництвом Мукачівської районної державної адміністрації протягом 2019 року згідно графіку прийомів було проведено два виїздні прийоми громадян на території   сільської ради.   З клопотаннями та заявами звернулось 13 мешканців громади, порушено 17 питань, виконано 9.

     Від установ, підприємств та організацій надійшло115 листів.Сільським головою та працівниками виконавчого комітету ініційовано та направлено в установи різних рівнів 224 листів та клопотань.Значна увага приділяється якості підготовки документів та дотриманню термінів їх виконання.Секретарем виконкому та працівниками виконкому за зверненнями мешканців сіл підготовлено та видано у 2019 році 734 довідки, зареєстровано 17 новонароджених, проведено 22 реєстрації померлих, 06 шлюбів,   2 - встановлення батьківства, вчинено 35 нотаріальних дій, з них посвідчено 4 заповіти, 19 довіреностей, 12 посвідчень вірність копій на документах, проведено40реєстрацій місця проживання та зняття з місця реєстрації,складено 72 акти обстеження місця проживання та матеріально побутових умов проживання громадян. Також протягом 2019 року працівниками виконкому підготовлено та здано до виконання 120 пакетів документів   фізичних осіб, які мали право на отримання дотації за молодняк, який народився, або придбані у господарствах фізичних осіб. У виконкомі сільської ради розроблено паспорти всіх населених пунктів та подаються статистичні звіти у відповідності до термінів подачі.

Головним бухгалтером та діловодом опрацьовано 1854 бухгалтерські документи (звіти, платіжні, фінансові та податкові доручення, фінансові реєстри, ордери, аналізи виконання доходів та видатків, фінансування, відомості, інвентаризаційні описи, табеля, штатні розписи, законодавчі акти бюджетної діяльності, проекти розпоряджень щодо внесення змін до місцевого бюджету, статистичні дані, пенсійна звітність, супровідні листи, пояснювальні записи до бюджету та інші фінансові документи).

Чималий акцент роботи сільської ради, її працівників, виконавчого комітету і зокрема землевпорядника зосереджено на землевпорядній документації, звірки з податковими органами, поданню відомостей щодо платників земельного податку, орендної плати за землю, моніторинг сплати цих податків, вияснення причин невиконання по даних показниках, проведення перевірки сплати фізичними особами земельного податку та податку на нерухому майно відмінне від земельної ділянки. Адже саме ці податки складають питому вагу місцевих податків та зборів. У 2019 році таких документів було опрацьовано 1301, з них: виготовлено документів щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (паї) – 41, інша землевпорядна документація – 78, виготовлено квитанцій на оплату земельного податку та орендної плати – 1058, розіслано попереджень – 28 листів, приписів – 11, підготовлено 62 проекти рішень із земельних питань, інших – 23.

     Робота виконкому, сільської ради була зосереджена також на:

чіткій координації діяльності виконавчого комітету сільської ради . Так за 2019 рік проведено 13 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 52 рішення.   Переважно це питання: охорони здоров’я, соціальногозахисту, житлового та комунального господарства, благоустрою,фінансово-бюджетні питання, взяття на квартирний облік дітей сиріт та   дітей позбавлених батьківського піклування та інші. Виконавчий комітет розглядає планові питання та звернення, підготовку проектів рішень виконкому, контроль за виконанням прийнятих рішеньпо цих питаннях.

проведенні усних апаратних нарад для організаційного забезпечення діяльності працівників сільської ради з метою вирішення завдань згідно плану роботи ( щопонеділка) ;

участь у засіданнях районних колегій щомісячно та засідань сесій Мукачівської районної ради, подання 24 клопотань на розгляд районної сесії, 18 з яких успішно вирішено;

 видано 35 розпоряджень сільського голови з основної діяльності, 1 з кадрових питань та 8 розпоряджень про відпустки;

 кількість військовозобов’язаних взятих на облік 4,

 кількість призовників всього - 67,

 кількість призовників відправлених на строкову службу 3.

     Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» основною організаційно-правовою формою діяльності рад є сесія. Закон визначає, що сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. За звітний період проведено 6 сесій Пузняковецької сільської ради, прийнято 106 рішень.

Сільська рада сьомого скликання налічує 12 депутатів.

 При сільській раді працюють три депутатські комісії:

 • Постійна депутатська комісія з питань соціальноекономічного, культурного розвитку та місцевого бюджету (голова  - Перевузник М.І.)
 • Постійна депутатська комісія з земельних питань(голова комісії – Малярчик Н.Ю.)
 • Постійна депутатська комісія з питань екології, охорони навколишнього природного середовища та дотримання правопорядку (голова комісії – Мешко Ю.Ю.)

   На засіданнях постійних комісій, згідно вимог законодавства були попередньо детально опрацьовані всі питання, які виносились на розгляд сесій, що дозволило в конструктивному руслі працювати безпосередньо на пленарних засіданнях та приймати відповідні рішення. Також постійні комісій в межах своєї компетенції здійснюють контроль за виконанням прийнятих сільською радою рішень.

         У 2019 році сільською радою проведено 2 засідання загальних зборів селян Пузняковецької сільської ради, порушено 4 питання: про

добровільного обʼєднання територіальних громад, узаконення та виділення паїв власникам земельних сертифікатів, зміна меж населених пунктів, звіт сільської ради, виконкому, тощо.   Зборами селян від   23 червня 2019року було проведено громадського обговорення пропозиції щодо добровільного обʼєднання територіальних громад Кольчинської селищної ради, Верхньовизницької сільської ради та Пузняковецької сільської ради. За наслідками обговорення цього питання   зборами громадян   було прийнято рішення підтримати   ініціативу   Кольчинської   селищної ради   по пропозиції щодо об’єднання територіальних громад населених пунктів Кольчинської селищної ради, населених пунктів Верхньовизницької сільської ради та населених пунктів Пузняковецької сільської ради з адміністративним центром в смт Кольчино.

