gerb     

УКРАЇНА  

             ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

          МУКАЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   ПРОТОКОЛ

            засідання тринадцятої  сесії  сільської  ради  сьомого скликання

Від  17  вересня  2018 року 

С. Пузняківці                                                   

Засідання  тринадцятої  сесії сільської ради  сьомого скликання відкриває сільський голова  Хохол Ольга Василівна

Сільський голова :Добрий день шановні депутати, присутні!

В роботі сесії сільської ради приймають участь  -      7    депутатів. Сільський голова приймає участь у голосуванні.  

Кворум, необхідний для проведення сесії – є. 

Головує на  сесії – сільський голова, секретар сесії – секретар сільської ради – Іваник В.І. - депутат від виборчого округу №  5  с.Пузняківці. 

На засідання  сесії присутні: головний бухгалтер сільської ради Соскида Н.Й., спеціаліст- землевпорядник  сільської ради Перевузник Д.В.

Засідання тринадцятої   сесії сільської ради сьомого скликання оголошую відкритим.  

  

Звучить Державний Гімн України.

Сільський голова:Шановні депутати!  Продовжуємо роботу сесії. На розгляд  тринадцятої    сесії сільської ради сьомого скликанняпропонується   винести такі питання:

 1. Про встановлення  ставок земельного  податку  за  лісові  землі  на  

території Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік    

інформує   сільський голова  Хохол О.В.

                                        

2.  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою щодо  відведення  в  оренду  земельних ділянок для  розміщення,  будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель та  споруд об»єктів передачі електричної енергії ( код КВЦПЗ 14.02) в с.Крите  на  території  Пузняковецької сільської ради  Мукачівського  району .

інформує   сільський голова  Хохол О.В.

                                        

 

 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 07.12.2017 року № 139 «Про Пузняковецький сільський бюджет на 2018 рік» ( зі змінами від 16 квітня, 15  червня   2018 року).

інформує   сільський голова  Хохол О.В. 

 

       4. Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  земельної ділянки у власність  Молнар М.П.  для  будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в  с.Тростяниця  Мукачівського району. 

інформує   сільський голова  Хохол О.В.

                                        

 

5. Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  земельної ділянки у власність  Ломпарт Ю.В.  для ведення особистого селянського господарства в  с.Тростяниця  Мукачівського району. 

інформує   сільський голова  Хохол О.В.

                                        

 

6. Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  земельної ділянки у власність  Мешко С.С.  для ведення особистого селянського господарства в  с.Пузняківці  Мукачівського району. 

інформує   сільський голова  Хохол О.В.                                        

Сільський голова :   Шановні депутати !Всі проекти рішень розглядались на відповідних   комісіях сільської ради. В кого  є зауваження, зміни, доповнення до порядку денного?  

Секретар   ради  В.І.Іваник  запропонувала  включити до  порядку  денного ще  три  питання, що стосуються  земельних  відносин, а   саме:

-   щодо  надання  дозволу  на розробку  проекту відведення    земельної  ділянки орієнтовною  площею 0,25 га у  власність  Мешко Надії Василівни для будівництва  та  обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в с.Пузняківці 110  та  земельних  ділянок для  ведення  особистого селянського господарства в  с.Пузняківці;   

-    щодо  надання   дозволу  на розробку  проекту відведення    земельної  ділянки орієнтовною  площею 0,25 га у  власність  Кость Надії Іванівни для будівництва  та  обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в с.Крите 22; 

-   про  надання   дозволу  на розробку  проекту відведення    земельних  ділянкок у  власність Алмашій Марії  Іванівни для ведення  особистого селянського господарства в с.Крите  в  межах населеного пункту на  території сільської ради.  

Секретар   ради  В.І.Іваник  повідомила присутніх, що так як  міжсесійний період  складає 2-3 місяці, то для своєчасного задоволення клопотань громадян включити ці питання  в порядок денний і  розглянути  та прийняти відповідні рішення. 

Сільський голова :   В кого  є  ще  доповнення до порядку денного?  Немає.  Є пропозиція прийняти порядок денний  за  основу , прошу голосувати.                            Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -   8 , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.  Рішення прийнято одноголосно.

