whatsapp android blaue hacken é possivel rastrear um celular pelo facebook iphone da dinleme iphone spy spiare posizione gps android

 

Протокол

7 сесії сьомого скликання

09 грудня 2016

Gerb

Україна

ПУЗНЯКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ

сьомої сесії сільської радисьомого  скликання

Від 09 грудня 2016 року

                                                   С. Пузняківці                                                   

Сьому сесію сільської ради сьомого скликання відкриває сільський голова Хохол Ольга Василівна

Сільський голова :Добрий день шановні депутати, присутні!

   В роботі сесії сільської ради приймають участь 7  депутатів. Сільський голова приймає участь у голосуванні.  Кворум, необхідний для проведення сесії – є.  Головує на сесії – сільський голова, секретар сесії – секретар сільської ради – Іваник В.І. -депутат від виборчого округу № 5с.Пузняківці

На засідання сесії присутні: головний спеціаліст (бухгалтер) сільської ради Соскида Н.Й.,спеціаліст- землевпорядник сільської ради Перевузник Д.В..

Сьому  сесію  сільської ради сьомого скликання оголошую відкритою.   

Звучить Державний Гімн України.

Сільський голова:

Шановні депутати!

Продовжуємо роботу сесії. На розгляд сьомої сесії  сільської радисьомого  скликання пропонується винести такі питання:

  1. Про роботу закладів охорони здоров»я на території Пузняковецької

сільської ради по наданню якісної первинної медичної допомоги населенню територіальної громади

Доповідачі: завідувач Пузняковецької АЗПСМ – Кохан Н.М., Граб С.І. –завідавача ФАП с.Крите та медичного пункту с.Герцівці

2.Про Програму економічного і соціального розвитку сіл Пузняковецької сільської ради на 2017 рік.

Інформує сільський голова Хохол О.В.

3. Про Програму благоустрою Пузняковецької сільської ради на 2017 рік

Інформує сільський голова Хохол О.В.

4. Про місцеву Програму соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади на 2017 рік.

Інформує сільський голова Хохол О.В.

5. Про Програму проведення культурно-освітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради на 2017 рік.

Інформує сільський голова Хохол О.В.

6. Про Програму розроблення та оновлення містобудівної документації на території Пузняковецької сільської ради на 2017 рік.

Інформує сільський голова Хохол О.В.

7. Про Програму «Власний дім» на 2017 рік

Інформує сільський голова Хохол О.В.

8. Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність у с.Пузняківці для ведення особистого селянського господарства

Інформує сільський голова Хохол О.В.

9. Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність у с.Тростяниця для ведення особистого селянського господарства

Інформує сільський голова Хохол О.В.

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці

Інформує сільський голова Хохол О.В.

11. Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність у с.Пузняківці для ведення особистого селянського господарства

Інформує сільський голова Хохол О.В.

12. Про Пузняковецький сільський бюджет на 2017 рік.

Інформує сільський голова Хохол О.В.

13. Про затвердження Положення про преміювання працівників Пузняковецької сільської ради на 2017 рік Про Пузняковецький сільський бюджет на 2017 рік.

Інформує сільський голова Хохол О.В.

14. Про надання дозволу на списання окремих основних засобів , непридатних для подальшого використання з балансового обліку ЦПМСД, що є власністю територіальної громади сіл Пузняківці, Крите, Тростяниця, Грабово, Герцівці.

Інформує сільський голова Хохол О.В..

Сільський голова :Шановні депутати!  Всі проекти рішень розглядались на відповідних комісіях сільської ради. В кого  є зауваження, зміни, доповнення до порядку денного ?  Немає.

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілом та , прошу голосувати.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» -7, «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Сільський голова :Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку денного сьомої сесії.

«Про роботу закладів охорони здоров»я на території Пузняковецької сільської ради по наданню якісної первинної медичної допомоги населенню територіальної громади» слухали звіт завідувача Пузняковецької АЗПСМ – Кохан Н.М., та співдоповідачів: Граб С.І. –завідавача ФАП с.Крите та медичного пункту с.Герцівці,

Тороні В.Ю. зауважив щодо покращення роботи медперсоналу на наданню фізіотерапевтичних процедур, а також відмітив, що у зв»язку зі звільненням лікаря стоматолога необхідно вирішити кадрове питання - заповнення вакансії лікаря стоматолога, так як це дуже необхідно для грмади сіл.

Сільський голова Хохол О.В. звернула увагу на дотримання трудової дисципліни, а також розпорядку робочого часу.

Кохан Н.М. надала пояснення на поставлені запитання депутатів

Сільський голова зачиталапроект рішення.

Сільський голова :Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» -7, «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення № 73 прийнято одноголосно.