  За вказаний період 2019 року виконкомом проведено 4 зустрічі з платниками податків, що здійснюють діяльність на території сільської ради, проведено 1 нараду по проблемних причинах несплати окремих місцевих податків та зборів. При сільській раді щорічно діє комісія по обстеження місця проживання та матеріально побутових умов проживання громадян, інвентаризаційна комісія. За потреби та у зв’язку з надзвичайним станом (наслідок стихійних явищ та інших природніх катаклізмів) у 2019 діяла тимчасова комісія по обстеженню території сільської ради. Адміністративна комісія, що створена при сільській раді у   вказаний період провела 4 засідання, на яких видала 175   попереджень щодо порушень у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів, а також   2 постанови про вчинення адміністративних правопорушень, згідно з чим накладено адмінстягнення на 2 осіб та штрафів в грошовому відношенні по 340 грн на кожного. Також на підставі рішення суду у 2019 році на території сільської ради відбували покарання у вигляді безоплатних громадських робіт 3 порушників, які виконували суспільно корисну працю на визначених сільською радою об’єктах. При Пузняковецькій сільській раді на громадських засадах діє громадське формування з охорони громадського порядку та державного кордону ( у 2019 році відбулись 2 засідання формування), а також 1 засідання громадської організації «Село без кордонів» (голова Перевузник М.І.).

Соціальний захист населення Виконавчим комітетом було спрямовано ряд заходів на підтримку соціально незахищених категорій населення та вирішення проблемних питань соціального характеру. У відповідності до визначених повноважень та виходячи з наявних фінансових можливостей виконком Пузняковецької сільської ради здійснив ряд заходів по попередньому розгляду матеріалів для надання разової грошової допомоги та подання пакетів документів щодо отримання допомоги на лікування до районної ради:

- на лікування онкохворим громадянам (2 чол.) – отримали 8 тис.грн. (кошти районного бюджету);

- на відшкодування за проведення складного оперативного лікування ( 1 особа) – 20 тис. грн. ( кошти районного бюджету;

- допомога на поховання (3 чол.) – 7,5 тис.грн.( власні кошти)

     Кількісний склад соціальних працівників у 2019 році   складала 1 працююча , яка фінансується виключно за кошти районного бюджету та утримується територіальним районним центром соцзахисту населення.   Протягом 2019 року соціальним працівником Іваник Л.І. обслуговувались     шість підопічних громадян- інваліди, одинокі, малозабезпечені.   За вказаний період   соціальний працівник оформляла документи на отримання різних видів допомог : одиноким матерям; малозабезпеченим сім’ям; непрацюючим особам; допомога по догляду за особами з інвалідністю, допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, субсидій. Надавалась посильна допомога підопічним: забезпечення порядку в оселях громадян, покупка продуктів харчування та предметів гігієни, забезпечення медикаментами та допомога в оформленні рецептів на отримання безкоштовно ліків та інше.

Досягненнями Пузняковецької сільської ради за 2019 рік вважаю:

активна співпраця з депутатами сільської ради, громадами сіл Пузняковецької сільської ради   та депутатами і громадами Кольчинської селищної ради та Верхньовизницької сільської ради щодо добровільного об’єднання територіальних громад та створення Кольчинської об’єднаної територіальної громади в сел.. Кольчино, самодостатньої об’єднаної громади.

активна співпраця з депутатами сільської ради та депутатами Мукачівської районної ради щодо вирішення питань соціального та економічного розвитку громади;

   активна співпраця сільської ради   та   районного депутата Хохол І.В. у порушенні проблемних питань громади та сприяння їх вирішенню, а саме:

-        Сприяння виділенню   30 тис. грн. з районного бюджету на

поточний ремонт електрообладнання   сільського будинку культури с.Пузняківці;

-        Сприяння виділенню коштів у сумі 81 715,78 грн з

районного бюджету на поточний ремонт кухні та холу ДНЗ с.Крите, та 49 726,32 рн для поточного ремонту каналізації ДНЗ с.Пузняківці;

-        Сприяння у виділенні коштів з обласної ради для ремонту

дороги місцевого значення до с.Крите - 700 тис. грн. та відновлення дороги після дощових злив дороги загального користування місцевого значення Кольчино-Пузняківці ( відрізок Майдан - поворот до с.Грабово)- 600 тис. грн;

-        матеріальна допомога на лікування 5 особам ( 28000 грн.);

активна співпраця з приватними підприємцями, товариствами, що здійснюють діяльність на території сільської ради («Карпатія Резорт») в питаннях вирішення ремонту доріг місцевого значення;

ініціатива   сільської ради та подання клопотання до   Мукачівської райдержадміністрації, Закарпатської ОДА, щодо наступного виділення субвенції на ремонт доріг місцевого значення , а саме «Кольчино – Пузняківці»( кошторисна вартість 47 млн грн..) та дорога до с.Крите (7 млн 427 тис.500 грн);

За сприяння Пузняковецької сільської ради   на апаратній зустрічі   в Мінрегіонбуді порушено багаторічне проблемне питання будівництва дороги «Кольчино-Пузняківці-Тростяниця» кошторисна вартість 17 млн. 712 тис. 16 грн., яка б з’єднала два райони Мукачівський та Перечинський Закарпатської області та дала поштовх розвитку туризму та рекреації і перспективу розвитку туристичного бізнесу на нашій території (у грудні 2019року Мукачівською РДА розроблено проект поточного середнього ремонту цієї дороги);

середній поточний ремонт центральної вулиці комунальної дороги   в с.Пузняківці – 399 тис. 996 грн;

виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів Пузняковецької сільської ради – 277 127,37 грн

виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Пузняковецької сільської ради – 210 488,64 грн, за рахунок власних коштів сільської ради - 70 тис. грн.;

виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки, на яких розміщенні об’єкти комунальної власності сільської ради (клуб с.Грабово, будинок побуту с.Пузняківці) – 7000 грн (власні кошти сільської ради);

благоустрій та дорожнє господарство (очистка доріг комунального значення від снігу, благоустрій територій) – 45 тис. грн. (власні кошти сільської ради);

придбання вишиванок для учасників фестивалю – 13 тис. грн. ( за рахунок власних коштів сільської ради) та активна участь у ІУ районному етно-фестивалі «Бобовищенське гроно»

 матеріальна допомога на поховання 3-ох непрацюючих громадян (7500,00 грн.) ;

представницька участь в районних, обласних нарадах , всеукраїнських форумах , семінарах , тренінгах , зустрічах , зібраннях , тощо - сільського голови , секретаря ради , депутатів, членів виконкому та інших працівників сільської ради ;

продуктивне висвітлення різноманітної інформації про життєдіяльність сільської ради на

офіційному веб-сайті .