Сільський голова:   Є пропозиція прийняти порядок денний   в  цілому з  доповнивши  порядок  денний  ще трьома  питаннями: 

-   щодо  надання  дозволу  на розробку  проекту відведення    земельної  ділянки орієнтовною  площею 0,25 га у  власність  Мешко Надії Василівни для будівництва  та  обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в с.Пузняківці 110  та  земельних  ділянок для  ведення  особистого селянського господарства в  с.Пузняківці;   

-    щодо  надання   дозволу  на розробку  проекту відведення    земельної  ділянки орієнтовною  площею 0,25 га у  власність  Кость Надії Іванівни для будівництва  та  обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в с.Крите 22; 

-   про  надання   дозволу  на розробку  проекту відведення    земельних  ділянкок у  власність Алмашій Марії  Іванівни для ведення  особистого селянського господарства в с.Крите  в  межах населеного пункту на  території сільської ради.  

Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» - 8   , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.  Рішення прийнято одноголосно.

Сільський голова :Шановні депутати !  Переходимо до розгляду питань порядку денного   тринадцятої    сесії  сьомого скликання.   

СЛУХАЛИ:  Про  встановлення   ставок земельного  податку  за  лісові  землі  на  території Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік, інформувала  сільський голова Хохол О.В.,  яка ознайомила  присутніх  з  прийнятим  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 10.07.2018 р. № 2497-VІІІ, що набрав  чинності 15 серпня 2018 року,  внесено зміни до ст.. 273 Податкового Кодексу України, відповідно до яких передбачається оподаткування земельним податком лісових земель. З метою дтримання  вимог чинного законодавства   суб»єкти господарювання, у яких в користуванні є зазначені вище земельні  ділянки повинні подати до контролюючих органів уточнюючі декларації з плати за землю за 2018 рік ( земельний податок). При цьому Державна  служба України з питань геодезії, картографії та кадастру проінформувала, що нормативно грошова оцінка земель лісогосподарського призначення  в  усіх областях  України  не проведена ( за виключенням Одеської області), тому для розрахунку сум земельного податку за лісові землі необхідно використовувати нормативно грошову оцінку одиниці  площі ріллі по області ( станом на 01.01.2018 року становить 27520,38 грн. за 1 га). На сьогодні  сільською радою  встановлено ставки земельного податку лише для нелісових земель, які використовуються для потреб лісового господарства а для  оподаткування лісових земель ставки не визначено. Тому  відповідно до  вимог ПКУ ці ставки затверджують органи місцевого самоврядування відповідної території сільської ради , а  тому для упередження можливих втрат місцевих бюджетів  та  з метою  забезпечення  додаткових надходжень до сільського бюджету, своєчасного залучення платників податків до сплати  земельного податку   пропонується   прийняти рішення  про встановлення ставок земельного податку  за  лісові землі та  пропонується:  

 1. Встановити   на території Пузняковецької  сільської  ради  у 2018    році   ставку земельного податку   за  лісові землі   у  розмірі  1  відсотка  від    нормативної грошової оцінки одиниці площі ( 1 га)  ріллі по  області. 
 2. Встановити   на території Пузняковецької  сільської  ради  у 2019    році   ставку земельного податку   за  лісові землі   у  розмірі  1  відсотка  від    нормативної грошової оцінки одиниці площі ( 1 га)  ріллі по  області. 
 3. Від сплати земельного податку звільняються:

3.1. органи  державної влади та  органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, заклади установи, організації, які повністю утримуються за  рахунок державного бюджету, заклади установи, організації, громадські організації, об»єкти комунальної власності, які є неприбутковими і утримуються за  рахунок державного бюджету;

3.2. релігійні організації, статути(положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку, за  земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення  їх діяльності, а  також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльность яких не передбачає отримання прибутків. 

3.3.санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

3.4. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю. Кількість інвалідів, які мають основне місце роботи на цих підприємствах, повинна становити не менш як 50 % та фонд оплати праці таких інвалідів – не менш як 25 % суми загальних витрат на оплату праці;   

3.5. бази олімпійської та паралімпійської підготовки.

4. Секретарю ради Іваник В.І.  оприлюднити дане рішення.

5.  Дане рішення  набуває  чинності з дня  його оприлюднення.   

6.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного,  культурного розвитку сіл та  бюджету (Перевузник М.І.) 

Сільський голова :  Шановні депутати! Чи  є  пропозиції  по  даному питанні.