Переходимо до слідуючого питань порядку денного сесії:

«Про Програму економічного і соціального розвитку сіл Пузняковецької сільської ради на 2017 рік. інформувала сільський голова Хохол О.В., яка відмітила, що Програма економічного і соціального розвитку Пузняковецької сільської ради на 2017 рік (далі – Програма) розроблена з метою аналізу соціально-економічної ситуації на території сільської ради за попередній період та визначення чинників, які стримують розвиток територіальної громади. Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій Пузняковецької сільської ради Мукачівською райдержадміністрацією та Мукачівською районною радою задля втілення єдиної державної політики розвитку Пузняковецької територіальної громади та Мукачівського району. Програма розроблена та визначає головну мету та пріоритети розвитку сільської ради на 2017 рік.Відповідно до пріоритетних напрямків "Програми соціально-економічного розвитку Мукачівського району на 2017 рік" у Програмі передбачені завдання та заходи, спрямовані на розвиток виробничої та соціальної сфери сільської ради. Заходи Програми спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку території сільської ради, шляхом взаємодії з Мукачівською райдержадміністрацією та районною радою, суб’єктами підприємницької діяльності, громадськості.На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку сільської ради в 2016 році, визначення нагальних проблем розроблено основні напрямки розвитку, пріоритети діяльності, а також основні завдання і заходи на 2017 рік.

Організаційно виконання заходів Програми здійснює виконком Пузняковецької сільської ради. У процесі виконання Програма може уточнюватись. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії Пузняковецької сільської ради за поданням виконкому сільської ради. Підготовку проекту здійснював виконавчий комітет Пузняковецької сільської ради. Основною метою розвитку сільської ради в 2017 році є збереження реальних доходів та поліпшення добробуту населення громади; створення робочих місць та отримання позитивного фінансового результату, впровадження енергозберігаючих технологій. Програма містить основні показники економічного і соціального розвитку Пузняковецької сільської ради на 2017 рік.

Сільський голова ознайомилаприсутніх зпроектом рішення.

Сільський голова :Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» -7, «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення № 74 прийнято одноголосно.

Переходимо до слідуючого питань порядку денного сесії:

Про Програму благоустрою Пузняковецької сільської ради на 2017 рік, інформувала сільський голова, яка відмітила, що основною метою Програми є організація робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.Для розв’язання цих завдань необхідно:розробити і здійснити ефективні та комплексні заходи з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів; організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення; створити умови для реалізації прав суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів; здійснити заходи з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів; забезпечити проведення ремонту, реконструкції, виготовлення нових в’їзних знаків в села громади; організувати проведення робіт з ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою комунальної власності територіальної громади; розробити генеральні плани населених пунктів, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту; створити при виконавчому комітеті сільської ради спільно з іншими сільськими радами комунальну службу для утримання території сіл у належному санітарному стані; сприяти роботі адміністративної комісії з питань контролю за благоустроєм населених пунктів; поновити та інформувати громаду про правила благоустрою кожного населеного пункту; забезпечення своєчасного будівництва, реконструкцію та ремонт доріг; покращення транспортного обслуговування населення; вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; впорядкування кладовищ; проведення озеленення населених пунктів; виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

Сільський голова зачитала проект рішення.

Сільський голова :Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» -7, «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення № 75 прийнято одноголосно.

Переходимо до слідуючого питань порядку денного сесії:

Про місцеву Програму соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади на 2017 рік інформувала сільський голова Хохол О.В., яка зауважила, що на території Пузняковецької сільської ради проживає: 174 - інвалідів загального захворювання; _3 учасників бойових дій; 1 учасників АТО; 16 одиноких громадян, 7 з яких обслуговуються соціальним працівником; 2 дітей -сиріт, 19 багатодітних сімей; 8 дітей та молодих осіб з фізичними обмеженнями; 6 сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, 1 сім»я переселенців з Донецької та Луганської областей з дітьми.

Основною метою цієї Програми є всебічний захист законних прав, соціально-економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни, праці, військової служби, ліквідаторів на ЧАЕС, дітей війни, інвалідів, одиноких громадян, підвищення рівня їх життя, вшанування та увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни, підтримки організації ветеранів у їх діяльності; реалізація сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку багатодітної сім’ї, сімей, яких торкнулась проблема інвалідності, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвогорівня. Виконавцями даної Програми є виконком Пузняковецької сільської ради, Пузняковецька амбулаторія ЗПСМ, ФАПи сіл Тростянця Крите, Грабово медичний пункт Герцівці, будинок культури с.Пузняківці, сільські клуби та бібіліотеки, Пузняковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Цією Програмою передбачена допомога на поховання населенню, а саме своєчасна виплата одноразової допомоги виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов”язалася поховати померлого, який на день смерті не досяг пенсійного віку та не був зареєстрований в центрі зайнятості, як безробітна особа.