           Згідно планових та прогнозованих показників доходів сільського бюджету у І-півріччі   2020 року планується:

здійснення заходів з водовідведення з метою запобігання підтопленню дворогосподарств та земельних ділянок громадян сіл Пузняківці, Крите, Тростяниця, Грабово, Герцівці ( 374 тис. грн.) власні надходження сільської ради по спеціальному фонду;    

середній поточний ремонт центральної вулиці комунальної дороги   в с.Пузняківці – 200 тис. грн. ( субвенція з районного бюджету);

-        виготовлення землевпорядної документації на земельну

ділянку комунальної власності в с.Крите для будівництва та обслуговування об’єктів закладів освіти та культури – 5 тис. грн.;

-        виготовлення землевпорядної документації на земельну

ділянку комунальної власності в с.Пузняківці для будівництва та обслуговування об’єктів закладів фізичної культури та спорту – 10 тис. грн.;

Проблемними питаннями є:

-        капітальний ремонт, будівництво доріг загального

користування місцевого значення ( дорога «Кольчино-Пузняківці»;

-        поточний середній ремонт дороги загального

         користування місцевого значення «Кольчино - Пузняківці - Тростяниця»;

-        середні поточні ремонти під’їздних доріг місцевого

        значення до сіл Грабово (4,5 км), Пузняківці (1,5 км) та с.Герцівці (3,4км) та комунальних доріг сіл             Пузняківці, Крите, Тростяниця, Грабово, Герцівці (8,9км)

-        вуличне освітлення населених пунктів сільської ради;

-        автобусне сполучення до с.Крите;

-        вирішення питання капітального ремонту будівлі клубу

с.Тростяниця (пристосоване приміщення, де розміщено клуб, ФАП, початкова школа, бібліотека, потребує заміни даху, зовнішній та внутрішній ремонт)

                    - виділення земельної ділянки під кладовище в с.Пузняківці;

Шановні   присутні.

Звіт – це не лише можливість підбити підсумки зробленого за минулий рік , а й чудова нагода порадитись з депутатми, з громадою щодо визначення пріоритетних напрямків діяльності сільської  ради  на наступний період.Наша громада,  як орган  місцевого  самоврядування, не  відступала від  зазначених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності поєднання місцевих і державних інтересів.Як голова громади, намагаюсь побудувати злагоджену, відкриту роботу депутатського корпусу, виконкому та працівників сільської ради. Сільська рада є і буде публічною та відкритою у своїй діяльності, про що свідчить робота з висвітлення рішень сесій сільської ради та рішень виконкому, розпоряджень голови на офіційному сайті. Підсумовуючи хочу подякувати керівникам і працівникам освітніх, медичних, культурних установ та закладів, підприємцям, депутатам, працівникам сільської ради та виконавчого комітету.Особлива подяка кожному, хто підримує, дає поради, хто не лише критикує, а вносить пропозиції та бере активну участь в житті громади.

Дякую за увагу.»

ВИСТУПИЛИ: Перевузник М.І. депутат від виборчого округу № 2 с.Пузняківці – голова комісії з питань соціального економічного, культурного розвитку та місцевого бюджету запропонувала звіт прийняти до відому та роботу сільського голови, виконавчого комітету, працівників сільської ради визнати як позитивну. Сільський голова Хохол О.В. добре володіє знаннями законодавства України (Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про звернення громадян», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інших законодавчих та нормативно-правових актів, які необхідні в роботі сільського голови. Вона компетентна у вирішенні питань громади, має добрі професійні навички, організаторські здібності, характеризується лідерством, прийняттям ефективних рішень, комунікована та добре взаємодіє з іншими працівниками та громадянами, добре організовує командну роботу. Не боїться впровадженню нових змін, чітко виконує управлінську діяльність по організації роботи ради, виконкому, колективу та персоналу сільської ради, якісно виконує посадові обов’язки сільського голови. Вважати її роботу як позитивну.

Малярчик Н.Ю. депутат від виборчого округу № 7 с.Тростяниця – голова постійної депутатської комісії з земельних питань підтримала пропозицію Перевузник М.І., запропонувала роботу сільської ради, сільського голови та виконкому вважати позитивною та запропонувала затвердити доходи та видатки за 2019 рік згідно наданого звіту.

Сільський голова зачитала проект рішення.

ВИРІШИЛИ:Керуючись ст. 42, п.23, ст..26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт сільського голови Хохол О.В. про проведену роботу   у 2019 році:

 1.  1. Звіт сільського голови Пузняковецької сільської ради Хохол Ольги

Василівни, про проведену роботу виконавчого комітету за період роботи з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року прийняти до відому.

 1. 2. Роботу сільського голови Хохол О.В., виконавчого комітету,

посадових осіб   та працівників сільської ради визнати, як позитивну.

 1. 3. Затвердити доходи Пузняковецького сільського бюджету за 2019

рік за фактом в сумі 2 266 098,85 грн( в т.ч. загального фонду – 1 454 710,68грн, спеціального фонду – 811 388,17 грн) , а

 1. 4. Затвердити видаткову частинуПузняковецького сільського

бюджету за 2019 рік за фактом в сумі1 981407,16грн. ( в т.ч. загального фонду – 1 480 188,01 грн,спеціального фонду – 501 219,15 грн) ;

 1. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію з питань бюджету (Перевузник М.І.)

