gerb 

Україна

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   ПРОТОКОЛ

засідання чотирнадцятої  сесії    

сьомого скликання

Від  29  жовтня  2018 року

С. Пузняківці                                                   

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ

засідання  чотирнадцятої  сесії    

сьомого скликання

Від  29  жовтня   2018 року

Село  Пузняківці

Засідання  чотирнадцятої  сесії сільської ради  сьомого скликання

відкриває сільський голова  Хохол Ольга Василівна.

Сільський голова :Добрий день шановні депутати, присутні!

    В роботі сесії сільської ради приймають участь  -      7    депутатів.   Сільський голова приймає участь у голосуванні.  Кворум, необхідний для проведення сесії – є.  Головує на  сесії – сільський голова, секретар сесії – секретар сільської ради – Іваник В.І. - депутат від виборчого округу №  5  с.Пузняківці.

На засідання  сесії присутні: головний бухгалтер сільської ради Соскида Н.Й., спеціаліст- землевпорядник  сільської ради Перевузник Д.В.,  депутат  Мукачівської районної ради  Хохол Іван Васильович.

 Засідання чотирнадцятої сесії сільської ради сьомого скликання оголошую відкритим.  

Звучить Державний Гімн України.

Сільський голова:Шановні депутати!  Продовжуємо роботу сесії. На розгляд  чотирнадцятої    сесії сільської ради сьомого скликанняпропонується   винести такі питання:

1.Про затвердження  Програми економічного і соціального розвитку   сіл Пузняковецької сільської ради  на 2019  рік .

Інформує   сільський  голова   Хохол О.В.

  

2. Про  затвердження   Програми благоустрою  Пузняковецької сільської  ради на 2019  рік

Інформує   сільський  голова   Хохол О.В.

3. Про затвердження  Програми  соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади  на 2019 рік.

Інформує   сільський  голова   Хохол О.В.

4. Про  затвердження Програми  проведення культурно-освітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік.

Інформує   сільський  голова   Хохол О.В.

5. Про затвердження Програми розроблення та оновлення містобудівної документації  на території Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік.

Інформує   сільський  голова   Хохол О.В.

6. Про затвердження Положення про преміювання  працівників Пузняковецької сільської ради на 2019 рік.

Інформує   сільський  голова   Хохол О.В.

7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 07.12.2017 року № 139 «Про Пузняковецький сільський бюджет на 2018 рік» ( зі змінами від 16 квітня, 15  червня, 17 вересня  2018 року).

Інформує   головний  бухгалтер сільської ради Соскида Н.Й.

                                        

Сільський голова :   В кого  є  ще  доповнення до порядку денного?  Немає.  Є пропозиція прийняти порядок денний в  цілому. Прошу голосувати?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна 7  ЗА
6. Зарева  Світлана  Ярославівна 8  ЗА
7. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -   7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.  Рішення прийнято одноголосно.

Сільський голова :Шановні депутати !  Переходимо до розгляду питань порядку денного   чотирнадцятої    сесії  сьомого скликання.   

СЛУХАЛИ:  сільського   голову  Хохол О.В. про затвердження Програми економічного і  соціального розвиткусіл Пузняковецької сільської ради  на 2019  рік, яка  відмітила, що  Програма економічного і соціального розвитку Пузняковецької сільської ради на 2019 рік (далі – Програма) розроблена з метою аналізу соціально-економічної ситуації на території сільської ради за попередній період та визначення чинників, які стримують розвиток територіальної громади. Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій Пузняковецької сільської ради Мукачівською райдержадміністрацією та Мукачівською районною радою задля втілення єдиної державної політики розвитку Мукачівського району.

Програма розроблена та визначає головну мету та пріоритети розвитку сільської ради на 2019 рік.

Відповідно до пріоритетних напрямків "Програми соціально-економічного розвитку Мукачівського району на 2019 рік" у Програмі передбачені завдання та заходи, спрямовані на розвиток виробничої та соціальної сфери сільської ради.

Заходи Програми спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку території сільської ради, шляхом взаємодії з Мукачівською райдержадміністрацією та районною радою, суб’єктами підприємницької діяльності, громадськості.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:

 • Закон України від 23.03.2000 року № 1602-ІІІ "Про державне прогнозування та розроблення Програм економічного і соціального розвитку України".
 • Постанови КМУ від 26.04.2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" та інші нормативно-правові акти.

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку сільської ради в 2018  році, визначення нагальних проблем розроблено основні напрямки розвитку, пріоритети діяльності, а також основні завдання і заходи на 2019 рік.

Організаційно виконання заходів Програми здійснює виконком Пузняковецької сільської ради.

У процесі виконання Програма може уточнюватись. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії Пузняковецької сільської ради за поданням Виконкому сільської ради.

Підготовку проекту здійснював виконавчий комітет Пузняковецької сільської ради.

Основною метою розвитку сільської ради в 2019 році є збереження реальних доходів та поліпшення добробуту населення громади; створення робочих місць та отримання позитивного фінансового результату, впровадження енергозберігаючих технологій.

Програма містить основні показники економічного і соціального розвитку Пузняковецької  сільської ради на 2019  рік. Дана  Програма додається. Пропонується  затвердити дану  Програму  згідно додатку.

Сільський  голова  зачитала  проект рішення:

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на періоддо 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р.,  розглянувши пропозиції депутатів сільської ради:

 1. Затвердити Програму економічного і  соціального розвиткусіл Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік (додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного, культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова :  Шановні депутати!  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.   Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна 7  ЗА
6. Зарева  Світлана  Ярославівна 8  ЗА
7. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -   7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.  Рішення №  177  прийнято одноголосно.

Сільський голова :Шановні депутати !  Переходимо до розгляду наступного  питання порядку денного   чотирнадцятої    сесії  сьомого скликання.   

СЛУХАЛИ:  сільського   голову  Хохол О.В. Про затвердження Програми

благоустрою  Пузняковецької сільської  ради на 2019  рік, яка відмітила, що за останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.  У селах громади відсутні комунальні служби із санітарного очищення та благоустрою, що сприяє виникненню стихійних сміттєзвалищ і перевантаженню полігонів побутових відходів. Назріла необхідність створення комунальної служби для забезпечення виконання робіт із благоустрою, санітарного очищення, проведення робіт з утримання дорожньо-мостового господарства тощо. У бюджеті не вистачає коштів для реалізації програм з благоустрою. Виходом із цієї ситуації є залучення коштів інвесторів, спонсорів та з державного бюджету з метою створення відповідних служб, залучення підрядних організацій для виконання робіт, організація комунальних підприємств та всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожньо-мостового господарства, озеленення, вуличного освітлення, малих архітектурних форм тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів із врахуванням досвіду провідних країн Європейського Союзу.  

Сільський голова  зачитала  проект рішення  та  запропонувала  його затвердити.

