Gerb

  Україна  

            ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

  МУКАЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                      ПРОТОКОЛ                       

    десятої сесії  сільської  ради  сьомого  скликання ІІ-пленарне засідання 

Від  07  грудня   2017 року 

С. Пузняківці                                                   

ІІ пленарне  засідання   десятої  сесії сільської ради  сьомого скликання відкриває сільський голова  Хохол Ольга Василівна

Сільський голова :Добрий день шановні депутати, присутні!

    В роботі сесії сільської ради приймають участь  7    депутатів. Сільський голова приймає участь у голосуванні.  Кворум, необхідний для проведення сесії – є.  Головує на  сесії – сільський голова, секретар сесії – секретар сільської ради – Іваник В.І. - депутат від виборчого округу №  5  с.Пузняківці. 

На засідання  сесії присутні: головний бухгалтер сільської ради Соскида Н.Й., спеціаліст- землевпорядник  сільської ради Перевузник Д.В.

ІІ пленарне  засідання десятої  сесії сільської ради сьомого скликанняоголошуювідкритим.  

  

Звучить Державний Гімн України.

Сільський голова:Шановні депутати!  Продовжуємо роботу сесії. На розгляд ІІ пленарного  засідання десятої  сесії сільської ради сьомого скликанняпропонується винести такі питання:

1.Про Програму економічного і соціального розвитку сіл Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік. 

Інформує  сільський голова  Хохол О.В. 

  

2. Про Програму благоустрою  Пузняковецької сільської  ради на 2018 рік

Інформує  сільський голова  Хохол О.В. 

3. Про місцеву Програму  соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади  на 2018 рік. 

Інформує  сільський голова  Хохол О.В. 

4. Про Програму проведення культурно-освітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік. 

Інформує  сільський голова  Хохол О.В. 

5.  Про Програму розроблення та оновлення містобудівної документації  на території Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік. 

Інформує  сільський голова  Хохол О.В. 

6. Про Програму «Власний дім» на 2018 рік

Інформує  сільський голова  Хохол О.В. 

7. Про надання  дозволу на виготовлення  матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі ( на  місцевості) за  об»єктом  нерухомого майна «Магазин № 14», що належить на праві колективної власності Кольчинському споживчому товариству  в с.Грабово  на території Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту.

Інформує  секретар сільської ради  Іваник В.І. 

8Про вилучення  земельної ділянки під будівлею магазину  в с. Тростяниця.

  Інформує  секретар сільської ради  Іваник В.І. 

9. Про надання  згоди   на  укладення  договору суборенди земельної ділянки в с.Крите   

Інформує  секретар сільської ради  Іваник В.І. 

10. Про надання  згоди   на  укладення  договору суборенди земельної ділянки в с.Крите   

Інформує  секретар сільської ради  Іваник В.І. 

11. Про затвердження  проекту  землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства   в с.Пузняківці, в межах населеного пункту.

Інформує  секретар сільської ради  Іваник В.І. 

12. Про Пузняковецький сільський бюджет на 2018 рік.

Інформує  сільський голова  Хохол О.В.  

співдоповідач  головний бухгалтер Соскида Н.Й.

13. Про затвердження Положення про преміювання  працівників Пузняковецької сільської ради на 2018 рік. 

Інформує  секретар сільської ради  Іваник В.І. 

Сільський голова :   Шановні депутати !Всі проекти рішень розглядались на відповідних комісіях сільської ради. В кого  є зауваження, зміни, доповнення до порядку денного?  Немає.  Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому, прошу голосувати.                            Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

 «за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0.  Рішення прийнято одноголосно.

Сільський голова :Шановні депутати !  Переходимо до розгляду питань порядку денного  ІІ пленарного засідання  десятої сесії сьомого скликання. 

СЛУХАЛИ:Про Програму економічного і соціального розвитку сіл Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік інформує  сільський голова  Хохол О.В., яка ознайомила присутніх з  розробленою  виконкомом Програмою  економічного і соціального розвитку сіл Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік та  відмітила, що  вона  розроблена на підставі аналізу  соціально-економічної ситуації на території сільської ради за попередній період та попередні 2015- 2016 роки, визначення  чинників, що  стримують розвиток територіальної громади та планів і заходів, які б дали можливість розвитку території сільської ради. Програма  містить  основні  показники економічного і  соціального розвитку   Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік, визначені цілі та пріоритети на 2018 рік та шляхи розв»язання головних проблем, досягнення  поставлених цілей і  очікувані  результати від виконання  Програми, а  також ризики та  можливі перешкоди  і загрози  економічному зростанню, що  можуть призвести до негативних наслідків в  економіці сільської ради.Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій Пузняковецької сільської ради Мукачівською райдержадміністрацією та Мукачівською районною радою задля втілення єдиної державної політики розвитку Пузняковецької  територіальної громади  та Мукачівського району. Програма розроблена та визначає головну мету та пріоритети розвитку сільської ради на 2018 рік.Відповідно до пріоритетних напрямків "Програми соціально-економічного розвитку Мукачівського району на 2018 рік" у Програмі передбачені завдання та заходи, спрямовані на розвиток виробничої та соціальної сфери сільської ради.   Заходи Програми спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку території сільської ради, шляхом взаємодії з Мукачівською райдержадміністрацією та районною радою, суб’єктами підприємницької діяльності, громадськості. 