 

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?  Немає. 

Сільський голова : Хто за, прошу голосувати?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

 

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0. Рішення № 299 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В. про внесення змін до рішення сільської ради від 16.12.2019 року № 296 «Про сільський бюджет Пузняковецької сільської ради на 2020 рік» яка ознайомила присутніх з проектом рішення.

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?  Немає. 

ВИСТУПИЛИ: Перевузник М.І. депутат від виборчого округу № 2 с.Пузняківці – голова комісії з питань соціального економічного, культурного розвитку та місцевого бюджету запропонувала   прийняти рішення в цілому.

ВИРІШИЛИ: Відповідно п.23, ст..26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 23, 90 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення Мукачівської районної ради від 27лютого 2020 року № 389 „Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2019 року №370 „Про районний бюджет на 2020 рік”:

 1. Затвердити зміни до обсягу доходів Пузняковецького сільського бюджету на 2020 рік, згідно з додатком 1 до цього рішення.
 2. Затвердити зміни до обсягу фінансуванняПузняковецького сільського бюджету на 2020 рік, згідно з додатком 2 до цього рішення.
 3. Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2020 рік за головним розпорядником коштів (за рахунок змін до обсягів доходів, змін до обсягу фінансування), згідно з додатком 3 до цього.
 4. Затвердити у новій редакції додаток №2 до рішення Пузняковецької сільської ради "Про сільський бюджет на 2020 рік" "Розподіл видатків Пузняковецького сільського бюджету на 2020 рік за головним розпорядником коштів", згідно з додатком 4 до цього рішення.
 5. Затвердити показники міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно додатку 5 до цього рішення.
 6. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році на суму …. гривень згідно додатку 6 до цього рішення.
 7. Затвердити розподіл за напрямками використання дотації з районного бюджету Пузняковецькому сільському бюджету на 2020 рік згідно додатку 7 до цього рішення.
 8. Додатки 1-7є невід`ємними частинами даного рішення.
 9. Головному бухгалтеру сільської ради Соскида Н.Й. зробитивідповідні зміни до бюджету.

  10Контроль за виконанням даного рішенняпокласти на комісію з питань соціального економічного, культурного розвитку та місцевого бюджету (Перевузник М.І.)

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0. Рішення № 300 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ:сільського голову Хохол О.В. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності Пузняковецької сільської ради та передачі їх у комунальну власність територіальній громаді сіл Пузняківці, Грабово, Тростяниця, Крите, Герцівці в особі Пузняковецької сільської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно просвітницького обслуговування( КВЦПЗ 03.05), яка ознайомила присутніх з проектом рішення.

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?  Немає. 

ВИРІШИЛИ:Керуючись п.34 ч.1 ст.26, Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 186-1, 122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України « Про землеустрій», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань та депутатів сільської ради   Пузняковецька сільська   рада ВИРІШИЛА:

 1. 1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо

інвентаризації земельної ділянки загальною площею 0,7958 га (кадастровий номер 2122786600:12:002:0006) комунальної власності Пузняковецької сільської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно просвітницького обслуговування, що розташована за адресою: Закарпатська   область, Мукачівський район, с.Грабово 60 А ( сільський клуб с.Грабово

 1. 2. Передати в комунальну власність територіальної громади сіл

Пузняківці, Грабово, Тростяниця, Крите, Герцівці в особі Пузняковецької сільської ради земельну ділянку загальною площею 0,7958 га (кадастровий номер 2122786600:12:002:0006) для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно просвітницького обслуговування, що розташована за адресою: Закарпатська   область, Мукачівський район, с.Грабово 60 А ( сільський клуб с.Грабово).

 1. 3. Виконавчому комітету Пузняквецької сільської ради забезпечити

державну реєстрацію речових прав на вказану земельну ділянку.

 1. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну

депутатську комісію із земельних питань (Малярчик Н.Ю.)

 

Сільський голова Шановні депутати!  Хто за даний проект прошуголосувати?

ГОЛОСУВАЛИ:

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

 

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 301 прийнято одноголосно.

Сільський   голова:Приступаємо до розгляду наступного питання порядку денного сесії

СЛУХАЛИ:сільського голову Хохол О.В. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності Пузняковецької сільської ради та передачі їх у комунальну власність територіальній громаді сіл Пузняківці, Грабово, Тростяниця, Крите, Герцівці в особі Пузняковецької сільської ради для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту( КВЦПЗ 07.02), яка ознайомила присутніх з проектом рішення.

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?  Немає. 

ВИРІШИЛИ:Керуючись п.34 ч.1 ст.26, Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 186-1, 122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України « Про землеустрій», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань та депутатів сільської ради   Пузняковецька сільська   рада ВИРІШИЛА:

 1. 1. Надати дозвіл територіальній громаді сіл Пузняківці, Грабово,

Тростяниця, Крите, Герцівці в особі Пузняковецької сільської ради на виготовлення технічної документації щодо проведення інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 0, 7958 гадля будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту ( КВЦПЗ 07.02, за адресою с.Пузняківці 166, Мукачівського району (будівництво стадіону та спортивної площадки)

 1. 2. Пропонувати територіальній громаді сіл Пузняківці, Грабово,

Тростяниця, Крите, Герцівці в особі Пузняковецької сільської ради замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії) виготовлення технічної документації із землеустрою на дану земельну ділянку.

 1. 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію

Пузняковецької сільської ради із земельних питань ( Малярчик Н.Ю.).

 

Сільський голова : Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 302 прийнято одноголосно.

 

Сільський   голова:Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного сесії.