ВИРІШИЛИ:Відповіднопідпункту22пункту«1»статті26ЗаконуУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні»,законівУкраїни«ПродержавнепрогнозуваннятарозробленняпрограмекономічногоісоціальногорозвиткуУкраїни»,Державноїстратегіїрегіональногорозвиткунаперіоддо2020року,затвердженоїпостановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р., з метою організації робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення територій, а також соціальноекономічних, організаційно правовихтаекологічнихзаходівщод поліпшеннямікроклімату,санітарногоочищення,створенняумовщодозахистуівідновленнясприятливогодляжиттєдіяльностілюдинидовкілля:

 1. Затвердити Програму благоустрою  Пузняковецької сільської  ради на 2019   рік(додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному  сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціальноекономічного, культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова :  Шановні депутати!  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.   Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна 7  ЗА
6. Зарева  Світлана  Ярославівна 8  ЗА
7. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -   7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.  Рішення   № 178  прийнято одноголосно.

Сільський голова :Шановні депутати !  Переходимо до розгляду наступного  питання порядку денного   чотирнадцятої    сесії  сьомого скликання.   

СЛУХАЛИ:  сільського   голову  Хохол О.В.проПрограмусоціальногозахистунаселенняПузняковецькоїтериторіальноїгромади  на2019рік, яка  відмітила, що   політичні та економічні ситуації в країні призводять до необхідності реагування соціальної галузі щодо підтримки різних категорій громадян. У попередні роки у  Пузняковецькій сільській раді послідовно реалізувалась соціальна політика, направлена на формування комплексної програми допомоги соціально незахищеним верствам населення, зокрема непрацездатним особам, особам з обмеженими фізичними можливостями. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності на підставі виконання соціальних зобов'язань Пузняковецької сільської ради дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення сіл, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери та враховуючи надзвичайну ситуацію в Україні.  Мета Програми соціального захисту населення Пузняковецької  територіальної громади  на 2019 рік  полягає у суттєвому підвищенні ефективності системи соціальної допомоги територіальної громади через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.

Сільський голова  Хохол О.В.  зачитала  проект рішення:  

Відповіднопідпункту22пункту«1»статті26ЗаконуУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні»,законівУкраїни«Продержавне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на періоддо 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р., , з метою всебічного захисту законних прав, соціально- економічних , вікових та інших інтересів ветеранів війни, праці, військової служби, ліквідаторів на ЧАЕС, дітей війни, інвалідів, одиноких громадян, підвищення рівня їх життя, вшанування та увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни, підтримки організації ветеранів у їх діяльності; реалізація сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку багатодітної сім’ї, сімей, яких торкнулась проблема інвалідності, дітейсиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, допомога  на поховання:

 1. Затвердити Програму  соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади  на 2019 рік  (додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М)

Сільський голова :  Шановні депутати!  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.   Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна 7  ЗА
6. Зарева  Світлана  Ярославівна 8  ЗА
7. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -   7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.  Рішення   № 179  прийнято одноголосно.

Сільський голова :Шановні депутати !  Переходимо до розгляду наступного  питання порядку денного   чотирнадцятої    сесії  сьомого скликання.   

СЛУХАЛИ:  сільського   голову  Хохол О.В.про Програмупроведення культурноосвітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік.  Сільський  голова  зазначила, що Однією з основних функцій сільської ради є гуманітарна функція, яка передбачає створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян.

Основним напрямком у сфері культури є створення умов для естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді та пропаганді здорового способу життя.

На території Пузняковецької  сільської  ради станом на  01.10.2018 року проживає   410 чол. молоді та з них   153  дітей віком до 18 років.

Основними причинами, що зумовлюють прийняття даної програми є підвищення ролі молоді в створенні належних умов для культурного та фізичного розвитку молодих громадян; проведення заходів по профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганді здорового способу життя.

Тому виникає необхідність у створенні умов для розбудови спортивних споруд, таких як дитячі ігрові майданчики, стадіони, спортивної площадки тощо.

Метою програми є здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій, пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом. Розбудова спортивної інфраструктури на території  Пузняковецької сільської ради.

Сільський  голова   зачитала  проект рішення  та запропонувала  його затвердити:

              Відповіднопідпункту22пункту«1»статті26ЗаконуУкраїни«Промісцеве самоврядуваннявУкраїні»,зметоюстворенняумовдляінтелектуального, духовногоіфізичногорозвиткугромадян,естетичноговиховання,відпочинку,дозвіллямолодітапропагандіздоровогоспособужиття,  здійсненнявихованнягромадянвдусіпатріотизму,відданостіБатьківщині,збереження    національнихтрадицій,    проведеннянависокомуорганізаційномурівніурочистихзаходівзнагодивідзначеннядержавних,професійних,релігійнихсвятіювілейнихдатзаучастюдепутатіврадусіхрівнів,керівниківорганівмісцевогосамоврядуваннятамісцевихорганіввиконавчоївлади,представниківтрудовихколективів,об’єднаньгромадян,молоді,дітей,жителівсілта  популяризаціяважливихдляісторіїрегіонуісторичнихподійта   пам’ятнихдатсереднаселенняшляхомзалученняширокогоколапредставників громадськостісілтарайонудоїхпідготовкитавідзначення,залученнядоучастів заходахширокогоколагромадськостіпроведенняфестивалівтазмагань:

1.Затвердити Програму  проведення культурноосвітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік  (додається).

2.Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.

3.Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію    Пузняковецької сільської ради з питань соціально економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова :  Шановні депутати!  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.   Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна 7  ЗА
6. Зарева  Світлана  Ярославівна 8  ЗА
7. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -   7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.  Рішення   № 180  прийнято одноголосно.

Сільський голова :Шановні депутати !  Переходимо до розгляду наступного  питання порядку денного   чотирнадцятої    сесії  сьомого скликання.   

СЛУХАЛИ:  сільського   голову  Хохол О.В.про Програмурозроблення та оновлення містобудівної документації  на території 

Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік.

Сільський  голова  Хохол О.В.  відмітила, що   Програма розроблена в напрямку вирішення питання організації на правовій основі містобудівної діяльності на території  Пузняковецької  сільської ради , спрямованої на забезпечення сталого розвитку її територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Програма призначена вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку сіл та селищ, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій і населених пунктів.

Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації території  Пузняковецької  сільської ради  спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації (схеми планування територій сільської ради, генеральних планів населених пунктів ) .

Програму складено на підставі та відповідно до законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про Генеральну схему планування території України", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", іншими нормативно-правовими актам.  

Сільський  голова  зачитала  проект рішення:

Відповіднопідпункту22пункту«1»статті26ЗаконуУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні»,  протоколуспільногозасіданняпостійнихкомісійвід04.12.2017року,  зметоюздійснення  заходівщодорозробленнямістобудівноїдокументації   населенихпунктівПузняковецькоїсільськоїрадидляврегулюваннямістобудівної діяльності,виготовленнягенеральнихпланівнаселенихпунктів  сільськоїради  та   дотриманнябудівельнихнорм,державнихстандартіві  правил   підчасвиконання підготовчихта  будівельнихробіт,розроблення  проектноїдокументаціїщодо новогобудівництва,реконструкції,реставрації,капітальногоремонтубудинківі споруд,технічногопереоснащенняоб”єктів  виробничогопризначенняради  та   дотримання  законодавстваприприйнятті  рішеньусферібудівництва:

1.Затвердити Програму  розроблення та оновлення містобудівної документації  на території Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік  (додається).