ВИСТУПИЛИ: Секретар  ради  Іваник В.І. яка відмітила, що даний  закон мав би  бути прийнятий 27 років  тому, а  то виходить що  громадяни, які користають земельні  ділянки  і  доходів від використання  землі  не  мають  зобов»язані сплачувати податок, а  прибуткові  державні  та недержавні лісові підприємства та  інші суб»єкти господарювання, що отримують від лісової діяльності надприбутки земельний податок не сплачують, бо до цього часу це не  було передбачено чинним законодавством. Пропоную встановити ставку земельного податку   за  лісові землі   у  розмірі  2  відсотка  від    нормативної грошової оцінки одиниці площі ( 1 га)  ріллі по  області. 

Малярчик Н.Ю. - депутат  в/о № 7 с. Тростяниця  підтримала пропозицію секретаря ради.

Перевузник М.І. - депутат  в/о № 2 с. Пузняківці  підтримала пропозицію секретаря ради

Сільський голова:  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає. Пропонується прийняти  даний проект рішення за  основу , прошу голосувати.                            Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -   8 , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.  Рішення прийнято одноголосно.

Сільський  голова:   Хто за  проект  рішення  за  пропозицією сільського голови щодо 

встановлення ставки земельного податку   за  лісові землі   у  розмірі  1  відсотка  від    нормативної грошової оцінки одиниці площі ( 1 га)  ріллі по  областіпрошу голосувати?

Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  Проти 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2 Проти 
3. Тороні Василь Юрійович 3  Проти
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  Проти
5. Іваник Валентина Іванівна 5  Проти
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  Проти
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  Проти
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  Не голосував

 «за» -  0  , «проти»-7, «утримались»-0« не голосували» - 1.  Рішення не прийнято.

Сільський  голова:   Хто за  проект  рішення  за  пропозицією секретаря  ради  В.І.Іваник  щодо встановлення ставки земельного податку   за  лісові землі   у  розмірі  2  відсотка  від    нормативної грошової оцінки одиниці площі ( 1 га)  ріллі по  областіпрошу голосувати?   Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

«за» -  8  , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.  Рішення прийнято одноголосно. Прийнято рішення № 168   за  пропозицією секретаря та депутатів ради.

Переходимо до розгляду слідуючого питання  порядку денного сесії. 

СЛУХАЛИ:Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою щодо  відведення  в  оренду  земельних ділянок для  розміщення,  будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель та  споруд,об»єктів передачі електричної енергії ( код КВЦПЗ 14.02) в с.Крите  на  території  Пузняковецької сільської ради  Мукачівського  району, інформувала  сільський  голова, яка ознайомила присутніх з  клопотанням ПАТ «Закарпаттяобленерго» щодо надання  дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо  відведення  в  оренду  земельних ділянок для  розміщення,  будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель та  споруд,об»єктів передачі електричної енергії, на  яких планується  розмістити опорні конструкції лінії електропередач та  обладнання  КТП в с.Крите, згідно плану траси , що додається. Розміщення вказаного обладнання є необхідним для надання можливості в  приєднанні нових споживачів електричної енергії, забезпечення надійного та  якісного електропостачання. Тому пропонується   відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись положеннями  Земельного Кодексу України,  Закону України «Про землеустрій», розглянувши  клопотання ПАТ «Закарпатттяобленерго», викопіювання  картографічного матеріалу, на  який нанесено план траси електропостачання   та враховуючи  висновок постійних  комісій сільської  ради:

              1. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення  в  оренду   тринадцяти земельних ділянок для  розміщення,  будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель та  споруд, об»єктів передачі електричної енергії ( код КВЦПЗ 14.02) орієнтовною загальною площею 0,0150 га, на  яких планується  розмістити опорні конструкції лінії електропередачі та  обладнання – комплексну трансформаторну підстанцію ( КТП) в с.Критена  території  Пузняковецької сільської ради  Мукачівського  району  за  умови надання  можливості  іншим енергоспоживачам  підключення до даної лінії електропередач та підстанції  з метою  розвантаження  існуючого енергонавантаження.

 1. Рекомендувати  заявнику:

          - замовити в землевпорядній організації проект землеустрою щодо відведення  в  оренду   тринадцяти земельних ділянок для  розміщення,  будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель та  споруд, об»єктів передачі електричної енергії ( код КВЦПЗ 14.02)    та погодити його у встановленому законом порядку;

-  погодити  місце  розташування  об»єкту  № 1  для  розміщення,  будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель та  споруд, об»єктів передачі електричної енергії ( код КВЦПЗ 14.02)  з власником  земельної ділянки Хохол М.М.    