 1. СЛУХАЛИ:сільського голову Хохол О.В. Про надання дозволу

територіальній громаді сіл Пузняківці, Грабово, Тростяниця, Крите, Герцівці в особі Пузняковецької сільської ради на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки в с.Крите для будівництва та обслуговування   будівель закладів освіти ( КВЦПЗ 03.02), яка ознайомила присутніх з проектом рішення.

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?  Немає. 

ВИРІШИЛИ:Керуючись п.34 ч.1 ст.26, Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 186-1, 122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України « Про землеустрій», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань та депутатів сільської ради   Пузняковецька сільська   рада ВИРІШИЛА:

 1. 1. Надати дозвіл територіальній громаді сіл Пузняківці, Грабово,

Тростяниця, Крите, Герцівці в особі Пузняковецької сільської ради на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки   орієнтовною площею  0,1368 га для будівництва та обслуговування   будівель закладів освіти (КВЦПЗ 03.02), за адресою с.Крите 60 А, Мукачівського району (ДНЗ с.Крите).

 1. 2. Пропонувати територіальній громаді сіл Пузняківці, Грабово,

Тростяниця, Крите, Герцівці в особі Пузняковецької сільської ради замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії) виготовлення технічної документації із землеустрою на дану земельну ділянку.

 1. 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію

Пузняковецької сільської ради із земельних питань ( Малярчик Н.Ю.).

Сільський голова : Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 303 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на території Пузняковецької сільської ради за межами населеного пункту для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

ВИРІШИЛИ: Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12,116,122,125,126,186, п.21 Розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України, ст.25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», Законів України «Про державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на майно та їх обтяжень», Законом України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил користування в масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», від 10 липня 2018 року, 2498 –УІІІ, ст.5,7,9 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши клопотання гр.. Шершун В.В., проект організації земельних ділянок, що підлягають розпаюванню на території Пузняковецької сільської ради за межами населених пунктів та інші подані документи Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

  1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (Д-102) в натурі (на місцевості), площею 1,1500 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка належить спадкоємцю земельної частки (паю) за сертифікатом на право на земельну частку (пай) гр. Шершун В.В.. на території   Пузняковецької сільської ради за межами населених пунктів.

          2. Пропонувати гр.Шершун В.В. замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   в натурі (на місцевості), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на території   Пузняковецької сільської ради за межами населених пунктів та подати розроблену документацію на затвердження.

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з земельних питань   (Малярчик Н.Ю.)

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 304 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на території Пузняковецької сільської ради за межами населеного пункту для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

ВИРІШИЛИ: Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12,116,122,125,126,186, п.21 Розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України, ст.25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», Законів України «Про державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на майно та їх обтяжень», Законом України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил користування в масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», від 10 липня 2018 року, 2498 –УІІІ, ст.5,7,9 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши клопотання гр.. Шершун І.В., проект організації земельних ділянок, що підлягають розпаюванню на території Пузняковецької сільської ради за межами населених пунктів та інші подані документи Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

  1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (Д-101) в натурі (на місцевості), площею 1,1500 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка належить власнику земельної частки (паю) за сертифікатом на право на земельну частку (пай) гр. Шершун І.В.. на території   Пузняковецької сільської ради за межами населених пунктів.

          2. Пропонувати гр.Шершун І.В. замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   в натурі (на місцевості), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на території   Пузняковецької сільської ради за межами населених пунктів та подати розроблену документацію на затвердження.

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з земельних питань   (Малярчик Н.Ю.)

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 305 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на території Пузняковецької сільської ради за межами населеного пункту для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

ВИРІШИЛИ: Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12,116,122,125,126,186, п.21 Розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України, ст.25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», Законів України «Про державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на майно та їх обтяжень», Законом України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил користування в масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», від 10 липня 2018 року, 2498 –УІІІ, ст.5,7,9 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши клопотання гр..Лендєл В.П.., проект організації земельних ділянок, що підлягають розпаюванню на території Пузняковецької сільської ради за межами населених пунктів та інші подані документи Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

   1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (Д-) в натурі (на місцевості), площею 1,1500 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка належить власнику земельної частки (паю) за сертифікатом на право на земельну частку (пай) гр.Лендєл В.П... на території   Пузняковецької сільської ради за межами населених пунктів.

          2. Пропонувати гр.Лендєл В.П. замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   в натурі (на місцевості), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на території   Пузняковецької сільської ради за межами населених пунктів та подати розроблену документацію на затвердження.

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з земельних питань   (Малярчик Н.Ю.)

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 306 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В.про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність   земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Тростяниця 52 Мукачівського району та передачі її у власність

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1 та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», розглянувши клопотання гр.Маркович Н.І   та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ- 2104043502020, від 09.01.2020 року:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Маркович Н.І. земельної ділянки площею 0,25 га кадастровий номер 2122786600:14:000:0030 для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд в с.Тростяниця 52,  Мукачівського району.

2. Передати у власністьМаркович Н.І. земельну ділянку площею 0,25 га кадастровий номер 2122786600:14:000:0030 для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд в с.Тростяниця 52,  Мукачівського району.

3. ПропонуватиМаркович Н.І.провестидержавну реєстрацію

речових прав на вказану земельну ділянку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну депутатську комісію із земельних питань (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 307 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В.про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність   земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Тростяницята затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність   земельної ділянкидля ведення особистого селянського господарства в с.Тростяниця Мукачівського району та передачі їх у власність

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1 та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», розглянувши клопотання гр. Касинець В.Ю. та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ- 2104133322020, від 10.02.2020 рокута витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ- 2104043472020, від 09.01.2020 року:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Касинець В.Ю. земельної ділянки площею 0,2500 га кадастровий номер 2122786600:14:000:0031 для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд в с.Тростяниця 35,  Мукачівського району.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Касинець В.Ю земельної ділянки площею 0,2323 га кадастровий номер 2122786600:14:000:0029 для ведення особистого селянського господарства в с.Тростяниця,  Мукачівського району.

