ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

 

Про встановлення ставок єдиного податку

на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

 

Керуючись пунктом 24 статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 8, 10, 12, розділом ХІІ Податкового кодексу України, сільська рада в и р і ш и л а:

 

1. Встановити з 1 січня 2021 року на території Пузняковецької сільської ради наступні ставки єдиного податку в межах ставок, визначених Податковим кодексом України (Додаток № 1).

2.Рішення Пузняковецької сільської ради від 10 липня 2019 року № 212 «Про встановлення ставок єдиного податку на території Пузняковецької сільської ради на 2020 рік» з 01.01.2021 року вважати таким, що втратить чинність.

3. В.о. секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. забезпечити оприлюдення цього рішення та направити один примірник цього рішення до державної фіскальної служби для виконання.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку сіл та бюджету ( Перевузник М.І.)

 

Сільський голова : Хохол О.В.

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №_____

 

 

СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

 

Група платників єдиного податку

Ставки єдиного податку

Пропозиція

ставки податку

на місяць

(%)

Додаткова ставка податку

Види підприємницької діяльності (згідно діючих КВЕД)

2021 рік

1 г р у п а

(не можуть використовувати найманих осіб граничний обсяг доходу за рік 300000 грн.)

роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню (згідно діючих КВЕД), а саме:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

10% від розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 01.01.2021 року

ст. 293.4 ПКУ

15% від:

1) суми превищення граничного обсягу доходу, який дає право застосовувати спрощену систему;

2) доходу отриманого від провадження діяльності не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку віднесеного до І та ІІ групи;

3) доходу отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків ніж грошових;

4) доходу отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

2 г р у п а

(можуть використовувати не більше 10 найманих осіб одночасно, граничний обсяг доходу за рік 1500000 грн.)

 • надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню (згідно діючих КВЕД)

18 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2021 року

-

 • виробництво та/або продаж товарів (згідно діючих КВЕД).

 • діяльнісь у сфері ресторанного господарства (згідно діючих КВЕД)

20 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2021 року

-

3 г р у п а

(фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень

Здійснюють будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платниками єдиного податку

2 % доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

4 % доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

-

4 г р у п а

сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях,

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях)

для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях,

для земель водного фонду

для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди

 

 

0,27 %

 

 

0,27 %

 

 

 

 

 

0,09 %

 

 1,35 %

 

 

 

 

 

3 %

-

Сільський голова  О.В.Хохол

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

Про затвердження Положення

та встановлення ставок податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, п.24 розділу 1 ст.26, ст.69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. 10, пп. 14.1.12 ст.14, ст.265, 266 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік, в наступній редакції (додаток 1)

 2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік (додаток 2).

 3. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10 липня 2019 року № 213 «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пузняковецької сільської ради на 2020 рік»з 01.01.2021 року вважати такими, що втратить чинність.

 4. В.о. секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. забезпечити оприлюдення цього рішення та направити один примірник цього рішення до державної фіскальної служби для виконання.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку сільської ради та бюджету (Перевузник М.І).

 

Сільський голова : Хохол О.В.

 

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №_______

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на території Пузняковецькох сільської ради на 2021 рік

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010 року з наступними змінами та доповненнями, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від28.12.2014р.№71-VІІІ.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Пузняковецької сільської ради.

Розділ 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розміщеної на території Пузняковецької сільської ради.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Розділ 3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільскої ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Розділ 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об’єктів з урахуванням норм пункту 5.1. розділу 5 цього Положення.

Розділ 5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги зі сплати податку надаються:

 • у розмірі 100 відсотків - інвалідам І групи, багатодітним сім'ям, малозабезпеченим сім'ям, учасникам війни 1941-1945 років (крім осіб прирівняних до них).

 • у розмірі 100 відсотків - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам бойових дій на території інших держав, учасникам АТО.

 • у розмірі 100 відсотків - релігійним організаціям, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами.

Пільги з податку, що сплачується на території Пузняковецької сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Пузняковецької сільської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Розділ 6. Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості встановлюються за рішенням Пузняковецької сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6.2.Граничну ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік, встановити в розмірі 3 відсотків.

6.3. Встановити, що у 2020 році власники квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів, які знаходяться на території населених пунктів сільської ради, за кожен такий об»єкт додатково сплачуватимуть податок в розмірі 25 тис. грн.. на рік.

6.4. Ставка податку для об»єктів житлової та нежитлової нерухомості для юридичних осіб встановлюється у 2020 році за рішенням Пузняковецької сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування. База оподаткування об»єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об»єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об»єкт.