Організаційно виконання заходів Програми здійснює виконком Пузняковецької сільської ради. У процесі виконання Програма може уточнюватись. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії Пузняковецької сільської ради за поданням виконкому сільської ради. Підготовку проекту здійснював виконавчий комітет Пузняковецької сільської ради.  Основною метою розвитку сільської ради в 2018 році є збереження реальних доходів та поліпшення добробуту населення громади; створення робочих місць та отримання позитивного фінансового результату, впровадження енергозберігаючих технологій.  Програма містить основні показники економічного і соціального розвитку Пузняковецької  сільської ради на 2018 рік.

ВИСТУПИЛИ:  Перевузник М.І.  депутат від виборчого округу № 2 с.Пузняківці – голова комісії з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету запропонувала   прийняти  Програму економічного і соціального розвитку сіл Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік в цілому.

Сільський голова  зачитала  проект рішення.  

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає. 

ВИРІШИЛИ: Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на періоддо 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р., протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року:

 1. Затвердити Програму економічного і  соціального розвиткусіл Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік (додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   128   прийнято одноголосно.

Переходимо до слідуючого питань порядку денного сесії:

СЛУХАЛИ:Про Програму  благоустрою  Пузняковецької сільської  ради на 2018 рік, інформувала сільський голова, яка відмітила, що  основною метою Програми є організація робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.Для розв’язання цих завдань необхідно:розробити і здійснити ефективні та комплексні заходи з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;  організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення;     створити умови для реалізації прав суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів;   здійснити заходи з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів;    забезпечити проведення ремонту, реконструкції, виготовлення нових в’їзних знаків в села громади;    організувати проведення робіт з ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою комунальної власності територіальної громади;     розробити генеральні плани населених пунктів, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту;      створити при виконавчому комітеті сільської ради спільно з іншими сільськими  радами комунальну службу для утримання території сіл  у належному санітарному стані;    сприяти роботі адміністративної комісії з питань  контролю за благоустроєм населених пунктів;    поновити та  інформувати громаду про  правила благоустрою кожного населеного пункту;    забезпечення  своєчасного  будівництва, реконструкцію та ремонт доріг;   покращення транспортного обслуговування населення;   вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів;   впорядкування кладовищ;   проведення озеленення населених пунктів;   виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

Сільський голова  зачитала проект рішення. 

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення? Немає. 


ВИРІШИЛИ: Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Державної стратегії регіонального розвитку на періоддо 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р., протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року:

 1. Затвердити Програму благоустрою  Пузняковецької сільської  ради на 2018 рік (додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Хто за,  прошу голосувати?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   129  прийнято одноголосно.

Переходимо до слідуючого питань порядку денного сесії

СЛУХАЛИ:Про місцеву Програму  соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади  на 2018 рік  інформувала  сільський голова Хохол О.В., яка зауважила, що на території Пузняковецької  сільської ради проживає:   174 - інвалідів загального захворювання; _3 учасників бойових дій;  1   учасників АТО; 16   одиноких громадян,  7  з яких   обслуговуються соціальним працівником;  2 дітей -сиріт, 19  багатодітних сімей;  8 дітей та молодих осіб з фізичними обмеженнями;  6  сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Основною метою цієї Програми є  всебічний захист законних прав, соціально-економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни, праці, військової служби, ліквідаторів на ЧАЕС, дітей війни, інвалідів, одиноких громадян, підвищення рівня їх життя, вшанування та увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни, підтримки організації ветеранів у їх діяльності; реалізація сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку багатодітної сім’ї, сімей, яких торкнулась проблема інвалідності, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня. Виконавцями даної Програми є виконком  Пузняковецької сільської ради, Пузняковецька  амбулаторія  ЗПСМ, ФАПи сіл Тростянця Крите, Грабово медичний пункт Герцівці, будинок культури с.Пузняківці, сільські клуби та бібіліотеки,  Пузняковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Цією Програмою передбачена допомога на  поховання населенню,  а  саме   своєчасна  виплата  одноразової допомоги виконавцю волевиявлення померлого або  особі, яка зобов”язалася  поховати померлого, який на день  смерті не досяг  пенсійного віку та не  був  зареєстрований  в центрі зайнятості, як безробітна особа.