2.Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.

3.Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію    Пузняковецької сільської ради з питань соціально економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова :  Шановні депутати!  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.   Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна 7  ЗА
6. Зарева  Світлана  Ярославівна 8  ЗА
7. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -   7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.  Рішення   № 181  прийнято одноголосно.

Сільський голова :Шановні депутати !  Переходимо до розгляду наступного  питання порядку денного   чотирнадцятої    сесії  сьомого скликання.   

СЛУХАЛИ:  сільського   голову  Хохол О.В. про затвердження Положення про преміювання, виплату надбавок та   допомог працівникам Пузняковецької  сільської ради  у  2019 році, яка  ознайомила  присутніх  з  вимогами Положення та  зауважила, що  Положення про преміювання працівникам сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови КМУ  № 353, від  26.05.2017 року «Про внесення змін  до  Постанови КМУ від09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,   постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов'язків», , наказу від 02 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів», Постанова Кабінету Міністрів України №1049 від 20.12.1993р. «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів» (із змінами, внесеними  згідно з постановами Кабінету Міністрів), Колективного договору від 01.03.2010 року року №7 зі змінами та доповненнями від 05.02.2015 року за реєстраційним номером 4, та з метою заохочення працівників Пузняковецької  сільської ради за ініціативність, творчість у роботі, добросовісне виконання посадових обов'язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Сільський голова  зачитала  проект рішення:

Заслухавши та обговоривши проект Положення про преміювання, виплату надбавок та допомог працівникам Пузняковецької  сільської ради, відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від    07 червня 2001 року №2493-ІІІ, на підставі статті 13 Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови КМУ  № 353, від  26.05.2017 року «Про внесення змін  до  Постанови КМУ від09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  та наказу від 02 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самовряду-вання та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів», згідно з Колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом виконавчого апарату Пузняковецької  сільської ради, ухваленого на загальних зборах трудового колективу від 01.03.2010 року року №7 зі змінами та доповненнями від 05.02.2015 року за реєстраційним номером 4, враховуючи висновки постійних комісій сільської ради:

 1. Затвердити Положення про преміювання, виплату надбавок та допомог працівникам  Пузняковецької   сільської ради (додається).
 2. Секретарю ради  Іваник В.І. оприлюднити дане  рішення.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова :  Шановні депутати!  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.   Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна 7  ЗА
6. Зарева  Світлана  Ярославівна 8  ЗА
7. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -   7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.  Рішення   № 182  прийнято одноголосно.

Сільський голова :Шановні депутати!  Переходимо до розгляду наступного  питання порядку денного   чотирнадцятої    сесії  сьомого скликання.   

СЛУХАЛИ:  головного бухгалтера сільської ради  Соскида Н.Й. про Про внесення змін до рішення сільської ради від 07.12.2017 року № 139 «Про Пузняковецький сільський бюджет на 2018 рік» ( зі змінами від 16 квітня, 15  червня, 17 вересня  2018 року), яка  зазначила, що у  відповідності до  рішення  Мукачівської районної ради від 25.10.2018 року для  Пузняковецької сільської ради  виділено 114 тис. грн.  (Іншої  дотації) для  виплат  по захищеним  статтям місцевого бюджету( виплата  заробітної плати, закупка дров, оплата за  використані  енергоносії). Ппопонується затвердити такий проект рішення, який був підготований  виконкомом  та  попередньо  розглянутий на   постійній комісії:

                        Відповідно п.23, ст..26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 23, 90 Бюджетного Кодексу України:  

1.   Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету на 2018  рік   по  ККД 44140400 ( Інша дотація)  згідно з додатком 1 до цього рішення.

2.   Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Додатки 1-2 є невід`ємними частинами даного рішення.

 1. Головному бухгалтеру сільської ради Соскида Н.Й. зробити

відповідні зміни до бюджету.

 1. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію з питань бюджету (Перевузник М.І.)

Сільський голова :  Шановні депутати!  Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає.   Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу Результат
1. Полянич   Октавія  Іллівна 1  ЗА 
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2  ЗА 
3. Тороні Василь Юрійович 3  ЗА
4. Іваник Валентина Іванівна 5  ЗА
5. Малярчик  Наталія Юріївна 7  ЗА
6. Зарева  Світлана  Ярославівна 8  ЗА
7. Малеш  Михайло Юрійович 12  ЗА

 «за» -   7 , «проти»-0, «утримались»-0, « не голосували» - 0.  Рішення   № 183  прийнято одноголосно.

Сільський голова :Шановні депутати! Всі питання, які виносились на розгляд    чотирнадцятої    сесії сільської ради сьомого скликання, розглянуто.Чи є питання, зауваження, пропозиції, зауваження  до організації та роботи сесії?  Немає.

Чотирнадцяту    сесію сільської ради сьомого  скликання оголошую закритою.

Звучить Державний Гімн  України.

Сільський голова                          О.В.Хохол

СПИСОК

депутатів Пузняковецької  сільської ради, які були присутні

 на  чотирнадцятій   сесії сільської ради сьомого  скликання

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу
1. Полянич Октавія Іллівна 1
2. Перевузник Мар»яна Іллічна 2
3. Тороні Василь Юрійович 3
4. Іваник Валентина Іванівна 5
5. Малярчик Наталія Юріївна 7
6. Зарева  Світлана  Ярославівна 8
7. Малеш  Михайло Юрійович 12

СПИСОК

депутатів Пузняковецької  сільської ради, які були відсутні

 на чотирнадцятій   сесії сільської ради сьомого  скликання

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії № виборчого округу
1. Мешко Юрій Юрійович 4
2. Касинець Михайло Михайлович 6
3. Хохол   Василь Васильович 9
4. Ломпарт Йосип Іванович 10
5. Петах  Сергій Омелянович 11

ПЕРЕЛІК

рішень, які були прийняті на  чотирнадцятій   сесії  Пузняковецької  сільської ради сьомого скликання

1.Про затвердження  Програми економічного і соціального розвитку   сіл Пузняковецької сільської ради  на 2019  рік .

Рішення 177

  

2. Про  затвердження   Програми благоустрою  Пузняковецької сільської  ради на 2019  рік

Рішення 178

3. Про затвердження  Програми  соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади  на 2019 рік.

Рішення 179

4. Про  затвердження Програми  проведення культурно-освітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік.

Рішення 180

5. Про затвердження Програми розроблення та оновлення містобудівної документації  на території Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік.

Рішення 181

6. Про затвердження Положення про преміювання  працівників Пузняковецької сільської ради на 2019 рік.

Рішення 182

7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 07.12.2017 року № 139 «Про Пузняковецький сільський бюджет на 2018 рік» ( зі змінами від 16 квітня, 15  червня, 17 вересня  2018 року).