6.5. Ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості встановлюються на 2021 рік в таких розмірах:

- для фізичних осіб:

житлові об'єкти

а) 0,4 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів, які знаходяться на території населених пунктів сільської ради та для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),загальна площа яких перевищує 180 кв. метрів.

нежитлові об'єкти

б) 0,4 відсотка - будівлі готельні: готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, туристичні бази, будинки відпочинку;

в) 0,4 відсотка - будівлі офісні:будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

г) 0,4 відсотка будівлі торговельні: торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

ґ) 0,1 відсотка – гаражі: гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

д) 0 відсотка - будівлі промислові та склади;

е)0,05 відсотка - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

и)0,1 відсотка - інші будівлі.

- для юридичних осіб встановлюються:

житлові об'єкти

а) 0,4 відсоток - для квартир, загальна площа яких перевищує 70 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 180 кв. метрів.

нежитлові об'єкти

б) 0,4 відсоток - будівлі готельні: готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, туристичні бази, будинки відпочинку;

в) 0,4 відсоток - будівлі офісні:будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

г) 0,4 відсоток будівлі торговельні: торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

ґ) 0,2 відсоток – гаражі: гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

д) 0 відсоток - будівлі промислові та склади;

е) 0,4 відсоток - інші будівлі.

Розділ 7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Розділ 8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1. розділу 8 цього Положення та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Пузняковецької сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Розділ 10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до бюджету Пузняковецької сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ 11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Сільський голова О.В.Хохол

 

 

Додаток 2

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №______

Ставки податку

для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості по

Пузняковецькій сільській ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування на 2021 рік:

                                                                                  для фізичних осіб                                                             для юридичних осіб

житлові об'єкти

а)для квартири/квартир,

загальна площа яких перевищує                                                      0,4 відсотка                                              -

60 кв. метрів, або житлового

будинку/будинків, загальна площа

яких перевищує 180 кв. метрів,

які знаходяться на території

населених пунктів сільської ради

житлові об'єкти

а)для квартири/квартир,

Загальна площа яких перевищує

70 кв. метрів, або житлового будинку -                                        0,4 відсотка                                                            -

/будинків, загальна площа

яких перевищує 180 кв. метрів,

які знаходяться на території

населених пунктів сільської ради

нежитлові об'єкти

б) будівлі готельні: готелі, мотелі,                                             0,4 відсотка                                                                      0,4 відсотка

кемпінги, ресторани та бари, туристичні

бази, будинки відпочинку;

в) будівлі офісні:будівлі фінансового                                  0,4 відсотка                                                                         0,4 відсотка

обслуговування, адміністративно-побутові

будівлі, будівлі для конторських та

адміністративних цілей;

г) будівлі торговельні: торгові центри,                              0,4 відсотка                                                                           0,4 відсотка

універмаги, магазини, криті ринки, павільйони

та зали для ярмарків, станції технічного

обслуговування автомобілів, їдальні, кафе,

закусочні, бази та склади підприємств

торгівлі й громадського харчування,

будівлі підприємств побутового обслуговування;

ґ)гаражі: гаражі (наземні й підземні)                                 0,1 відсотка                                                                        0,2 відсотка

та криті автомобільні стоянки;

д)будівлі промислові та склади;                                                    -                                                                                            -

ж) господарські (присадибні) будівлі                                0,05 відсотка                                                                   0,2 відсотка

- допоміжні (нежитлові) приміщення,

до яких належать сараї, хліви, гаражі,

літні кухні, майстерні, вбиральні,

погреби, навіси, котельні, бойлерні,

трансформаторні підстанції тощо;

з) інші будівлі. 0,1 відсотка 0,4 відсотка                                   -                                                                                           -

 

Сільський голова Хохол О.В.

 

 

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

 

Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів на території Пузняковецької сільської ради на 2021рік  

 

Керуючись п.203 ч.1 ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.215.3.10, ст..267 Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради, Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 • 1. Встановити на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.
 • 2. Затвердити Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік, в наступній редакції, що додається (додаток 1).
 • 3. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10.07.2019 року № 214 «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Пузняковецької сільської ради на 2020 рік», з 01.01.2021 року вважати таким, що втратить чинність.
 • 4.В.о Секретарю сільської ради Касинець Г.І. забезпечити оприлюдення цього рішення та направити один примірник цього рішення до державної фіскальної служби для виконання.
 • 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку сільської ради та бюджету (Перевузник М.І.)