Сільський голова  зачитала проект рішення. 

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає. 

ВИРІШИЛИ: Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року:

 1. Затвердити Програму  соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади  на 2018 рік  (додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Хто за,  прошу голосувати?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   130  прийнято одноголосно.

Переходимо до слідуючого питань порядку денного сесії

СЛУХАЛИ: «Про Програму проведення культурно-освітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік» інформувала  сільський голова Хохол О.В., яка зауважила,  що однією з основних функцій сільської ради є гуманітарна функція, яка передбачає створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян.Основним напрямком у сфері культури є створення умов для естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді та пропаганді здорового способу життя.  Метою програми є здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій,  проведення на високому організаційному рівні заходів, присвячених: Дню захисника Вітчизни, Міжнародному дню захисту жінок і миру, Дню Перемоги, Міжнародному Дню захисту дітей, Дню молоді, 25-річчю  Незалежності України, Дню українського козацтва (Покровський ярмарок), Дню визволення району від німецько-фашистських загарбників, Дню пам’яті жертв голодоморів, професійних свят (бухгалтера, органів самоврядування, педагогів, поварів тощо, новорічних (День Святого Миколая, Новий Рік тощо) та Різдвяних свят, залучення до участі в заходах широкого кола громадськості проведення фестивалів та змагань. Основними завданнями  Програми є організаційне забезпечення проведення урочистих заходів з нагоди відзначення державних, професійних, релігійних свят і ювілейних дат за участю депутатів рад усіх рівнів, керівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, представників трудових колективів, об’єднань громадян, молоді, дітей, жителів сіл та  популяризація важливих для історії регіону історичних подій та пам’ятних дат серед населення шляхом залучення широкого кола представників громадськості сіл та району до їх підготовки та відзначення. Очікувані результати вд реалізації даної програми – це залучення молоді до занять художньою самодіяльністю та образотворчим мистецтвом; виховання сільських жителів у патріотичному дусі, забезпечення організованого дозвілля; вшанування інвалідів та учасників бойових дій, учасників АТО та виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій. Реалізація даної Програми дасть змогу залучати більшу чисельність молоді до занять фізичною культурою та спортом, пропагувати здоровий спосіб життя, організовувати змістовне дозвілля для молоді, що призведе до зменшення правопорушень, розвитку інтелектуальних та фізичних якостей молодих людей, які проживають на території  сільської  ради; розбудовувати спортивну інфраструктуру; зміцнить матеріально-технічну базу даної галузі.

Сільський голова  зачитала проект рішення. 

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає. 

ВИРІШИЛИ: Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року:

1.Затвердити Програму  проведення культурно-освітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік  (додається).

2.Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.

3.Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Хто за,  прошу голосувати?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   131  прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:«Про Програму розроблення та оновлення містобудівної документації  на території Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік» інформувала  сільський голова Хохол О.В., яка зауважила,  що Метою програми  є  здійснення  заходів щодо розроблення містобудівної документації  населених пунктів Пузняковецької сільської ради для врегулювання містобудівної діяльності, виготовлення генеральних планів населених пунктів  сільської ради  та  дотримання будівельних норм, державних стандартів і  правил   під час виконання підготовчих та  будівельних робіт, розроблення  проектної документації щодо нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, технічного переоснащення об”єктів  виробничого призначення ради  та  дотримання  законодавства при прийнятті  рішень у сфері будівництва.  

Першочерговими  заходами є розроблення проектної містобудівної документації на  місцевому рівні: генеральних планів населених пунктів, планів зонування та  детальних планів територій та  проведення  громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час  розроблення відповідних проектів.Фінансування Програми здійснюватиметься   за рахунок коштів місцевого бюджету ,  коштів замовників будівництва  та  співфінансування  з районного бюджету. Для   здійснення  першочергових заходів, які  будуть здійснені  та  профінансовані 2018  році, планується спрямувати  за  рахунок іншої субвенції з районного бюджету  кошти для розроблення проектної містобудівної документації  на  місцевому рівні: виготовлення  генерального плану населеного пункту КРите  поєднаного з детальним планом забудови території с.КРите.

Сільський голова  зачитала проект рішення. 