Рішення 183

 

 

 

 

 

                                                                

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                      Чотирнадцята  сесія   сьомого   скликання

                                              РІШЕННЯ

Від 29   жовтня   2018 року  №   177

                                                                                                                                                  

село Пузняківці

Про затвердження Програми

економічного і  соціального розвиткусіл

Пузняковецької сільської ради  на 2019  рік

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на періоддо 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р.,  розглянувши пропозиції депутатів сільської ради, Пузняковецька  сільська  рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму економічного і  соціального розвиткусіл Пузняковецької сільської ради  на 2019 рік (додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного, культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова О.В.Хохол

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПУЗНЯКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2019 РІК

Програма економічного і соціального розвитку Пузняковецької сільської ради на 2019 рік (далі – Програма) розроблена з метою аналізу соціально-економічної ситуації на території сільської ради за попередній період та визначення чинників, які стримують розвиток територіальної громади. Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій Пузняковецької сільської ради Мукачівською райдержадміністрацією та Мукачівською районною радою задля втілення єдиної державної політики розвитку Мукачівського району.

Програма розроблена та визначає головну мету та пріоритети розвитку сільської ради на 2019 рік.

Відповідно до пріоритетних напрямків "Програми соціально-економічного розвитку Мукачівського району на 2019 рік" у Програмі передбачені завдання та заходи, спрямовані на розвиток виробничої та соціальної сфери сільської ради.

Заходи Програми спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку території сільської ради, шляхом взаємодії з Мукачівською райдержадміністрацією та районною радою, суб’єктами підприємницької діяльності, громадськості.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:

 • Закон України від 23.03.2000 року № 1602-ІІІ "Про державне прогнозування та розроблення Програм економічного і соціального розвитку України".
 • Постанови КМУ від 26.04.2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" та інші нормативно-правові акти.

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку сільської ради в 2018  році, визначення нагальних проблем розроблено основні напрямки розвитку, пріоритети діяльності, а також основні завдання і заходи на 2019 рік.

Організаційно виконання заходів Програми здійснює виконком Пузняковецької сільської ради.

У процесі виконання Програма може уточнюватись. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії Пузняковецької сільської ради за поданням Виконкому сільської ради.

Підготовку проекту здійснював виконавчий комітет Пузняковецької сільської ради.

Основною метою розвитку сільської ради в 2019 році є збереження реальних доходів та поліпшення добробуту населення громади; створення робочих місць та отримання позитивного фінансового результату, впровадження енергозберігаючих технологій.

Програма містить основні показники економічного і соціального розвитку Пузняковецької  сільської ради на 2019  рік.

Село Пузняківці знаходиться на відстані 32 кілометрів у північно- західному напрямку від районного центру (м. Мукачево). Територія сільської ради становить 6549 га. На даній території розташовано  5(п»ять)  населених пунктів: с. Пузняківці, с. Грабово, с.Тростяниця, с. Крите  та с.Герцівці.

Демографічна ситуація:

Загальна кількість населення, станом на 01.10.2018  року становить 1291 особа, в тому числі . Пузняківці–  539  чол.,, с. Грабово– 113  чол.,, с.Тростяниця– 185 чол.,, с. Крите–  368 чол.,   та с.Герцівці–  86 чол.., із них 499 – пенсійного віку, в тому числі: 3 інвалідів армії,  6  учасників бойових дій, _1  учасників АТО, ___-__ вдів, ___-____ ветеранів військової служби,  178  неповнолітніх,   4   дітей-інвалідів, 2  дітей сиріт, 7 одиноких громадян, за якими здійснюється догляд працівниками Управління соцзахисту та сільської ради, 682 землекористувачів.  Дітей  дошкільного віку налічується  100, біржовики та  студенти – 175,  діти від 6 до 18 років  201 особа.

В 2018  році народилось –  12  дітей;

померло – 13чол.;

зареєстровано шлюбів – 5.

На території сільської ради функціонує: школи: Пузняковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, в якій навчається 137 учнів, ДНЗ с.Пузняківці на 20 дітей, а відвідує 25 дітей   та  ДНЗ с.Крите   на 12  дітей,.

В селі Пузняківці  діє будинок культури, в якому працює народний  самодіяльний драматичний колектив, 8 гуртків художньої самодіяльності та вокальні колективи; функціонує амбулаторія ЗПСМ з наданням населенню сільської ради первинної медичної допомоги,  бібліотека з книжковим фондом 10162 примірників та кількістю абонентів  455  осіб.   В селі Грабово діє культосвітній заклад – клуб-бібліотека, в якому працюють  гуртки художньої самодіяльності, філія (початкові класи) Пузняковецької ЗОШ на 10 дітей, навчається 1 учень, ФАП с.Грабово;      в с.Тростяниця  є   клуб-бібліотека, де діють гуртки худ. самодіяльності,  філія Пузняковецької ЗОШ (початкові класи)  на 10 дітей, навчається 7 учнів, ФАП с.Тростяниця, який надає дуже якісну первинну медичну допомогу. В с.Крите діє сільський клуб, де працюють  1 любительське  об»єднання «Вишиванка» (8 учасників) ,  та  4 гуртки художньої самодіяльності, з них  дівочий вокальний ансамбль( 37 учасників), працює бібліотека з книжковим фондом 4956  примірників та кількістю абонентів 350 читачів. В с.Герцівці  діє  сільський клуб, який працює  з жовтня 2015 року, де  діють  3 гуртки  художньої  самодіяльності( 19 учасників) та  любительське  об»єднання  «Духовна криниченька»( 10 учасників). Також медичний пункт, який завдяки спільному  фінансуванню сільської ради та району було відкрито у грудні 2016 року.

Крім того, на території   Пузняковецької сільської ради розташовані:  відділення поштового зв»язку, Майданське лісництво Мукачівського ДП «Лісове господарство» 4  магазини змішаного типу (с.Пузняківці, Грабово, Крите, Герцівці), 3 магазини – кафе ( «Надія», «Світлана» та магазин-кафе с.Пузняківці 28),  1 кіоск с.Крите,  1 лісопильня в с.Пузняківці, ТзОВ «Паннон Карпатський», ТОВ «Девелоперська компанія «Карпатія  Резорт» та на її базі ФГ «Рибальське ранчо» розташоване в с.Тростяниця. По території сільської ради  проходять два газопроводи міжнародного сполучення  «Уренгой-Помари-Ужгород» та «Прогрес», а також електролінія високої напруги  «Мир».  Також на території сільської ради є літні павільйони ТОВ «Тригірря», що розташовано  в урочищі «Майдан»(земельна ділянка під якими перебуває в оренді).  Транспортне сполучення до с.Пузняківці забезпечується автобусами чотирма оборотними рейсами перевізником ПП Плеша Вас. Вас., до с.Тростяниця – одним оборотним рейсом  тим же перевізником, до с.Крите  - трьома оборотними рейсами, ПП Ломпарт.

1. Оцінка економічного та соціального розвитку сільської ради

Протягом січня- жовтня   2018 року виконкомом сільської ради проводилась  робота спрямована на забезпечення зростання економіки сільської ради та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу сільської ради.