Сільський голова Хохол О.В.

 

 

додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №_____

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРОАКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

 

1. Платники податку

Платниками податку є юридичні та фізичні особи-підприємці, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного.

3. База оподаткування

Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

4. Ставка податку

Ставка податку встановлюється з 01 січня 2021 року у розмірі 5(п’яти) відсотків від вартості (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного є дата здійснення розрахункової операції, відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок є дата надходження оплати за проданий товар.

6. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем здійснення операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7. Строк сплати податку

Суми податку перераховуються до сільського бюджету особами, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

Сільський голова :  Хохол О.В.

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці 

 

Про встановлення ставки транспортного податкуна території Пузняковецької сільської ради на 2020 рік  

 

Керуючись ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.267 Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради, Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Пузняковецької сільської ради у 2021

році ставку транспортного податку на легкові автомобілі, з року випуску яких минуло 5 років та середня ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати ( станом на 01 січня 2021 року) з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль.

 1. Затвердити Положення про порядок справляння транспортного

податку на території Пузняковецької сільської ради, в редакції, що додається (додаток 1)

    3. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10.07.2019 р. № 215 «Про встановлення ставки транспортного податку на території Пузняковецької сільської ради на 2020 рік», з 01.01.2021 року вважати такими, що втратить чинність.

    4.В.о.секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. забезпечити оприлюдення цього рішення та направити один примірник цього рішення до державної фіскальної служби для виконання.

    5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку сільської ради та бюджету (Перевузник М.І.)

 

Сільський голова :  Хохол О.В.

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок справляння транспортного податкуна території

Пузняковецької сільської ради у 2021 році

1.Загальні положення

1.1. Транспортний податок на території Пузняковецької сільської ради встановлюється відповідно до Податкового кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Транспортний податок – це складова податку на майно, що відноситься до місцевих податків, і кошти від якого зараховуються до сільського бюджету Пузняковецької сільської ради.

2.Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно допідпункту 267.2.1. пункту 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

3.Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло 5 років та середня ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати ( станом на 01 січня 2021 року).

4.База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно дорозділу 3 цього Положення.

5.Ставки податку

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1. пункту 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Порядок обчислення та сплати податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податковихповідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2020 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2020 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

7.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченомуПодатковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою-платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником-починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6.За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

8. Порядок сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9.Строки сплати податку

9.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10. Відповідальність за порушення податкового законодавствата контроль податкових органів

10.1. Податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

10.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння транспортного податку здійснюється органами державної податкової служби.

Сільський голова :  Хохол О.В.

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

 

Про встановлення ставок земельного

податку та орендної плати на території

Пузняковецької сільської ради у 2021 році 

 

Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.69 Бюджетного кодексу України, ст. 269-288 Податкового кодексу України, , Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради Пузняковецька сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10.07.2019 р. № 216

«Про встановлення ставок земельного податку та орендної плати на території Пузняковецької сільської ради у 2020 році», з 01.01.2021 року вважати такими, що втратить чинність.

 1. Встановити на території Пузняковецької сільської ради у 2021

році наступні ставки земельного податку:

- за земельні ділянки в межах населених пунктів: сіл Пузняківці, Крите, Грабово, Герцівці, Тростяниця зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,05 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

- за земельні ділянки під сільськогосподарськими угіддями – 0,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки ;

- за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), - 3 % від їх нормативної грошової оцінки;

- за земельні ділянки, що використовуються для здійснення комерційної діяльності в розмірі - 3 % від їх нормативної грошової оцінки.

 1. Встановити на території Пузняковецької сільської ради у 2021 році

орендну плату за земельні ділянки в розмірі 6 ( шість) відсотків нормативної грошової оцінки земель, відповідно до їх цільового використання.

 1. Від сплати земельного податку звільняються:

3.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, заклади установи, організації, які повністю утримуються за рахупнок державного бюджету, заклади установи, організації, громадські організації, об»єкти комунальної власності, які є неприбутковими і утримуються за рахунок державного бюджету;

3.2. релігійні організації, статути(положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльность яких не передбачає отримання прибутків.

3.3.санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

3.4. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю. Кількість інвалідів, які мають основне місце роботи на цих підприємствах, повинна становити не менш як 50 % та фонд оплати праці таких інвалідів – не менш як 25 % суми загальних витрат на оплату праці;

3.5. бази олімпійської та паралімпійської підготовки.

4. В.о.секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. оприлюднити дане рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку сіл та бюджету (Перевузник М.І.)