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає. 

ВИРІШИЛИ: Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року:

1.Затвердити Програму  розроблення та оновлення містобудівної документації  на території Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік  (додається).

2.Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.

3.Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Хто за,  прошу голосувати?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   132  прийнято одноголосно.,

СЛУХАЛИ:  «Про Програму «Власний дім» на 2018 рік», інформувала  сільський голова Хохол Ольга Василівна, яка проінформувала присутніх, що зазначеною Програмою визначено можливість розв’язання однієї з найважливіших проблем- забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом надання сільським мешканцям довгострокових цільових кредитів молодим сім»ям, сім’ям, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, на будівництво, на добудову, придбання  житла та спорудження інженерних мереж (газифікація та водозабезпечення житлових будинків, електроопалення) з терміном погашення до 20 років, а молодим та неповним сім’ям – до 30 років. Кредити надаються на підставі клопотання органів місцевого самоврядування, згідно з відповідними регіональними правилами, затвердженими розпорядженнями голови обласної державної адміністрації Дані регіональні правила розроблені на підставі Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабміну від 05жовтня 1998р. №1597, з урахуванням місцевих умов.Програма передбачає надання пільгових (під 3 % річних) кредитів індивідуальним забудовникам. Кредитні ресурси Фонду будуть спрямовані на кредитування облаштування будівель інженерними мережами, на добудову, реконструкцію житлових будинків та інші напрямки передбачені Програмою.Розподіл обсягів пільгового кредитування передбачається здійснювати у відповідності до фінансування Програми з врахуванням виділених бюджетних коштів на цю Програму.     

    Програма «Власний дім» впроваджується за сприянням районної державної адміністрації та районної ради .  За час дії Програма набула значної популярності серед сільського населення . На сьогодні вона є практично єдиною реальною можливістю для поліпшення умов проживання на селі . Програму розроблено з метою поліпшення житлово – побутових умов сільського населення, подальшого провадження державної політики, розвитку сільських населених пунктів, спрямованої насамперед на підвищення рівня інженерного облаштування села(газифікація, водопостачання, електроопалення), що сприятиме підвищенню рівня привабливості села для життєдіяльності та створить передумови для будівництва і придбання житла в сільській місцевості.

     Фінансування програми здійснюється на підставі законів України про державний бюджет на відповідний рік, рішень обласної, районної та сільської ради, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрацій і згідно з Положенням про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 р.№1211.  Джерелами фінансування Програми є кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та кошти населення.

Сільський голова  зачитала проект рішення. 

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.

ВИРІШИЛИ: Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року:

1.Затвердити Програму «Власний дім» на 2018 рік»  (додається).

2.Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.

3.Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Хто за,  прошу голосувати?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   133  прийнято одноголосно.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного чергового засідання  сесії сільської ради.

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу на виготовлення  матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі ( на  місцевості) за  об»єктом  нерухомого майна «Магазин № 14», що належить на праві колективної власності Кольчинському споживчому товариству  в с.Грабово  на території Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пунктуінформує  секретар сільської ради  Іваник В.І., яка ознайомила  присутніх депутатів з клопотанням Кольчинського споживчого товариства та зачитала проект рішення.

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання Кольчинського споживчого товариства 

1. Надати дозвіл на виготовлення  матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі ( на  місцевості) за  об»єктом  нерухомого майна «Магазин № 14», що належить на праві колективної власності Кольчинському споживчому товариству  в с.Грабово  на території Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту

2. Рекомендувати  заявнику  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі ( на  місцевості) за  об»єктом  нерухомого майна «Магазин № 14», що належить на праві колективної власності Кольчинському споживчому товариству  в с.Грабово  на території Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

3. Попередити заявника про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова Шановні депутати!  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   134  прийнято одноголосно.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного чергового засідання  сесії сільської ради.

СЛУХАЛИ: Про вилучення  земельної ділянки під будівлею магазину  в с. Тростяницяінформує  секретар сільської ради  Іваник В.І., яка  зачитала проект ріщення. 

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,   п.1 а ст.. 141  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання Кольчинського споживчого товариства:

 1. Припинити право  користування земельною ділянкою,площею 0,0116 га під будівлею магазину «Продтовари № 15  за  адресою  с.Тростяниця
 2. Повідомити органи державної  реєстрації щодо припинення права  користування Кольчинським СТ земельною ділянкою,площею 0,0116 га під будівлею магазину «Продтовари № 15  за  адресою  с.Тростяниця.
 3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова Шановні депутати!  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   135  прийнято одноголосно.,

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного чергового засідання  сесії сільської ради.