До сільського бюджету  станом на 01.10.2018  року надійшло 430 913,86 грн. з уточненим планом на  рік 435 700 грн.

Бюджет сільської ради за вказаний період  2018  року виконано на 105,74 % до річного, Серед платників, які забезпечують стабільні надходження до бюджету  варто назвати такі, як підприємства ТОВ «Тригірря», ТОВ «Девелоперська компанія «Карпатія  Резорт» та  ФГ «Рибальське ранчо», лісопильня – ПП Хохол І.В. Стабільними платниками податків є також фізичні особи – підприємці такі, як – Гузинець Надія, Мешко Надія, Малеш Валентина, Петров Віктор, Кость Ярослав, Трач Ірина,  ПП Зарева Володимир, Ганькович Т.М.

В структурі надходжень податків і зборів по сільській раді найбільш питому вагу займають  місцеві податки  ( 85 %), його сума становить 365 073,04 грн.

Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за 2018 рік

№ п/п Назва План з урахуванням змін, грн. Факт, грн % викон.
1 Плата за землю 47275,0 59813,67 133
2 Єдиний податок ( не виконано ЄП з юридичних осіб) 283950,0 303281,97 106,81

Одним із важливих резервів наповнення сільського бюджету є орендна плата за землю. Перегляд договорів оренди сільською радою за земельні ділянки державної та комунальної власності в частині розміру орендної плати відповідно до вимог Закону України "Про оренду землі" не нижче 3-х процентного розміру значно збільшить надходження коштів до сільського бюджету. Для мобілізації коштів до сільського бюджету протягом року посилено контроль за повнотою сплати платежів до сільського бюджету, термінами укладення договорів оренди на земельні ділянки, та їх реєстрація. Проводилась робота щодо залучення до сплати земельного податку та орендної плати суб’єктів господарювання, які використовують земельні ділянки для здійснення комерційної або виробничої діяльності без офіційного оформлення.

Станом на 01.10.2018 року на території сільської ради зареєстровано 11 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі орендарів фізичних осіб – 9, орендарів юридичних осіб 2.

Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення бюджету є:

 • Приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності;
 • Уповільнення темпів зростання середньої заробітної плати;
 • Використання земель без оформлення договорів оренди;
 • Відсутність ринку збуту виробленої продукції підприємствами сільського господарства та населення.

Житловий фонд сільської ради налічує  457 дворогосподарств. Житловий масив с.Пузняківці – 165  будинків; с.Крите  - 104 будинки; с.Тростяниця  - 65 будинків; с.Грабово  - 90 будинків; с.  Герцівці  - 33 будинки.  У 2017  році сільською радою виготовлено генеральні плани с.Тростяниця  та  Пузняківці. Наразі  сільською  радою здійснюються заходи  по зміні меж наслених пунктів

Вивезення твердих побутових відходів на території сільської ради здійснює "АВЕ  МУкачево " на сміттєзвалище в м.Мукачево. На  2019 рік  сільська  рада планує  вирішити питання забору твердих побутових відходів зі  сіл Крите, Герцівці та Грабово.

Характерною особливістю розвитку в поточному році є значне зростання соціальних виплат.

Підвищення життєвого рівня населення реалізовано шляхом надання допомоги, пільг, Субсидій, компенсацій, проведення перерахунку виплат малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, одиноким матерям, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму, запровадження пільг на житлово-комунальні послуги багатодітним сім’ям. У доповнення до заходів соціального захисту населення окремих категорій громадян, передбачених державними програмами, підтримка малозабезпечених громадян здійснювалась за рахунок коштів районного  бюджету.

Територія сільської ради характеризується розгалуженою транспортною інфраструктурою. На території сільської ради знаходиться  32  км. доріг, із них:

---- км. доріг державного значення;

9  км. районних доріг;

23,6  км. комунальних доріг сільської ради.

В поточному році за рахунок коштів  субвенції з Мукачівського районного бюджету (100 тис.грн.),  виготовляється  проектно-кошторисна  документація    на поточний ремонт доріг та  встановлення  асфальтного покриття  використано під»їздної дороги  до с.Крите, однак із-за наявності незначних коштів  тендер не  відбувся, а  тому  жодних робіт поки не  проведено;  майже  70 тис. грн, за  рахунок втрат від лісогосподарської та сільськогосподарської діяльності  сільська рада планує витратити до кінця поточного року   на  водовідведення  в с.Пузняківці. Також за  рахунок бюджету  розвитку місцевого бюджету вдалось виготовити проектно-кошторисну документацію на  капітальний ремонт сільського клубу в с.Пузняківці.

Капітальні інвестиції є головною формою реалізації стратегії економічного розвитку. Основними джерелами фінансування залишаються власні кошти підприємств, організацій та населення.

Спостерігається тенденція зростання обсягів інвестицій у благоустрій сіл.

Не виконано у 2018 році в зв’язку з недофінансуванням:

-будівництво вуличного освітлення  сіл сільської ради

-Капітальний ремонт будинку культури в  с.Пузняківці.

-Капітальний  ремонт доріг  місцевого значення ( комунальних)

Реалізацію державної політики в галузі культури та фізичного виховання територіальної громади здійснює один   Будинок  культури та  чотири клуби).

В 2018 році  виконкомом  обговорено  питання  щодо  виділення із земель запасу сільської ради  земельної ділянки для  розташування   сільського стадіону в с.Пузняківці. Планується  в 2019  році вирішити питання  щодо  включення  в штат будинку культури спортивного організатора, який би  спрямував свою роботу на організацію спортивних секцій та танцювальної  секції при будинку культури с.Пузняківці. Це дасть можливість дітей дошкільного, шкільного віку та  молодь села  залучити до здорового способу життя , фізичної культури та спорту,  морального розвитку, запобігання  бездоглядності  дітей.

Кількість дітей на території сільської ради становить  201 особа . Станом на 01.10.2018  року на первинному обліку дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування перебуває 2 дітей, із них:

2  дітей-сиріт;

__ дітей позбавлених батьківського піклування;

__ осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківсьго піклування.

Станом на 01.10.2018 року на території   Пузняковецької  сільської ради  немає  дитячих будинків сімейного типу   та  прийомних сімей.

Районним центром для дітей, сім’ї та молоді (ПІБ), службою у справах дітей Мукачівської РДА  та виконкомом сільської ради вживались відповідні заходи направлені на попередження насильства в сім’ях, запобігання бездоглядності, поліпшення становища дітей, підвищення гарантій додержання їх прав на здоровий фізичний та моральний розвиток.

Організація зайнятості неповнолітніх на території сільської ради здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів.

Аналізуючи стан виконання Програми треба відмітити ключові проблеми територіальної громади, які впливають на темпи економічного зростання, а саме:

 • недостатній рівень реалізації інвестиційних проектів суб’єктів господарювання через відсутність потенційних інвесторів;
 • низька інвестиційна привабливість сільського господарства;
 • відсутність бюджетних субвенцій для інвестування у розвиток соціальної сфери сільської ради та розвитку інфраструктури населених пунктів;
 • недостатнє фінансування цільових програм.
 • низька платоспроможність населення

Протягом поточного року зусиллями правоохоронних органів та при підтримці сільської ради не допущено дестабілізації оперативної обстановки на території сільської ради.