3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з  питань землекористування (Малярчик Н.Ю.).

Сільський голова:  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення, пропозиції  до проекту рішення ?

Малярчик Н.Ю. – депутат  в/о № 7 с. Тростяниця  запропонувала  прийняти рішення в  цілому.

Сільський голова:  Пропонується прийняти  даний проект рішення  в  цілому.                           Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

«за» -  8  , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.  Рішення прийнято одноголосно.     Рішення  №  169  прийнято одноголосно.

Переходимо до розгляду слідуючого питання  порядку денного сесії. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  сільської  ради  від 07.12.2017 р.№ 139  «Про    Пузняковецький сільський бюджет  на 2018 рік» (зі  змінами від  16 квітня, 15 червня  2018 року)  інформувала  головний  бухгалтер сільської ради  Соскида Н.Й., яка запропонувала  за  рахунок  надпланових доходів в  сумі 27 тис. грн. збільшити дохідну частину сільського бюджету, збільшивши  такі показники  податків, як плата за  спеціальне використання  лісових ресурсів на 15 тис. грн., орендну плату  за  землю з юридичних осіб на суму 3000 грн та  єдиний  податок з фізичних осіб на суму 9000 грн. За  рахунок цього збільшити видаткову частину сільського бюджету спрямувавши на  потреби загального фонду бюджету – 24 тис. грн. . та 3 тис.грн на  спеціальний фонд сільського бюджету ( 3132 капітальний ремонт інших об»єктів).  

Сільський голова зачитала проект рішення:

Відповідно п.23, ст..26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 23, 90 Бюджетного Кодексу України:   

1.      Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету на 201 рік згідно з додатком 1 до цього рішення.

2.      Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.

 1. Затвердити зміни до переліку місцевих програм, які фінансуються з сільського бюджету у 2018 році згідно з додатком 3 цього рішення.
 2. Додатки 1-3 є невід`ємними частинами даного рішення.
 3. Головному бухгалтеру сільської ради Соскида Н.Й. зробити відповідні зміни до бюджету.
 4. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Перевузник М.І.)

Сільський голова:  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення, пропозиції  до проекту рішення ?

Перевузник М.І – депутат  в/о № 2 с.Пузняківці  запропонувала  прийняти рішення в  цілому.

Сільський голова:  Пропонується прийняти  даний проект рішення  в  цілому.                           Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -  8  , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.      Рішення  №  170  прийнято одноголосно.

Переходимо до розгляду наступного  питання  порядку денного сесії. 

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  земельної ділянки у власність  Молнар М.П.  для  будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в  с.Тростяниця  Мукачівського району  інформувала  сільський  голова Хохол О.В., яка  ознайомила присутніх  з клопотанням  Молнар М.П.

Сільський голова зачитала проект рішення. Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр. Молнар  М.П.:1. Скасувати рішення дев»ятої сесії четвертого скликання Пузняковецької сільської ради  від 19.06.2003 року «Про надання  земельних ділянок у власність».

2. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,25  га у власність для    будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в  с.Тростяниця   49  Мукачівського району  в  межах населеного пункту. 

3. Рекомендувати  Молнар  М.П.  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

4. Попередити гр. Молнар М.П. про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова:  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення, пропозиції  до проекту рішення ?

Перевузник М.І – депутат  в/о № 2 с.Пузняківці  запропонувала  прийняти рішення в  цілому.

Сільський голова:  Пропонується прийняти  даний проект рішення  в  цілому.                           Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -  8 , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.      Рішення  №  171  прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу на  розробку проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського господарства   в  с. Тростяниця  на території Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту інформувала  сільський  голова Хохол О.В., яка  ознайомила присутніх  з клопотанням  Ломпарт Ю.В.- учасника  АТО. 

Сільський голова зачитала проект рішення. Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр. Ломпарт Ю.В.:   

1. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,25  га у власність для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Тростяниця   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

2. Рекомендувати  Ломпарт Ю.В.,  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

3. Попередити гр. Ломпарт Ю.В.,  про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова:  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення, пропозиції  до проекту рішення ?

Перевузник М.І – депутат  в/о № 2 с.Пузняківці  запропонувала  прийняти рішення в  цілому.