СЛУХАЛИ: Про надання  згоди   на  укладення  договору суборенди земельної ділянки в с.Крите   інформувала  секретар сільської ради  Іваник В.І. та  зачитала проект рішення. 

ВИСТУПИЛИ : Ломпарт Й.І. депутат від виборчого округу № 10 с.Крите та  Хохол В.В. - депутат  від виборчого округу № 9 с.Крите, які не були присутні при розгляду даного питання на постійних комісіях та запропонували перенести розгляд даного питання  на чергове засідання  сесії сільської ради.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,   Земельного Кодексу України,  розглянувши пропозиції депутатів сільської ради: 

 1. Довивчити дане питання та повторно розглянути клопотання Глеба І.Є. на  черговому засіданні постійної комісії з  земельних питань та подальшим винесенням на затвердження сільською радою.
 2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова Шановні депутати!  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 Проти 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА 
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5 Проти
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  Проти
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 4 , «проти»-3, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   136  прийнято.,

СЛУХАЛИ: Про надання  згоди   на  укладення  договору суборенди земельної ділянки в с.Крите   інформувала  секретар сільської ради  Іваник В.І. та  зачитала проект рішення. 

ВИСТУПИЛИ : Ломпарт Й.І. депутат від виборчого округу № 10 с.Крите та  Хохол В.В. - депутат  від виборчого округу № 9 с.Крите, які не були присутні при розгляду даного питання на постійних комісіях та запропонували перенести розгляд даного питання  на чергове засідання  сесії сільської ради.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,   Земельного Кодексу України,  розглянувши пропозиції депутатів сільської ради: 

 1. Довивчити дане питання та повторно розглянути клопотання Росул Н.В. на  черговому засіданні постійної комісії з  земельних питань та подальшим винесенням на затвердження сільською радою.
 2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова Шановні депутати!  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 Проти 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА 
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5 Проти
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  Проти
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 4 , «проти»-3, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   137  прийнято.,

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного чергового засідання  сесії сільської ради.

СЛУХАЛИ: секретаря ради Іваник В.І. яка ознайомила присутніх депутатів з клопотаннямНеведрової І.Я. про затвердження  проекту  землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства   в с.Пузняківці, в межах населеного пункту та  зачитала проект рішення .

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр.Неведрової І.Я.:

1. Затвердити проект  землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  площею 0,20 га у власність Неведрової І.Я для ведення особистого селянського господарства  в с.Пузняківці ур. «Майдан»  Мукачівського району, в межах населеного пункту.

 2. Передати у власність  Неведрової І.Я. земельну ділянку  площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці ур. «Майдан» Мукачівського району, в межах населеного пункту.

3. Пропонувати Неведровій І.Я. замовити  в організаціях, що  мають  відповідні дозволи (ліцензії), виготовити документи, що посвідчують  право власності  на дану земельну  ділянку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова Шановні депутати!  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА 
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5 ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   138  прийнято одноголосно.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного чергового засідання  сесії сільської ради.

СЛУХАЛИ:Про Пузняковецький сільський бюджет на 2018 рік Інформує  сільський голова  Хохол О.В.,  яка відмітила, що відповідно до ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бюджетного та  Податкового  Кодексів України проаналізовано та переглянуто надходження доходів та місцевих податків на підставі чого виконкомом визначено  у 2018 році:

доходи сільського бюджету у сумі 430 000 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету430 000грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі  грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету430 000 грн., згідно з додатком № 2 цього рішення;

2.Визначити оборотний касовий залишокбюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1000 гривень. 

3. Затвердити на 2018 рік  резервний  фонд  бюджету у сумі 4,300 тис. гривень.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці  працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев.`язувальних матеріалів;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплата  послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на виконання  місцевих програму сумі 9 200 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

Співдоповідач  головний бухгалтер Соскида Н.Й.,відмітила, що: 

Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок кошті єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.. 69 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69¹Бюджетного кодексу України.

Надати право сільському голові за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

-  Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2017 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

-   За обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, поточний та капітальний ремонти, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів загального та спеціального фондів, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2017 рік.

-  У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за місцевими програмами.

-   Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється за обґрунтованим поданням сільського голови.

-    Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова  зачитала проект рішення .

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.

ВИРІШИЛИ:  відповідно до ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бюджетного та  Податкового  Кодексів України

1. визначити   на  2018 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 430 000 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету430 000грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі  грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету430 000 грн., згідно з додатком № 2 цього рішення;

2.Визначити оборотний касовий залишокбюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1000 гривень. 