Адміністративною комісією при виконкомі сільської ради за 10 місяців 2018 року проведено 4  засідання, розглянуто 5  адміністративних протоколів,  адміністративні штрафи не  накладались ,    2 осіб попереджено,  перенаправлено  3 осіб до Мукачівського міського відділу поліції та  комунального підприємства  «Муніципальна поліція м.Мукачево».

2. Цілі та пріоритети на 2019 рік

Враховуючи зміни, задекларовані Верховною радою України та Кабінетом Міністрів України про децентралізцію владних повноважень у 2019  році, внесення змін до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного та Податкового Кодексів в 2018 році основною метою Програми є поліпшення якості життя населення  Пузняковецької територіальної громади за рахунок забезпечення достатнього рівня стабільності і її соціально-економічного розвитку шляхом відновлення темпів економічного зростання основних галузей економіки та забезпечення необхідних умов для розвитку основних галузей соціальної сфери.

Враховуючи підсумки, результати розвитку в 2018 році, а також результати аналізу проблем, що стримують розвиток сільської ради та можливі шляхи її вирішення, діяльність сільської ради буде направлена на мобілізацію та концентрацію всіх можливих ресурсів для розвитку економічного потенціалу сільської ради шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямків:

 • зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення територіальної громади;
 • задоволення потреб усіх споживачів економічно доступними житло-комунальними послугами;
 • продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства;
 • створення умов для розвитку підприємницької діяльності, підвищення інвестиційного іміджу сільської ради;
 • раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, забезпечення наповнення бюджету сільської ради;
 • здійснення роботи в сфері природокористування та безпеки життєдіяльності людини шляхом реалізації державної політики у сфері захисту населення і території сільської ради від наслідків можливих надзвичайних ситуацій;
 • створення дієвих механізмів для розвитку громадського суспільства шляхом забезпечення підвищення якості управління, відкритості у діяльності виконкому сільської ради.
 • створення умов зайнятості населення.

3. Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей.

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію пріоритетів у соціально-гуманітарній сфері, сфері економіки, розвитку громадянського суспільства.

В соціально-гуманітарній сфері:

Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення сільської ради, в тому числі тимчасово розселених громадян – вимушених переселенці з Донецької, Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя.

Шляхи досягнення:

Забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення.

Надання адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Удосконалення системи соціального обслуговування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Забезпечення належного рівня соціальної підтримки сімей з дітьми та малозабезпечених сімей.

Визначення нужденності сімей з метою їх матеріальної підтримки.

Очікувані результати:

-Підвищення добробуту сімей з дітьми, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, безробітних, ветеранів війни та праці, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, інвалідів, пенсіонерів, громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

-Спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій.

-Покращення соціально-побутового обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями.

-Підвищення рівня поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомого, компенсацій, пільг та субсидій.

Пріоритет 2. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп.

Шляхи досягнення:

Подолання та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності.

Сприяння розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Пропаганда національного усиновлення.

Захист житлових та майнових прав дітей.

Попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, зниження рівня злочинності серед дітей.

Здійснення заходів з попередження та запобігання жорстокого поводження з дітьми, застосування будь-якого насилля щодо дітей.

Дотримання законодавства щодо праці неповнолітніх на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Здійснення заходів щодо правового виховання дітей.

Очікувані результати:

-Вирішення питань щодо працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-випускників інтернатних закладів.

-Додержання законодавства щодо прав і свобод дітей у сфері освіти, медицини, праці.

-Відродження національних родинних традицій, підвищення авторитета української сім’ї.

-Забезпечення можливостей та шляхів виходу сімей із складних життєвих обставин.

Пріоритет 3. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

Шляхи досягнення:

-Повне охоплення дітей шкільного віку навчанням.

-100% залучення дітей 5-річного віку до дошкільної освіти шляхом відвідання дошкільних груп у ЗНВК, ДНЗ, груп з підготовки до школи.

-Здобуття учнями загальної середньої освіти.

Очікувані результати:

-Створення умов для рівного доступу до якісної освіти.

-Забезпечення якісною дошкільною освітою.

-Покращення умов навчання учнів загальноосвітніх шкіл.

Пріоритет 4. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення.

Шляхи досягнення:

-Підвищення якості надання соціальних послуг незайнятому населенню та безробітним на рівні індивідуальної роботи з кожним клієнтом.

-Сприяння працевлаштуванню слабо захищених категорій населення та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

-Організація і проведення оплачуваних громадських робіт безробітних.

Очікувані результати:

-Розширення напрямків і видів оплачуваних громадських робіт.

-Виведення з «тіні» і легалізація певної частини робочих місць.

-Залучення безробітних на сезонні роботи та до участі в оплачуваних громадських роботах.

Пріоритет 5. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

Шляхи досягнення:

-Продовження розпочатих робіт з облаштування, реконструкції та будівництва сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання та використання.

-Проведення змагань, масових культурно-спортивних заходів та залучення до занять спортом широких верств населення, в тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Очікувані результати:

-Покращення матеріальної бази галузі.

-Зменшення кількості дітей, учнівської та студентської молоді, які мають відхилення у фізичному розвитку.

В економічній сфері:

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу з метою насичення ринку конкурентно-спроможними товарами.

Шляхи досягнення:

-Сприяння подальшому нарощуванню виробництва конкурентно-спроможної продукції, розширенню асортименту та підвищенню її якості.

-Інформування підприємств про зміни в законодавстві України, а також про комерційні пропозиції іноземних фірм та компаній, про заходи різних рівнів з питань інвестування, впровадження новітніх технологій, пошуку партнерів та нових ринків збуту.

Очікувані результати:

-Модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності за рахунок впровадження нових технологій.

-Залучення інвестицій в модернізацію підприємств.

-Виробництво та використання альтернативних джерел енергії та сировини.

-Стимулювання сталого зростання реальних обсягів продукції промисловості.

Пріоритет 2. Впровадження енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

Шляхи досягнення:

-Запроваджувати енергозберігаючі технології, вживати дієвих заходів щодо зменшення витрат за спожиті енергоносії.

-Виконання районної Комплексної програми енергозбереження Мукачівського району.

-Впровадження використання альтернативних джерел енергії.

-Провести поетапно ремонт і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, теплових мереж та котелень.

Очікувані результати:

-Проведення закладів соціально-культурної сфери на альтернативні джерела енергії.

-Зменшення обсягів виробничих та невиробничих втрат енергоносіїв.

-Відповідність житлового фонду сучасним вимогам енергозбереження стосовно теплового опору, підвищення експлуатаційних якостей житлового фонду до сучасних стандартів.

Пріоритет 3. Здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на підвищення якості обслуговування.

Шляхи досягнення:

-Здійснення економічного аналізу роботи торгівельних та обслуговуючих підприємств.

-Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі закладів торгівлі, побуту, створення умов для відкриття цих закладів у селах, де вони відсутні.