Сільський голова:  Пропонується прийняти  даний проект рішення  в  цілому.                           Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -  8 , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.      Рішення  №  172  прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу на  розробку проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського господарства   в  с. Пузняківці  на території Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту інформувала  сільський  голова Хохол О.В., яка  ознайомила присутніх  з клопотанням Мешко С.С. 

Сільський голова зачитала проект рішення. Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр. Мешко С.С..:   

1. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,25  га у власність для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Пузняківці   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

2. Рекомендувати  Мешко С.С..,  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

3. Попередити гр. Мешко С.С..,  про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова:  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення, пропозиції  до проекту рішення ?Пропонується прийняти  даний проект рішення  в  цілому.                           

Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -  8 , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.      Рішення  №  173  прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  земельної ділянки у власність  Кость  Н.І. для  будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в  с.Крите 22  Мукачівського району  інформувала  сільський  голова Хохол О.В., яка  ознайомила присутніх  з клопотанням  Кость Н.І.

Сільський голова зачитала проект рішення. Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр.Кость Н.І.:1. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,25  га у власність для    будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в  с.Крите 22  Мукачівського району  в  межах населеного пункту. 

2. Рекомендувати  Кость Н.І.  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

3. Попередити гр.Кость Н.І. про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова:  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення, пропозиції  до проекту рішення ?Пропонується прийняти  даний проект рішення  в  цілому. 

Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -  8 , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.      Рішення  №  174  прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу на  розробку проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського господарства   в  с.Крите  на території Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту інформувала  сільський  голова Хохол О.В., яка  ознайомила присутніх  з клопотанням  Алмашій Марії Іванівни. 

Сільський голова зачитала проект рішення:

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр.. Алмашій М.І..:   

1. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,0441  га у власність Алмашій М.І.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Крите   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

2. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,09  га у власність Алмашій М.І.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Крите   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

3. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,18  га у власність Алмашій М.І.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Крите   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

4. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,10  га у власність Алмашій М.І.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Крите ур. «Угри»   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

5. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,10  га у власність Алмашій М.І.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Крите ур. «Угри»   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

6.Рекомендувати  Алмашій М.І.,  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

7. Попередити гр. Алмашій М.І..,  про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

8. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова:  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення, пропозиції  до проекту рішення ?

Полянич О.І. – депутат  в/о № 1  с.Пузняківці  запропонувала  прийняти рішення в  цілому.

Сільський голова:  Пропонується прийняти  даний проект рішення  в  цілому.                           Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -  8 , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.      Рішення  №  175  прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу на  розробку проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Мешко Надії Василівни для будівництва  та  обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в с.Пузняківці 110  та  земельних  ділянок для  ведення  особистого селянського господарства в  с.Пузняківці   на території Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту інформувала  сільський  голова Хохол О.В., яка  ознайомила присутніх  з клопотанням Мешко Н.В.. 

Сільський голова зачитала проект рішення:

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр..Мешко Н.В...:   

1. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,25  га у власність Мешко Н.В.. для будівництва  та  обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в с.Пузняківці 110   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

2. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,17  га у власність Мешко Н.В.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Пузняківці   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

3. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,15  га у власність Мешко Н.В.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Пузняківці, ур. «Клефай»   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

4. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,10  га у власність Мешко Н.В.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Пузняківці, ур. «Мохнаня»   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

5.Рекомендувати  Мешко Н.В.  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

7. Попередити гр. Мешко Н.В..,  про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

8. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова:  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення, пропозиції  до проекту рішення ?

Полянич О.І. – депутат  в/о № 1  с.Пузняківці  запропонувала  прийняти рішення в  цілому.

Сільський голова:  Пропонується прийняти  даний проект рішення  в  цілому.                           Хто за,  прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Мешко  Юрій  Юрійович 4  ЗА
5. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
6. Малярчик  Наталія Юріївна  7  ЗА
7. Зарева  Світлана  Ярославівна  8  ЗА
8. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -  8 , «проти»-0, «утримались»-0« не голосували» - 0.      Рішення  №  176  прийнято одноголосно.

Сільський голова   Шановні депутати!  Всі питання, які виносились на розгляд    тринадцятої    сесії сільської ради сьомого скликання, розглянуто.Чи є питання, зауваження, пропозиції, зауваження  до організації та роботи сесії?  Немає.