3. Затвердити на 2018 рік  резервний  фонд  бюджету у сумі 4,300 тис. гривень.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці  працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев.`язувальних матеріалів;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплата  послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на виконання  місцевих програму сумі 9 200 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.. 69 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69¹Бюджетного кодексу України.

10. Надати право сільському голові за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

10.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2018 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

10.2. За обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, поточний та капітальний ремонти, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів загального та спеціального фондів, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2018 рік.

10.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за місцевими програмами.

10.4. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється за обґрунтованим поданням сільського голови.

11. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

13. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Сільський голова Шановні депутати!  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА 
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5 ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   139  прийнято одноголосно.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного чергового засідання  сесії сільської ради. 

Перед розглядом наступного питання сільський голова Хохол О.В. в усному  зверненні заявила про наявність конфлікту інтересів,  так як наступним питання є питання  затвердження Положення про преміювання  працівників Пузняковецької сільської ради на 2018 рік та умов оплати праці сільського голови та самоусунулась від голосування по даному питанні.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про преміювання  працівників Пузняковецької сільської ради на 2018 рік інформує  секретар сільської ради  Іваник В.І., яка ознайомила  присутніх депутатів з Положенням про преміювання  працівників Пузняковецької сільської ради та зачитала проект рішення.

Секретар ради: Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.

ВИРІШИЛИ:Заслухавши та обговоривши проект Положення про преміювання, виплату надбавок та допомог працівникам Пузняковецької  сільської ради, відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 року №2493-ІІІ, на підставі статті 13 Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови КМУ  № 353, від  26.05.2017 року «Про внесення змін  до  Постанови КМУ від09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  та наказу від 02 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самовряду-вання та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів», згідно з Колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом виконавчого апарату Пузняковецької  сільської ради, ухваленого на загальних зборах трудового колективу від 01.03.2010 року року №7 зі змінами та доповненнями від 05.02.2015 року за реєстраційним номером 4, враховуючи висновки постійних комісій сільської ради:

 1. Затвердити Положення про преміювання, виплату надбавок та допомог працівникам  Пузняковецької   сільської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

 1.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Сільський голова Шановні депутати!  Хто за даний проект прошу голосувати ?

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 ЗА 
2. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА 
3. Мешко  Юрій Юрійович 4  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5 ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
6. Хохол Василь Васильович 9  ЗА 
7. Ломпарт Йосип Іванович 10  ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення №   140 прийнято одноголосно.

Сільський голова  Шановні депутати!  Всі питання, які виносились на розгляд І!- пленарного засідання десятої   сесії сільської ради сьомого скликання, розглянуто. Чи є питання, зауваження, пропозиції, зауваження  до організації та роботи сесії?  

Немає.

ІІ- пленарне засідання  десятої  сесії  сільської ради сьомого  скликання оголошую закритою.

Звучить Державний Гімн  України.

Сільський голова           О.В.Хохол

СПИСОК

депутатів Пузняковецької  сільської ради, які були присутні

 на   ІІ-пленарному засіданні десятої  сесії сільської ради сьомого  скликання

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу
1. Перевузник Мар»яна Іллічна 2
2. Тороні Василь Юрійович 3
3. Мешко Юрій Юрійович 4
4. Іваник Валентина Іванівна 5
5. Малярчик Наталія Юріївна 7
6. Хохол Василь Васильович 9
7. Ломпарт Йосип Іванович 10

СПИСОК

депутатів Пузняковецької  сільської ради, які були відсутні 

 на ІІ-пленарному засіданні десятої  сесії сільської ради сьомого  скликання

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу
1. Полянич Октаві Іллівна 1
2. Касинець Михайло Михайлович 6
3. Зарева Світлана Ярославівна 8
4. Петах Сергій Омелянович 11
5. Малеш Михайло Юрійович 12

ПЕРЕЛІК

          рішень, які були прийняті на ІІ-пленарному засіданні десятої сесії сільської ради сьомого скликання

1.Про Програму економічного і соціального розвитку сіл Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік. 

Рішення 128

  

2. Про Програму благоустрою  Пузняковецької сільської  ради на 2018 рік

Рішення 129

3. Про місцеву Програму  соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади  на 2018 рік. 

Рішення 130 

4. Про Програму проведення культурно-освітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік. 

Рішення 131

5.  Про Програму розроблення та оновлення містобудівної документації  на території Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік. 

Рішення 132

6. Про Програму «Власний дім» на 2018 рік

Рішення 133

7. Про надання  дозволу на виготовлення  матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі ( на  місцевості) за  об»єктом  нерухомого майна «Магазин № 14», що належить на праві колективної власності Кольчинському споживчому товариству  в с.Грабово  на території Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту.