 

Сільський голова  Хохол О.В.

 

 

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

 

Про встановлення ставки туристичного збору

на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

 

Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування вУкраїні”, ст.69 Бюджетного кодексу України, ст. 268 Податкового кодексу України,Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради:

 1. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10.07.2019 р. № 217

«Про встановлення ставки туристичного збору на території Пузняковецької сільської ради у 2020 році», з 01.01.2021 року вважати такими, що втратить чинність.

 1. Затвердити Положення про туристичний збір на 2021 рік( додаток 1)

 2. Встановити на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

ставки туристизного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ПКУ, у розмірі до 0,5% – для внутрішнього туризму та до 5% – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

4. В.о.секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. оприлюднити дане рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку сіл та бюджету (Перевузник М.І.)

 

Сільський голова Хохол О.В.

 

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №_____

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір 

 

1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селах Пузняковецької сільської ради ( Пузняківці, Грабово, Крите , Тростяниця , Герцівці ) радою якого встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження це особи, але вже лише фізособи-резиденти, що мають місце проживання в Україні.

В) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою в місцях проживання (ночівлі), визначених пп. «б» пп. 268.5.1 ПКУ, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму. (Членами сім’ї фізособи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у т.ч. усиновлені. Членами сім’ї фізособи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати й сестри, її баба та дід із боку матері та з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ПКУ);

г) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

ґ) ветерани війни, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

3. Ставка збору

3.1.Розмір ставки збору встановлюється рішенням відповідної сільської,

селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади.

3.2. Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначенихпп. 268.5.1 ПКУ, від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення в такому розмірі:

 • до 0,5% – для внутрішнього туризму;

 • до 5% – для в’їзного туризму.

3.3. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення (пп. 268.4.1 ПКУ) у місцях проживання (ночівлі), визначенихпп. 268.5.1 ПКУ.

3.4. З 01.01. 2019 року відповідно до п. 268.1 ПКУ запроваджується авансова сплата туристичного збору податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі).

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. тимчасове розміщення може здійснюватися лише в місцях проживання згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (далі— орган місцевого самоврядування). Але перелік цих місць викладено в такому порядку:

а)готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати й інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

4.3. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

5. Податкові агенти

5.1. Податкових агентів затверджує рішенням орган місцевого самоврядування.

5.2. Справляти турзбір мають право:

а)юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юросіб згідно з пп. 268.7.2ПКУ, ФОПи, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1ПКУ;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб із метою їх тимчасового розміщення в місцях проживання (ночівлі), визначених пп. «б» пп. 268.5.1 ПКУ, що належать фізособам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юрособи, які вповноважуються органом місцевого самоврядування.

Перелік податкових агентів й інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування.

6. Особливості справляння збору

6.1Згідно ст.. 12.4.2. Податкового Кодексу органи місцевого самоврядування визначають перелік податкових агентів .

6.2. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

7.1. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору здійснюється відповідно до податкового законодавства.

 

Сільський голова :  Хохол О.В.

 

 

 

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Двадцять друга сесія сьомого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 03 липня 2020 року № ____________

село Пузняківці

 

Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобівна території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

 

Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування вУкраїні”, ст.69 Бюджетного кодексу України, ст. 266 Податкового кодексу України,Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, розглянувши пропозиції депутатів сільської ради:

 1. Рішення Пузняковецької сільської ради від 10.07.2019 р. № 218

«Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на території Пузняковецької сільської ради у 2020 році», з 01.01.2021 року вважати такими, що втратить чинність.

 1. Затвердити Положення про збір за місця для паркування

транспортних засобів на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік ( додаток 1)

 1. Встановити на території Пузняковецької сільської ради на 2021 рік

ставки збору за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4. В.о. секретаря виконкому сільської ради Касинець Г.І. оприлюднити дане рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку сіл та бюджету (Перевузник М.І.)

Сільський голова Хохол О.В.

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії 7-го скликання

від 03.07.2020 року №_____

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

1. Платники збору

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням Пузняковецької сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів із зазначенням їх місцезнаходження, загальної площі, технічного облаштування, кількості місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням Пузняковецької сільської ради про встановлення збору. Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради органу державної податкової служби в порядку, встановленому розділом I Податкового Кодексу України.

2. Об'єкт і база оподаткування збором

2.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Пузняковецької сільської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ставки збору

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4. Порядок обчислення та строки сплати збору

4.1. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

4.4. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору здійснюється відповідно до податкового законодавства.

 

Сільський голова  Хохол О.В.