Тринадцяту    сесію сільської ради сьомого  скликання оголошую закритою.

Звучить Державний Гімн  України.

Сільський голова                          О.В.Хохол

СПИСОК

депутатів Пузняковецької  сільської ради, які були присутні

 на  тринадцятій   сесії сільської ради сьомого  скликання

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу
1. Полянич Октавія Іллівна 1
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2
3. Тороні Василь Юрійович 3
4. Мешко Юрій Юрійович 4
5. Іваник Валентина Іванівна 5
6. Малярчик Наталія Юріївна 7
7. Зарева Світлана Ярославівна 8
8. Малеш Михайло Юрійович 12

СПИСОК

депутатів Пузняковецької  сільської ради, які були відсутні 

 на дванадцятій   сесії сільської ради сьомого  скликання

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу
1. Касинець Михайло Михайлович 6
2. Хохол   Василь Васильович 9
3. Ломпарт Йосип Іванович 10
4. Петах Сергій  Омелянович 11

ПЕРЕЛІК

рішень, які були прийняті на  тринадцятій   сесії  Пузняковецької  сільської ради сьомого скликання

 1. Про  встановлення   ставок земельного  податку  за  лісові  землі

на  території Пузняковецької сільської ради на  2018 та 2019 рік    .

Рішення 168

 1.  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою щодо  

відведення  в  оренду  земельних ділянок для  розміщення,  будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель та  споруд об»єктів передачі електричної енергії ( код КВЦПЗ 14.02) в с.Крите  на  території  Пузняковецької сільської ради  Мукачівського  району .

Рішення 169

 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 07.12.2017 року № 139 «Про Пузняковецький сільський бюджет на 2018 рік» ( зі змінами від 16 квітня, 15  червня   2018 року).

Рішення 170

       4. Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  земельної ділянки у власність  Молнар М.П.  для  будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в  с.Тростяниця  Мукачівського району. 

Рішення 171                                  

5. Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  земельної ділянки у власність  Ломпарт Ю.В.  для ведення особистого селянського господарства в  с.Тростяниця  Мукачівського району. 

Рішення 172

6. Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  земельної ділянки у власність  Мешко С.С.  для ведення особистого селянського господарства в  с.Пузняківці  Мукачівського району. 

Рішення 173

7. Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  земельної ділянки у власність    для  будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в  с.Крите 22  Мукачівського району. 

Рішення 174                                 

8. Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  земельної ділянки у власність Алмашій М.І.  для ведення особистого селянського господарства в  с.Крите  Мукачівського району. 

Рішення 175                                 

9.  Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  земельної ділянки у власність  Мешко Н.В.  для  будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в  с.Пузняківці Мукачівського району та  земельних ділянок для ведення  особистого селянського господарства в с.Пузняківці.

Рішення 176                                  

 

 

 

   

                                                                 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                      Тринадцята  сесія  сьомого   скликання

                                    ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

Від 17  вересня  2018 року №  168,

                                                                                                                                                 село Пузняківці

 

Про встановлення  ставок 

земельного  податку  за  лісові  землі 

на  території Пузняковецької сільської 

ради на  2018 та 2019 рік    

Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.69 Бюджетного кодексу України, ст. 269-271, 273, 277 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ,Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 10.07.2018 р. № 2497-VІІІ,   розглянувши пропозиції депутатів сільської ради, Пузняковецька  сільська  рада ВИРІШИЛА:

 1. Встановити   на території Пузняковецької  сільської  ради  у 2018    році   ставку земельного податку   за  лісові землі   у  розмірі  2  відсотка  від    нормативної грошової оцінки одиниці площі ( 1 га)  ріллі по  області. 
 2. Встановити   на території Пузняковецької  сільської  ради  у 2019    році   ставку земельного податку   за  лісові землі   у  розмірі  2  відсотка  від    нормативної грошової оцінки одиниці площі ( 1 га)  ріллі по  області. 
 3. Від сплати земельного податку звільняються:

3.1. органи  державної влади та  органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, заклади установи, організації, які повністю утримуються за  рахунок державного бюджету, заклади установи, організації, громадські організації, об»єкти комунальної власності, які є неприбутковими і утримуються за  рахунок державного бюджету;

3.2. релігійні організації, статути(положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку, за  земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення  їх діяльності, а  також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльность яких не передбачає отримання прибутків. 