Рішення 134

8Про вилучення  земельної ділянки під будівлею магазину  в с. Тростяниця.

  Рішення 135

9. Про надання  згоди   на  укладення  договору суборенди земельної ділянки в с.Крите   

Рішення 136

10. Про надання  згоди   на  укладення  договору суборенди земельної ділянки в с.Крите   

Рішення 137

11. Про затвердження  проекту  землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства   в с.Пузняківці, в межах населеного пункту.

Рішення 138

12. Про Пузняковецький сільський бюджет на 2018 рік.

Рішення 139

13. Про затвердження Положення про преміювання  працівників Пузняковецької сільської ради на 2018 рік. 

Рішення 140

                                                          

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  128

село Пузняківці

Про Програму економічного і соціального 

розвитку сіл Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік 

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на періоддо 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р., протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму економічного і  соціального розвиткусіл Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік (додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова О.Хохол

                                                          

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  129

село Пузняківці

Про Програму благоустрою  

Пузняковецької сільської  ради на 2018 рік

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на періоддо 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р., протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року, з метою організації робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму благоустрою  Пузняковецької сільської  ради на 2018 рік(додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова О.Хохол

                                                          

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  130

село Пузняківці

Про Програму соціального захисту населення 

Пузняковецької територіальної громади  на 2018 рік  

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на періоддо 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р., протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року, з метою всебічного захисту законних прав, соціально-економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни, праці, військової служби, ліквідаторів на ЧАЕС, дітей війни, інвалідів, одиноких громадян, підвищення рівня їх життя, вшанування та увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни, підтримки організації ветеранів у їх діяльності; реалізація сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку багатодітної сім’ї, сімей, яких торкнулась проблема інвалідності, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, допомога  на поховання, Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму  соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади  на 2018 рік  (додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова   О.Хохол

      

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  131

село Пузняківці

Про Програмупроведення культурно-освітніх 

заходів та розвитку фізичної культури і спорту 

на території Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік 

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року , з метою створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян, естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді та пропаганді здорового способу життя,  здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій,  проведення на високому організаційному рівні урочистих заходів з нагоди відзначення державних, професійних, релігійних свят і ювілейних дат за участю депутатів рад усіх рівнів, керівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, представників трудових колективів, об’єднань громадян, молоді, дітей, жителів сіл та  популяризація важливих для історії регіону історичних подій та пам’ятних дат серед населення шляхом залучення широкого кола представників громадськості сіл та району до їх підготовки та відзначення, залучення до участі в заходах широкого кола громадськості проведення фестивалів та змагань, Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА::

1.Затвердити Програму  проведення культурно-освітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік  (додається).

2.Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.

3.Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова   О.Хохол

  

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  132

село Пузняківці

Про Програмурозроблення та оновлення 

містобудівної документації  на території 

Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік 

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року,  з метою здійснення  заходів щодо розроблення містобудівної документації  населених пунктів Пузняковецької сільської ради для врегулювання містобудівної діяльності, виготовлення генеральних планів населених пунктів  сільської ради  та  дотримання будівельних норм, державних стандартів і  правил   під час виконання підготовчих та  будівельних робіт, розроблення  проектної документації щодо нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, технічного переоснащення об”єктів  виробничого призначення ради  та  дотримання  законодавства при прийнятті  рішень у сфері будівництва Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму  розроблення та оновлення містобудівної документації  на території Пузняковецької сільської ради  на 2018 рік  (додається).

2.Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.

3.Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова                      О.Хохол.

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  133

село Пузняківці

Про Програму«Власний дім» на 2018 рік» 

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  протоколу спільного засідання постійних комісій від 04.12.2017 року, з метою  надання можливості розв’язання однієї з найважливіших проблем- забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом надання сільським мешканцям довгострокових цільових кредитів молодим сім»ям, сім’ям, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, на будівництво, на добудову, придбання  житла та спорудження інженерних мереж (газифікація та водозабезпечення житлових будинків, електроопалення),  Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Власний дім» на 2018 рік»  (додається).

2.Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.

3.Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільчський голова  О. Хохол

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  134

село Пузняківці

Пронадання  дозволу на 

виготовлення  матеріалів технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки  в натурі ( на  місцевості) 

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання Кольчинського споживчого товариства,  Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення  матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі ( на  місцевості) за  об»єктом  нерухомого майна «Магазин № 14», що належить на праві колективної власності Кольчинському споживчому товариству  в с.Грабово  на території Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту

2. Рекомендувати  заявнику  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі ( на  місцевості) за  об»єктом  нерухомого майна «Магазин № 14», що належить на праві колективної власності Кольчинському споживчому товариству  в с.Грабово  на території Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

3. Попередити заявника про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський   голова        О.Хохол.