3. Передати у власністьКасинець В.Ю. земельної ділянки площею 0,2500 га кадастровий номер 2122786600:14:000:0031 для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд в с.Тростяниця 35,  Мукачівського району.

4. Передати у власністьКасинець В.Ю земельної ділянки площею 0,2323 га кадастровий номер 2122786600:14:000:0029 для ведення особистого селянського господарства в с.Тростяниця,  Мукачівського району.

5. ПропонуватиКасинець В.Ю.провестидержавну реєстрацію речових прав на вказані земельні ділянки.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну депутатську комісію із земельних питань (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова  Хто за даний проект прошу голосувати ?

 

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 308 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В.про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність   земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Грабово 25 Мукачівського району та передачі її успільну сумісну власність.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1 та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», розглянувши клопотання гр.Копач О.П. та Самчук І.П.та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення успільну сумісну власністьКопач О.П. та Самчук І.П. земельної ділянки площею 0,25 га кадастровий номер 2122786600:12:002:0007 для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд в с.Грабово 25,  Мукачівського району.

2. Передати успільну сумісну власність Копач О.П. та Самчук І.П. земельної ділянки площею 0,25 га кадастровий номер 2122786600:12:002:0007 для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд в с.Грабово 25,  Мукачівського району.

3. ПропонуватиКопач О.П. та Самчук І.П.провестидержавну реєстрацію речових прав на вказану земельну ділянку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну депутатську комісію із земельних питань (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова  Хто за даний проект прошу голосувати ? 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 309 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на території Пузняковецької сільської ради за межами населеного пункту для ведення товарного сільськогосподарського виробництвата виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) гр. Копач О.П. та Самчук І.П. слухали   сільського голову, яка зачитала проект рішення.

Сільський голова: Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.

ВИРІШИЛИ:Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12,116,122,125,126,186, п.21 Розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України, ст.25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», Законів України «Про державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на майно та їх обтяжень», Законом України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил користування в масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», від 10 липня 2018 року, 2498 –УІІІ, ст.5,7,9 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву   гр. Копач О.П. та Самчук І.П., технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок   в натурі (на місцевості), витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, а також   подані матеріали Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити   технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   в натурі (на місцевості), площею 1,15 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 2122786600:02:000:0008, яка розташована на території   Пузняковецької сільської ради за межами населених пунктів.

2. Передати у спільну сумісну власність Копач О.П. та Самчук І.П. власникам сертифіката на право на земельну частку (пай), що належить їм на підставі Свідоцтва про спадщину за заповітом, земельну ділянку в натурі (на місцевості) площею 1,15 га, за кадастровим номером2122786600:02:000:0008для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території   Пузняковецької сільської ради за межами населених пунктів.

3. Пропонувати Копач О.П. та Самчук І.П.здійснити державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку, згідно з вимогами чинного законодавства.

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з земельних питань   (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова:Хто за даний проект, прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 310 прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В.про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Тростяниця Мукачівського району та передачі її у власність, яка ознайомила присутніх з клопотанням Лучан Є.В. та зачитала проект рішення.

Сільський голова: Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1 та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», розглянувши клопотання гр.Лучан Є.В. та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ- 2104020182019, від 23.12.2019 року:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Лучан Є.Вземельної ділянки площею 0,5000 га кадастровий номер 2122786600:14:000:0028 для ведення особистого селянського господарства в с.Тростяниця,  Мукачівського району.

2. Передати у власністьЛучан Є.В земельну ділянку площею 0,5000 га кадастровий номер 2122786600:14:000:0028 для ведення особистого селянського господарства в с.Тростяниця,  Мукачівського району в межах населеного пункту.

3. ПропонуватиЛучан Є.В. здійснити державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку, згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну депутатську комісію із земельних питань (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 311 прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В.про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці Мукачівського району та передачі її у власність , яка ознайомила присутніх з клопотанням Сабов Н.Ю. та зачитала проект рішення.

Сільський голова: Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1 та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», розглянувши клопотання гр.Сабов Н.Ю.та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ- 2104137192020, від 11.02.2020 року:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Сабов Н.Ю. земельної ділянки площею 0,2000 га кадастровий номер 2122786600:10:101:0035 для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці,  Мукачівського району.

2. Передати у власністьСабов Н.Ю. земельну ділянку площею 0,2000 га, кадастровий номер 2122786600:10:101:0035 для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці,  Мукачівського районув межах населеного пункту.

3. ПропонуватиСабов Н.Ю. здійснити державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку, згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну депутатську комісію із земельних питань (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 312 прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В.про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці Мукачівського району та передачі її у власність , яка ознайомила присутніх з клопотанням Овадюк В.О. та зачитала проект рішення.

Сільський голова: Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1 та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», розглянувши клопотання гр.Овадюк В.О. та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ- 2104130722020, від 07.02.2020 року:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Овадюк В.О.земельної ділянки площею 0,2000 га кадастровий номер 2122786600:10:101:0034 для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці,  Мукачівського районув межах населеного пункту.

2. Передати у власністьОвадюк В.О.земельної ділянки площею 0,2000 га кадастровий номер 2122786600:10:101:0034 для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці,  Мукачівського району в межах населеного пункту.

3. ПропонуватиОвадюк В.О.здійснити державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку, згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну депутатську комісію із земельних питань (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 313 прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В.про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність Улинець В.В. земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства в с.Тростяниця  Мукачівського району.яка ознайомила присутніх з клопотанням гр.. Улинець В.В. та зауважила, що дане клопотання не може бути задоволено з таких причин:

 1. На земельній ділянці, що вказана як бажане місце розташування

розміщено об’єкти громадського водопостачання, а саме водні басейни та водопровідні мережі, які є власністю громади села Тростяниця , а земельна ділянка належить до комунальної власності населених пунктів сільської ради в особі Пузняковецької сільської ради.