3.3.санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

3.4. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю. Кількість інвалідів, які мають основне місце роботи на цих підприємствах, повинна становити не менш як 50 % та фонд оплати праці таких інвалідів – не менш як 25 % суми загальних витрат на оплату праці;   

3.5. бази олімпійської та паралімпійської підготовки.

4. Секретарю ради Іваник В.І.  оприлюднити дане рішення.

5.  Дане рішення  набуває  чинності з дня  його оприлюднення.   

6.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного,  культурного розвитку сіл та  бюджету (Перевузник М.І.) 

Сільський голова О.Хохол

 

                                                

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                      Тринадцята  сесія  сьомого   скликання

                                    ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

Від 17  вересня  2018 року №  169 

                                                                                                                                                                   село Пузняківці

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою 

щодо  відведення  в  оренду  земельних ділянок для  розміщення,  

будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель та  споруд,

об»єктів передачі електричної енергії ( код КВЦПЗ 14.02) в с.Крите  

на  території  Пузняковецької сільської ради  Мукачівського  району .

Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись положеннями  Земельного Кодексу України,  Закону України «Про землеустрій», розглянувши  клопотання ПАТ «Закарпатттяобленерго», викопіювання  картографічного матеріалу, на  який нанесено план траси електропостачання   та враховуючи  висновок постійних  комісій сільської  ради Пузняковецька   сільська  рада ВИРІШИЛА:

              1. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення  в  оренду   тринадцяти земельних ділянок для  розміщення,  будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель та  споруд, об»єктів передачі електричної енергії ( код КВЦПЗ 14.02) орієнтовною загальною площею 0,0150 га, на  яких планується  розмістити опорні конструкції лінії електропередачі та  обладнання – комплексну трансформаторну підстанцію ( КТП) в с.Критена  території  Пузняковецької сільської ради  Мукачівського  району  за  умови надання  можливості  іншим енергоспоживачам  підключення до даної лінії електропередач та підстанції  з метою  розвантаження  існуючого енергонавантаження.

 

 

 

 1. Рекомендувати  заявнику:

    

          - замовити в землевпорядній організації проект землеустрою щодо відведення  в  оренду   тринадцяти земельних ділянок для  розміщення,  будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель та  споруд, об»єктів передачі електричної енергії ( код КВЦПЗ 14.02)    та погодити його у встановленому законом порядку;

-  погодити  місце  розташування  об»єкту  № 1  для  розміщення,  будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель та  споруд, об»єктів передачі електричної енергії ( код КВЦПЗ 14.02)  з власником  земельної ділянки Хохол М.М.    

3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з  питань землекористування (Малярчик Н.Ю.).

Сільський   голова           О.В.Хохол

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                     Тринадцята   сесія сьомого скликання

          ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

Від 17 вересня   2018 року №  170

  село Пузняківці

Про внесення змін до рішення  сільської  ради  

від 07.12.2017 р.№ 139  «Про    Пузняковецький сільський 

бюджет  на 2018 рік» (зі  змінами від  16 квітня, 15 червня  2018 року)

Відповідно п.23, ст..26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 23, 90 Бюджетного Кодексу України:   

1.      Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету на 201 рік згідно з додатком 1 до цього рішення.

2.      Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.

 1. Затвердити зміни до переліку місцевих програм, які фінансуються з сільського бюджету у 2018 році згідно з додатком 3 цього рішення.
 2. Додатки 1-3 є невід`ємними частинами даного рішення.
 3. Головному бухгалтеру сільської ради Соскида Н.Й. зробити відповідні зміни до бюджету.
 4. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Перевузник М.І.)

Сільський  голова О.В.Хохол

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                     Тринадцята   сесія сьомого скликання

          ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

Від 17 вересня   2018 року №  171

  село Пузняківці

Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  відведення  

земельної ділянки у власність  Молнар М.П.  для  будівництва 

та  обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і  споруд  в  с.Тростяниця  Мукачівського району. 

 

 

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр. Молнар  М.П.,  Пузняковецька сільська рада  ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,25  га у власність для    будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в  с.Тростяниця   49  Мукачівського району  в  межах населеного пункту. 