-Недопущення несанкціонованої торгівлі у не відведених для цього місцях.

-Посилення контролю за дотриманням вимого законодавства в сфері торгівлі.

Очікувані результати:

-Підвищення рівня культури торговельного та побутового обслуговування.

-Відкриття нових підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування.

-Недопущення виникнення стихійної торгівлі.

-В сфері розвитку громадянського суспільства:

Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки.

Шляхи досягнення:

-Висвітлення роботи органів виконавчої влади.

-Доступ до інформації про діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

Очікувані результати:

-Забезпечення публічності та відкритості висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування.

-Забезпечення громадського порядку.

-Підвищення рівня громадянської культури в селі, активізація участі громадян у діяльності громадських організацій та об’єднань, у формуванні та реалізації місцевої і державної політики.

Пріоритет 2. Реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства.

Шляхи досягнення:

-Створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського народу та для безпосередньої участі молодих людей у їх відродженні і розвитку, в охороні та відтворенні навколишнього природного середовища.

-Формування у молоді почуття національної гордості, патріотизму, готовності захищати суверенітет України.

-Підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство.

-Соціальна та правова підтримка багатодітних сімей та сімей, які потрапили в складні життєві обставини.

-Попередження насильства в сім’ї.

-Проведення розважально-виховних, дитячих та молодіжно-сімейних заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, пропаганду кращих українських традицій щодо подружнього життя та виховання дітей, заходів до визначних дат, державних свят України.

-Сприяння навчанню та працевлаштуванню молоді.

-Підвищення ролі батька у вихованні дитини.

-Підтримка дітей з функціональними обов’язками.

Очікувані результати:

-Зменшення проявів негативних явищ в молодіжному середовищі.

-Підвищення культурного рівня сімейних відносин.

-Посилення соціального та правого захисту незахищених категорій сімей.

-Зменшення кількості сімей, які потрапили в складні життєві обставини.

-Покращення стану здоров’я дітей та підлітків.

-Збільшення кількості зайнятих молодих людей та кількості молоді, яка бере активну участь у громадському житті.

Ризики та можливі перешкоди

 • Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці сільської ради:
 • Погіршення економічного стану в країні;
 • Низький рівень купівельної спроможності населення;
 • Падіння курсу національної валюти;
 • Збільшення ціни на енергоресурси через загострення економічної ситуації у світі;
 • Виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Невід’ємною частиною Програми економічного і соціального розвитку Пузняковецької  сільської ради є безумовне виконання програм:

 • Програма благоустрою  Пузняковецької  сільської ради на 2019 рік;
 • Програма соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади на 2019р
 • Програма проведення культурно-освітніх заходів та  розвитку  фізичної культури та спорту на території Пузняковецької сільської ради на 2019 рік;
 • Програма розроблення та оновлення містобудівної документації на території Пузняковецької сільської ради на 2019 рік.

Секретар сільської ради                      Іваник В.І.                  

                                                                

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                      Чотирнадцята  сесія  сьомого   скликання

                                                 РІШЕННЯ

Від 29   жовтня   2018 року  №  178

                                                                                                                                                 

 село Пузняківці

Про затвердження Програми

благоустрою  Пузняковецької сільської  ради на 2019  рік

Відповіднопідпункту22пункту«1»статті26ЗаконуУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні»,законівУкраїни«ПродержавнепрогнозуваннятарозробленняпрограмекономічногоісоціальногорозвиткуУкраїни»,Державноїстратегіїрегіональногорозвиткунаперіоддо2020року,затвердженоїпостановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р.,  з метою організації робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно правовихтаекологічнихзаходівщодо

поліпшеннямікроклімату,санітарногоочищення,створенняумовщодозахистуівідновленнясприятливогодляжиттєдіяльностілюдинидовкілля,  ПузняковецькасільськарадаВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму благоустрою  Пузняковецької сільської  ради на 2019   рік(додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному  сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціальноекономічного, культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова                           О.Хохол

Додаток №  1

                                                                               до рішення14сесії сьомого скликання

                                                                                     Пузняковецької  сільської ради

                                                                                   №      178_     від   29.10.2018   р.

ПРОГРАМА

благоустрою по Пузняковецькій сільській  раді на 2019  рік

 1. Вступ

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.

У селах громади відсутні комунальні служби із санітарного очищення та благоустрою, що сприяє виникненню стихійних сміттєзвалищ і перевантаженню полігонів побутових відходів. Назріла необхідність створення комунальної служби для забезпечення виконання робіт із благоустрою, санітарного очищення, проведення робіт з утримання дорожньо-мостового господарства тощо. У бюджеті не вистачає коштів для реалізації програм з благоустрою. Виходом із цієї ситуації є залучення коштів інвесторів, спонсорів та з державного бюджету з метою створення відповідних служб, залучення підрядних організацій для виконання робіт, організація комунальних підприємств та всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожньо-мостового господарства, озеленення, вуличного освітлення, малих архітектурних форм тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів із врахуванням досвіду провідних країн Європейського Союзу.

              2. Сучасний стан благоустрою сіл громади

В населених пунктах взагалі відсутні  автобусні зупинки, тому необхідно  побудувати нові сучасні зупинки з вказівниками назв населеного пункту.

Особливу увагу слід звернути на дороги. Звичайно, заасфальтувати всі грунтові дороги вулиць – завдання не під силу, але влаштувати тверде вуличне покриття – можливо. Для таких цілей можна використати ряд матеріалів (щебінь, відсів, тощо).

Культові споруди громади підтримуються релігійними громадами в більш-менш належному стані, однак кладовища, які прилягають до територіїкультових споруд, не можна сказати, що вони в належному стані. Не всі території кладовищ огороджені, влітку зарослі бур’яном, на самих кладовищавиявляються стихійні сміттєзвалища. В цьому напрямку планується організувати розробку заходів благоустрою кладовищ, обов’язково періодично вивозити сміття, влаштувати під’їзди з твердим покриттям, сучасні огорожі навколо кладовищ. Питання стосовно вивозу твердих побутових відходів та  сміття потребує значних зусиль, щодо організації вирішення. Розуміємо, що досягти ефекту у ліквідації сміттезвалищ можна лише шляхом організації збору ТПВ від усіх господарств, виготовленням та встановленням урн, контейнерів. Особливо гостро стоїть питання  в населених пунктах, де немає забору сміття спеціалізованою технікою АВЕ Мукачево.

Зелені насадження на території населених пунктів забезпечують створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля і потребують постійного і належного утримання, своєчасного проведення ремонту та реконструкції, на що потрібні відповідні кошти. На сьогоднішній день в селах громади збільшилась кількість перестійних, аварійних дерев, які потребують заміни на молоді дерева з поліпшеними декоративними властивостями. Особливо це стосується дерев біля закладів освіти та культури ( школа, дитячі садки, клуби).  Санітарний стан зелених насаджень загального користування (сквери, місця для відпочинку) здебільшого не відповідають сучасним вимогам ведення паркового господарства, що призводить до збільшення кількості сухостійних дерев, захаращення зелених насаджень.