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  135

село Пузняківці

Про вилучення  земельної ділянки 

під будівлею магазину  в с. Тростяниця

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,   п.1 а ст.. 141  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання Кольчинського споживчого товариства, Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Припинити право  користування земельною ділянкою,площею 0,0116 га під будівлею магазину «Продтовари № 15  за  адресою  с.Тростяниця
 2. Повідомити органи державної  реєстрації щодо припинення права  користування Кольчинським СТ земельною ділянкою,площею 0,0116 га під будівлею магазину «Продтовари № 15  за  адресою  с.Тростяниця.
 3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова О.Хохол

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  136

село Пузняківці

Про надання  згоди   на  укладення  

договору суборенди земельної ділянки в с.Крите   

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,   Земельного Кодексу України,  розглянувши пропозиції депутатів сільської ради,  Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Довивчити дане питання та повторно розглянути клопотання Глеба І.Є. на  черговому засіданні постійної комісії з  земельних питань та подальшим винесенням на затвердження сільською радою.
 2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова О.Хохол

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  137

село Пузняківці

Про надання  згоди   на  укладення  

договору суборенди земельної ділянки в с.Крите   

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,   Земельного Кодексу України,  розглянувши пропозиції депутатів сільської ради,  Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Довивчити дане питання та повторно розглянути клопотання Росул Н.В. на  черговому засіданні постійної комісії з  земельних питань та подальшим винесенням на затвердження сільською радою.
 2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова О.Хохол

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  138

село Пузняківці

Про затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення земельної  ділянки у власність  

для ведення особистого селянського господарства   

в с.Пузняківці, в межах населеного пункту 

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр.Неведрової І.Я., Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект  землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  площею 0,20 га у власність Неведрової І.Я для ведення особистого селянського господарства  в с.Пузняківці ур. «Майдан»  Мукачівського району, в межах населеного пункту.

 2. Передати у власність  Неведрової І.Я. земельну ділянку  площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці ур. «Майдан» Мукачівського району, в межах населеного пункту.

3. Пропонувати Неведровій І.Я. замовити  в організаціях, що  мають  відповідні дозволи (ліцензії), виготовити документи, що посвідчують  право власності  на дану земельну  ділянку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський головаО.Хохол

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  139

село Пузняківці

 

Про Пузняковецький 

сільський бюджет на 2018 рік

Відповідно до ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бюджетного та  Податкового  Кодексів України Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити   на  2018 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 430 000 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету430 000грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі  грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету430 000 грн., згідно з додатком № 2 цього рішення;

2.Визначити оборотний касовий залишокбюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1000 гривень. 

3. Затвердити на 2018 рік  резервний  фонд  бюджету у сумі 4,300 тис. гривень.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці  працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев.`язувальних матеріалів;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплата  послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на виконання  місцевих програму сумі 9 200 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.. 69 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69¹Бюджетного кодексу України.

10. Надати право сільському голові за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

10.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2018 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

10.2. За обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, поточний та капітальний ремонти, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів загального та спеціального фондів, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2018 рік.

10.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за місцевими програмами.

10.4. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється за обґрунтованим поданням сільського голови.

11. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіюПузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

13. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Сільський головаО.В.Хохол

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       Десята   сесія   сьомого скликання

ІІ- пленарне  засідання 

             РІШЕННЯ

Від  07 грудня   2017 року №  140

село Пузняківці

Про затвердження Положення про преміювання  

працівників Пузняковецької сільської ради на 2018 рік

Заслухавши та обговоривши проект Положення про преміювання, виплату надбавок та допомог працівникам Пузняковецької  сільської ради, відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від              07 червня 2001 року №2493-ІІІ, на підставі статті 13 Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови КМУ  № 353, від  26.05.2017 року «Про внесення змін  до  Постанови КМУ від09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  та наказу від 02 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самовряду-вання та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів», згідно з Колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом виконавчого апарату Пузняковецької  сільської ради, ухваленого на загальних зборах трудового колективу від 01.03.2010 року року №7 зі змінами та доповненнями від 05.02.2015 року за реєстраційним номером 4, враховуючи висновки постійних комісій сільської ради, Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про преміювання, виплату надбавок та допомог працівникам  Пузняковецької   сільської ради (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіюПузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).
 3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Сільський голова О.Хохол