2. Рекомендувати  Молнар  М.П.  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

3. Попередити гр. Молнар М.П. про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова О.В.Хохол

 

 

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                     Тринадцята   сесія сьомого скликання

          ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

Від 17 вересня   2018 року №  172

  село Пузняківці

Про надання  дозволу на  розробку проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення  особистого селянського 

господарства   в  с. Тростяниця  на території

 Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту

 

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання учасника АТО  гр. Ломпарт Ю.В.,  Пузняковецька сільська рада  ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,25  га у власність для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Тростяниця   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

2. Рекомендувати  Ломпарт Ю.В.,  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

3. Попередити гр. Ломпарт Ю.В.,  про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова О.В.Хохол

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                     Тринадцята   сесія сьомого скликання

          ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

Від 17 вересня   2018 року №  173

  село Пузняківці

Про надання  дозволу на  розробку проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення  особистого селянського 

господарства   в  с.Пузняківці на території

 Пузняковецької сільської ради  в  межах населеного пункту

 

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  Мешко С.С.,  Пузняковецька сільська рада  ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,15  га у власність для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Пузняківці   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

2. Рекомендувати  Мешко С.С.  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

3. Попередити гр. Мешко С.С.,  про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова О.В.Хохол

 

 

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                     Тринадцята   сесія сьомого скликання

          ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

Від 17 вересня   2018 року №  174

  село Пузняківці

Про надання  дозволу на  розробку проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для  будівництва та  обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і  споруд  

в  с.Крите   на території Пузняковецької сільської 

ради  в  межах населеного пункту

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр.Кость Н.І., Пузняковецька сільська  рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  у власність Кость Н.І. земельної ділянки  орієнтовною  площею 0,25  га у власність для    будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в  с.Крите 22  Мукачівського району  в  межах населеного пункту. 

2. Рекомендувати  Кость Н.І.  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

3. Попередити гр.Кость Н.І. про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова О.В.Хохол

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                     Тринадцята   сесія сьомого скликання

          ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

Від 17 вересня   2018 року №  175

  село Пузняківці

Про надання  дозволу на  розробку проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для  ведення  особистого селянського

господарства в  с.Крите   на території Пузняковецької 

сільської  ради  в  межах населеного пункту

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр.. Алмашій М.І.. Пузняковецька сільська  рада ВИРІШИЛА:   

1. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,0441  га у власність Алмашій М.І.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Крите   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

2. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,09  га у власність Алмашій М.І.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Крите   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

3. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,18  га у власність Алмашій М.І.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Крите   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

4. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,10  га у власність Алмашій М.І.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Крите ур. «Угри»   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

5. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,10  га у власність Алмашій М.І.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Крите ур. «Угри»   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

6.Рекомендувати  Алмашій М.І.,  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

7. Попередити гр. Алмашій М.І..,  про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

8. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський голова                       О.В.Хохол

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                     Тринадцята   сесія сьомого скликання

          ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

Від 17 вересня   2018 року №  176

  село Пузняківці

Про надання  дозволу на  розробку проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва та  обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і  споруд  

в  с.Пузняківці та земельних  ділянок  для  ведення  

особистого селянського господарства в  с.Пузняківці   

на території Пузняковецької сільської  ради  в  

межах населеного пункту

Відповідно до п.34 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 81, 116, 118, 121,186,186-1  та пункту 12 розділу 10 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,  Законів  України  «Про  землеустрій», «Про державний  земельний кадастр», розглянувши клопотання  гр..Мешко Н.В...:   

1. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,25  га у власність Мешко Н.В.. для будівництва  та  обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і  споруд  в с.Пузняківці 110   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

2. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,17  га у власність Мешко Н.В.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Пузняківці   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

3. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,15  га у власність Мешко Н.В.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Пузняківці, ур. «Клефай»   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

4. Надати дозвіл  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею 0,10  га у власність Мешко Н.В.  для ведення  особистого  селянського господарства   в  с.Пузняківці, ур. «Мохнаня»   Мукачівського району в  межах населеного пункту. 

5.Рекомендувати  Мешко Н.В.  звернутись до землевпорядних  організацій для  розроблення   проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок    у власність, які погодити згідно норм чинного законодавства України.  

7. Попередити гр. Мешко Н.В..,  про те, що державна  реєстрація земельної ділянки скасовується  Державним реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня  здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове  право на  ділянку не зареєстроване з вини  заявника ( п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

8. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну  депутатську комісію  із земельних питань  (Малярчик Н.Ю.)

Сільський   голова  О.В.Хохол