 1. У зв’язку з малою кількістю земель запасу в с.Тростяниця, згідно

рішення сільської ради, жодному з мешканців с.Тростяниця не надано в користування чи у власність земельну ділянку за максимальним розміром до 2 га.

 1. В клопотанні гр.. Улинець В.В. зазначено неправдиві відомості

щодо місця її проживання, так як на території с.Пузняківці, а також інших населених пунктів Пузняковецької сільської ради дана особа не проживає, а місце реєстрації взагалі не підтверджено документально.

Сільський голова запропонувала відмовити в задоволенні клопотання гр.. Улинець В.В. та зачитала проект рішення.

Сільський голова: Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?

ВИСТУПИЛИ: Малярчик Н.Ю. депутат від виборчого округу № 7 с.Тростяниця – голова постійної комісії з земельних питань, запропонувала відмовити в задоволенні даного клопотання. Зауважила: «Так як ця ділянка є власністю громади, там розміщені водозабірні басейни, з яких   мешканці села забезпечуються водою. Крім того, ніхто з мешканців, тим більше молоді сім’ї, що проживають в селі , тут важко працюють, не мають в таких розмірах землі, а надавати мешканцям інших сіл земельні ділянки до 2 га громада та депутати згоди не дадуть. Так як громадянка, яка звернулась є мешканкою м.Дніпра, хай звертається до тамтешньої місцевої ради щодо виділення їй земельної ділянки у власність. Прошу депутатів підтримати мою пропозицію»

ВИСТУПИЛИ: Зарева С.Я депутат від виборчого округу № 8 с.Тростяниця: «Це не вперше, коли на дану земельну ділянку претендують громадянищодо надання їм у власність, які не є навіть нашими мешканцями, а в нашому селі ще багато сімей, які не мають ділянок для ведення особистого селянського господарства, а проживати в гірському селі, як знаємо непросто, і працювати треба багато і для вирощування сільськогосподарської продукції необхідна власна ділянка. Крім того земельна ділянка та об’єкти на ній належать громаді села, місцеві мешканці за власний кошт побудували та утримують водні об’єкти та водопровідну мережу, яка саме і проходить до будинків громадян через зазначену ділянку. Підтримує пропозицію сільського голови та депутата Малярчик Н.Ю. Пропоную відмовити в задоволенні даного клопотання та прийняти рішення в цілому. Прошу депутатів підтримати мою пропозицію».

ВИСТУПИЛИ: Перевузник М.І. депутат від виборчого округу № 2 с.Пузняківці – голова комісії з питань соціального економічного, культурного розвитку та місцевого бюджету зауважила, що питання розглядалось на засіданні комісії та запропонувала на черговій сесії надати дозвіл сільській раді щодо виготовлення право установчих землевпорядних документів на дану земельну ділянку щодо передачі її в комунальну власність, щоб закріпити її користування законодавчо.

Сільський голова: Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного Кодексу України, заслухавши клопотання Улинець В.В. та обговоривши його:

 1. 1. Відмовити в задоволенні клопотання Улинець В.В. з таких причин:

-        На земельній ділянці, що вказана як бажане місце

розташування розміщено об’єкти громадського водопостачання, а саме водні басейни та водопровідні мережі, які є власністю громади села Тростяниця , а земельна ділянка належить до комунальної власності населених пунктів сільської ради в особі Пузняковецької сільської ради.

-        У зв’язку з малою кількістю земель запасу в с.Тростяниця, згідно

рішення сільської ради у власність земельні ділянки за максимальним розміром до 2 га не надаються.

-        Відсутність в повному обсязі документів, що посвідчують

особу заявника.

 1. 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну депутатську комісію із земельних питань (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 314 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В. Про затвердження розпорядження сільського голови № 33 від 22.12.2019 року « Про затвердження   розміру втрат, кошти від яких надходять до бюджету сільської ради у порядку відшкодування втратсільськогосподарського та лісогосподарського виробництва»

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”:

 1. 1. Затвердити розпорядження сільського голови № 33 від 22.12.2019 року «Про затвердження   розміру втрат, кошти від яких надходять до бюджету сільської ради у порядку відшкодування втратсільськогосподарського та лісогосподарського виробництва»
 2. 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну депутатську комісію із питань екології, охорони навколишнього природного середовища (Мешко Ю.Ю.)

Сільський голова  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.

Рішення № 315 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: сільського голову Хохол О.В.Про затвердження Порядку використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втратсільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

ВИРІШИЛИ: Відповідно до статей 69, 91 Бюджетного кодексу України, статті 209 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою залучення коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до місцевого бюджету:

1. Затвердити Порядок використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі – Порядок)(додається).

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійні комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту населення та з питань екології, земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Пузняковецької сільської ради

від 12.03.2020 № 316

ПОРЯДОК

використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей порядок використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі – Порядок), розроблено відповідно до вимог і положень Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про охорону земель ” та спільного наказу Міністерства аграрної політики України і Міністерства фінансів України N 58/136 від 27.02.2002 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2002 за N 411/6699.

2. Порядок визначає механізм надходження, обліку та використання коштів, встановлює загальні правила планування і фінансування заходів та об’єктів за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, контролю за їх використанням та звітністю.

ІІ. НАДХОДЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ВІД ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Джерела та порядок надходження коштів:

2.1.На спеціальний рахунок бюджету сільської ради, який знаходиться в Мукачівському управлінні Державної казначейської служби України в Закарпатській області зараховуються кошти відшкодування     втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням (викупом) в тимчасове або постійне користування сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників, для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, обмеженням прав власників землі й землекористувачів, утому числі орендарів або погіршенням якості земель у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій.

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, які підлягають відшкодуванню, надходять у розмірі 60 відсотків від загального обсягу до спеціального фонду сільського бюджету.

               2.2.Використання коштів здійснюється по коду функціональної класифікації видатків 200200 "Охорона і раціональне використання земель". Кошти перераховуються на спеціальний рахунок головного розпорядника коштів.

