whatsapp android blaue hacken é possivel rastrear um celular pelo facebook iphone da dinleme iphone spy spiare posizione gps android

 

Офіційний Веб-сайт Пузняковецької сільської ради

Переглянути далі...

  

Підписання угоди про транскордонне співробітництво

Читати далі...

Історія та легенди наших сіл

Читати далі...

gerb

ПРОЕКТ

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

       П»ятнадцята    сесія   сьомого скликання

     ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від  21   грудня   2018  року №  __________

село Пузняківці

 

Про Пузняковецький

сільський бюджет на 2019 рік

   Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,   Бюджетного кодексу України  Пузняковецька  сільська  рада

 ВИРІШИЛА :

      1.Визначити на 2019 рік:

-  доходи сільського бюджету загального фонду  в  сумі 621 000,0  грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету загального фонду  сумі 621 000,0  грн грн., згідно з додатком №2 цього рішення;

2. Затвердити  перелік місцевих програм згідно з додатком № 3

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштівсільського бюджету  у сумі  12 420,0  грн. що становить  два  відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

4. Затвердитиперелік захищених статей  видатків загального фондусільського бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою:

оплату праці працівників  апарату управління сільської ради;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

         5.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  сільській раді  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6.Розпоряднику коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників  відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, та послуги зв’язку, які споживаються

ПРОЕКТ

бюджетною установою. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.  

7.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

             8.Установити, що  джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69.1 Бюджетного кодексу України.

   9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

  10.Надати право сільському голові, за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

          10.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень  бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету.

11. Надати право сільському голові за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

11.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

11.2. Вносити зміни до видатків за головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2019 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.

              12. За обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів вносити зміни до переліку об’єктів, обсягів їх фінансування, будівництва або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2019 рік.

 12.1. В межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків, в тому числі обсяги місцевих програм.

ПРОЕКТ

13. Встановити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах  затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється сільським головою за обґрунтованим поданням  сільського голови.

14.Забезпечено головними розпорядниками коштів сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України  стосовно:

  1. Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності  цим рішенням;
  2. Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства,а саме:

Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затверджених таких  документів;

           15.Взяття бюджетних зобов’язань,дострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення  витрат бюджету;

           16. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного, культурного  розвитку та  місцевого бюджету та сільського голову.

              18 Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року

Сільський голова                               О.В.Хохол


Контактна інформація

Контактна інформація Пузняковецької сільської ради:

Адреса: 89630, буд. 69 А / І с.ПузняківціМукачівський район, Закарпатської області.
Телефон: +38(03131)7-02-24, факс 7-02-21

Мапа

Офіційні ресурси