Потребує вирішення питання збереження історії, культури, археології. Окремі вивіски втратили свій архітектурний вигляд, а територія біля  пам’ятних знаків  та  могил солдатів занедбана. Програмою передбачається реставрація, реконструкція і в окремих випадках відновлення пам’ятних знаків.

Разом з тим, необхідно звернути увагу стосовно облаштування спортивних та дитячих майданчиків. З метою вирішення зазначеного питання до роботи слід залучати громадські організації, вишукувати земельні ділянки для занять спортом, відпочинку, дитячих ігор. Виконання  цих заходів Програми з благоустрою тісно пов»язується з виконанням інших місцевих Програм, а це:

-Програма соціально-економічного і культурного розвитку Пузняковецької сільської  ради на 2019 рік;

-Програма проведення культурно-освітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської  ради на 2019 рік

Програмою передбачається також знайти можливості та вирішити питання виготовлення трафаретів з назвами вулиць, номерів будинків та вирішити питання освітлення всіх вулиць населених пунктів району.

Показники огляду благоустрою населених пунктів по Пузняковецькій  сільській  раді наведені в додатку 2.

3.Мета та основні завданняПрограми

Основною метою Програми є організація робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Для розв’язання цих завдань необхідно:

- розробити і здійснити ефективні та комплексні заходи з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення;

- створити умови для реалізації прав суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів;

- здійснити заходи з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів;

- забезпечити проведення ремонту, реконструкції, виготовлення нових в’їзних знаків в села громади;

- організувати проведення робіт з ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою комунальної власності територіальної громади;

- розробити генеральні плани населених пунктів, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту;

- створити при виконавчому комітеті сільської ради спільно з іншими сільськими  радами комунальну службу для утримання території сіл  у належному санітарному стані;

- сприяти роботі адміністративної комісії з питань  контролю за благоустроєм населених пунктів;

- поновити та  інформувати громаду про  правила благоустрою кожного населеного пункту;

- забезпечити виконання заходів щодо реалізації програми благоустрою згідно з обсягами фінансування, зазначеними у додатку до «Програми благоустрою по Пузняковецькій сільській раді на 2019  рік»

Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами:

- розроблення і запровадження схем санітарного очищення у тих населених пунктах, де вони відсутні;

- проведення інвентаризації зелених насаджень;

-  створення  сфери ритуальних послуг;

- поліпшення благоустрою кладовищ;

- проведення інвентаризації та паспортизації шляхів населених пунктів;

- проведення роботи з населенням з питань благоустрою та санітарного стану;

- залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою;

- формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг;

- враховуючи реальну ситуацію, коригування програми з метою визначення першочергових заходів.

4. Джерела фінансування Програми

Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонту об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів територіальних громад або користувачів, за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

5.Очікувані результати виконання Програми

 Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;

- ремонт існуючих та будівництво нових автомобільних доріг (влаштування білощебеневого покриття ґрунтових доріг);

- часткове вирішення питання зайнятості населення;

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів області та створення кращих умов для життєдіяльності її мешканців;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- створення умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

- упровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання;

- підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення.                 

Секретар ради В.І.Іваник

Додаток №  2

                                                                               до рішення  14сесії 7 скликання

                                                                                     Пузняковецької  сільської ради

                                                                                   №      178     від   29.10.2018   р.

           ПЛАН  ЗАХОДІВ

       По   «Програма   благоустрою по Пузняковецькій сільській раді на 2019 рік »

п/п Найменування заходу

сума коштів

місцевого

бюджету

1 Проводити місячники з благоустрою, санітарного очищення та оновлення екологічної обстановки -
2 Проводити загальносільські  суботники -
3 Прибирання та обкоси придорожньої зони, скверів, парків, кладовищ( Придбання бензину, мастильних матеріалів, тримеру та запчастин на газонокосилки, ) оплата послуг з очищення -
4 Ремонт пам’ятників та благоустрій прилеглої території  
5 Послуги  з прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг; чищення доріг і громадських місць та інші послугиЗабезпечення безпеки руху в зимовий період (очищення доріг від снігу 3000
6 Придбання лавочок, павільонів  та бесідок для парків  
7 Придбання меморіальних трафаретів  
8 Оплата послуг із благоустрою населених пунктів  
9 Послуги з розміщення соціальної реклами  
10 Послуги по підготовці до проведення свят  
11  Утримання зелених насаджень: відновлення клумб, газонів, квітників;  
12 Придбання вапна та щіток для побілки об’єктів благоустрою  
13 Вивіз ТПВ (прибирання вулиць)  
14 Придбання інвентарю для проведення робіт з благоустрою  
15 Придбання фарби для фарбування об’єктів благоустрою  
16 Придбання пакетів та мішків для сміття  
17  Облаштування територій біля адмінбудинку сільської ради 1000
         Всього 4000,000

Секретар  сільської ради В.І.Іваник                 

Паспорт програми

1.Назва – БлагоустрійПузняковецької сільської ради на 2019рік

2.Підстава для розробки – п. 1 ст. 27, п. 6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Закон України «Про відходи» від 5.03.1998р.;Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

3.Замовник програми – ВиконкомПузняковецької сільської ради

4.Мета – забезпечити освітлення вулиць в нічний час; забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг; покращення транспортного обслуговування населення; вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; впорядкування кладовищ; проведення озеленення населених пунктів; виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

5.Початок – 2019 рік,закінчення – 2019 рік

6.Етап виконання – 2019рік

7.Загальні обсяги фінансування Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонту об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів територіальних громад або користувачів, за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

8.Очікуванні результати виконання – При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населених пунктах, поліпшиться санітарний стан населених пунктів; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм, та здійснити освітлення населених пунктів в нічний час.

9.Контроль за виконанням – постійна комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку, місцевого бюджетута фінансів сільської ради

10.Строк звітності – щоквартально

Сільський голова                                          О.В.Хохол

                                                                

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

                      Чотирнадцята  сесія  сьомого   скликання

                                                    РІШЕННЯ

Від 29   жовтня   2018 року  №  179

                                                                                                                                                  

село Пузняківці

Про Програму соціального захисту населення 

Пузняковецької територіальної громади  на 2019 рік  

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на періоддо 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р., , з метою всебічного захисту законних прав, соціально- економічних , вікових та інших інтересів ветеранів війни, праці, військової служби, ліквідаторів на ЧАЕС, дітей війни, інвалідів, одиноких громадян, підвищення рівня їх життя, вшанування та увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни, підтримки організації ветеранів у їх діяльності; реалізація сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку багатодітної сім’ї, сімей, яких торкнулась проблема інвалідності, дітейсиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, допомога  на поховання, Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму  соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади  на 2019 рік  (додається).
 2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.
 3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Пузняковецької сільської ради з питань соціально- економічного , культурного  розвитку та  місцевого бюджету ( Перевузник М.І.).

Сільський голова                                         О.Хохол

Додаток 1
до рішення  14 сесії  7  скликання Пузняковецької  cільської ради
від 29.10.2018 року  N  179