               2.3. Головним розпорядником цих коштів щорічно визначається при затвердженні сільського бюджету на відповідний рік Пузняковецька сільська рада.

            2.4.Відшкодуванням втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських та лісових угідь, для цілей, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, проводиться юридичними і фізичними особами (платниками) у двомісячний термін після затвердження в установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених угідь - для добування корисних копалин відкритим способом - у міру їх фактичного надання, згідно із визначеними та затвердженими планами.

               2.5.Обсяги втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню та контроль за дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають   відшкодуванню,   розраховуються ДП «Закарпатський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» відповідно до Порядку, затвердженого постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1279 „Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” (із змінами та доповненнями), від 21.07.2010 №619 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» за погодженням з головним управлінням Держкомзему у Закарпатській області.
               2.6. При затвердженні проекту землеустрою сільською радою здійснюється контроль за своєчасним відшкодуванням втрат.

     2.7. Частина коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, яка перераховується до спеціального фонду сільського бюджету, визначається законодавством і становить відповідно до ст.69 Бюджетного Кодексу України 60 відсотків.

Напрями використання коштів:

2.8. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, мають цільове призначення і відповідно до статті 209 Земельного кодексу України використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель, розмежування земель державної і комунальної власності.

2.9.Використання цих коштів на інші цілі не зазначені у даному Порядку не допускаються.

2.10.Усі роботи проводяться лише на основі проектно-кошторисної документації, її вартість входить до складу робіт, що фінансуються за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.11.Підставою для здійснення платежів із рахунку розпорядника бюджетних коштів на одержувачів коштів є робочий проект, платіжні доручення, наявність договорів (господарства з розпорядником коштів та господарства з Підрядником по виконанню робіт), підтверджувальні документи, одним із яких є акти приймання-здавання виконаних робіт.

2.12.Кошти перераховуються Підряднику, згідно з обсягами виконаних робіт вказаних у договорі, які підтверджені актами на виконані роботи.

ІІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ

ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

            3.1. Планування видатків, що здійснюються за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва здійснюється Пузняковецькою сільською радою.

 3.2. Пузняковецька сільська рада в якості замовника робіт, із врахуванням очікуваних надходжень коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва здійснює контроль, несе відповідальність і виконує наступне:

            3.2.1.готує проекти місцевих Програм , в якому визначає загальні напрямки використання коштів на вищезазначені цілі протягом найближчих років;

3.2.2. укладає Договори підряду і .проводить приймання і перевірку пред'явлених до оплати робіт згідно з актом виконаних робіт організаціями, які виконують відповідні роботи з охорони земель;

3.2.3.здійснює технічний нагляд за будівництвом об'єктів з охорониі рекультивації земель, освоєння нових та поліпшення малопродуктивних земель;

3.2.4.укладає угоди з розробником проекту на авторський нагляд і проводить оплату згідно з кошторисом розробленого проекту робіт;

3.2.5.разом з підрядними організаціями проводить підготовку технічної документації для пред'явлення закінченого будівництва об'єктів робочій та державній комісіям, бере в них участь.

            3.3. На підставі висновків комісій, сесія сільської ради приймає рішення щодо напрямків спрямування розпорядником коштів, які надходять до місцевого бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

3.5. Внесення змін до Переліку заходів або додатковий перелік за рахунок перевиконання надходжень до спеціального фонду подається та затверджується у тому ж порядку, що і початковий Перелік.

IV. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

4.1. Видатки місцевого бюджету за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, здійснюються в межах фактичного надходження цих коштів.

4.2. Закупівля товарів, робіт і послуг, передбачених пунктом 2.8 розділу ІІ цього Порядку, що виконуються за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.

V. ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ.

5.1.Організація ведення бухгалтерського обліку і контроль за правильним  використанням коштів, покладається на головного розпорядника коштів.

5.2..Складання та подання фінансової звітності про використаннякоштів із спецрахунку місцевого бюджету здійснюється за формою іпорядком, встановленим Державною казначейською службою України.

5.3.Контроль за дотриманням Порядку використання коштів,що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та ефективне використання коштівздійснюють постійні комісія сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту населення та з питань екології, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища.

5.4.Контроль цільового та ефективного використання коштів спеціального фонду місцевого бюджету здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладені такі функції.

5.5.Посадові особи розпорядника коштів несуть відповідальність за цільове використання коштів згідно з чинним законодавством.

 

Сільський голова  Хто за даний проект прошу голосувати ?

 

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко Юрій   Юрійович 4  ЗА
4. Малярчик Наталія Юріївна 7  ЗА
5. Зарева Світлана Ярославівна 8  ЗА
6. Хохол Василь   Васильович 9  ЗА
7. Ломпарт Йосип Іванович 10 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0

Рішення № 316 прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ:сільського голову Хохол О.В. по   питанню Різне про першочергові заходи щодо забезпечення організованого проведення призову громадян на строкову військову службу квітні-червні 2020 року.

-        Про визначення переліку об’єктів, фінансування яких буде

здійснюватись у 2020 році за рахунок коштів, що поступили до бюджету у порядку відшкодування втратсільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

За наслідками розгляду доручено виконкому розробити відповідні заходи шодо вирішення даних питань.

Сільський головаШановні депутати! Всі питання, які виносились на розгляд 21сесії сільської ради сьомого скликання, розглянуто.Чи є питання, зауваження, пропозиції, зауваження до організації та роботи сесії? Немає. Двадцять першу    сесію сільської ради сьомого скликання оголошую закритою.

Звучить Державний Гімн України.

Сільський голова                          О.В.Хохол

 

 

Контактна інформація

Контактна інформація Пузняковецької сільської ради:

Адреса: 89630, буд. 69 А / І с.ПузняківціМукачівський район, Закарпатської області.
Телефон: +38(03131)7-02-24, факс 7-02-21

Мапа

Офіційні ресурси