Сільський голова зачитала проект рішення. Сільський голова :Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» -7, «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення № 76 прийнято одноголосно.

Переходимо до слідуючого питань порядку денного сесії:

«Про Програму проведення культурно-освітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради на 2017 рік» інформувала сільський голова Хохол О.В., яка зауважила, що однією з основних функцій сільської ради є гуманітарна функція, яка передбачає створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян.Основним напрямком у сфері культури є створення умов для естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді та пропаганді здорового способу життя. Метою програми є здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій, проведення на високому організаційному рівні заходів, присвячених: Дню захисника Вітчизни, Міжнародному дню захисту жінок і миру, Дню Перемоги, Міжнародному Дню захисту дітей, Дню молоді, 25-річчю Незалежності України, Дню українського козацтва (Покровський ярмарок), Дню визволення району від німецько-фашистських загарбників, Дню пам’яті жертв голодоморів, професійних свят (бухгалтера, органів самоврядування, педагогів, поварів тощо, новорічних (День Святого Миколая, Новий Рік тощо) та Різдвяних свят, залучення до участі в заходах широкого кола громадськості проведення фестивалів та змагань. Основними завданнями Програми є організаційне забезпечення проведення урочистих заходів з нагоди відзначення державних, професійних, релігійних свят і ювілейних дат за участю депутатів рад усіх рівнів, керівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, представників трудових колективів, об’єднань громадян, молоді, дітей, жителів сіл та популяризація важливих для історії регіону історичних подій та пам’ятних дат серед населення шляхом залучення широкого кола представників громадськості сіл та району до їх підготовки та відзначення. Очікувані результати вд реалізації даної програми – це залучення молоді до занять художньою самодіяльністю та образотворчим мистецтвом; виховання сільських жителів у патріотичному дусі, забезпечення організованого дозвілля; вшанування інвалідів та учасників бойових дій, учасників АТО та виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій.Реалізація даної Програми дасть змогу залучати більшу чисельність молоді до занять фізичною культурою та спортом, пропагувати здоровий спосіб життя, організовувати змістовне дозвілля для молоді, що призведе до зменшення правопорушень, розвитку інтелектуальних та фізичних якостей молодих людей, які проживають на території сільської ради; розбудовувати спортивну інфраструктуру; зміцнить матеріально-технічну базу даної галузі.

Сільський голова зачитала проект рішення.

Сільський голова :Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» -7, «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення № 77 прийнято одноголосно.

«Про Програму розроблення та оновлення містобудівної документації на території Пузняковецької сільської ради на 2017 рік» інформувала сільський голова Хохол О.В., яка зауважила, щоМетою програми є здійснення заходів щодо розроблення містобудівної документації населених пунктів Пузняковецької сільської ради для врегулювання містобудівної діяльності, виготовлення генеральних планів населених пунктів сільської ради та дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт, розроблення проектної документації щодо нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, технічного переоснащення об”єктів виробничого призначення ради та дотримання законодавства при прийнятті рішень у сфері будівництва.

Першочерговими заходами є розроблення проектної містобудівної документації на місцевому рівні: генеральних планів населених пунктів, планів зонування та детальних планів територій та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення відповідних проектів.Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету , коштів замовників будівництва та співфінансування з районного бюджету. Для здійснення першочергових заходів, які будуть здійснені та профінансовані 2017 році, планується спрямувати за рахунок іншої субвенції з районного бюджету кошти для розроблення проектної містобудівної документації на місцевому рівні: виготовлення генерального плану населеного пункту Пузняківці поєднаного з детальним планом забудови території с.Пузняківці .

Сільський голова зачитала проект рішення.

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає. Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення № 78 прийнято одноголосно.

«Про Програму «Власний дім» на 2017 рік», інформувала сільський голова Хохол Ольга Василівна, яка проінформувала присутніх, що зазначеною Програмою визначено можливість розв’язання однієї з найважливіших проблем- забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом надання сільським мешканцям довгострокових цільових кредитів молодим сім»ям, сім’ям, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, на будівництво, на добудову, придбання житла та спорудження інженерних мереж (газифікація та водозабезпечення житлових будинків, електроопалення) з терміном погашення до 20 років, а молодим та неповним сім’ям – до 30 років. Кредити надаються на підставі клопотання органів місцевого самоврядування, згідно з відповідними регіональними правилами, затвердженими розпорядженнями голови обласної державної адміністрації Дані регіональні правила розроблені на підставі Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабміну від 05жовтня 1998р. №1597, з урахуванням місцевих умов.Програма передбачає надання пільгових (під 3 % річних) кредитів індивідуальним забудовникам. Кредитні ресурси Фонду будуть спрямовані на кредитування облаштування будівель інженерними мережами, на добудову, реконструкцію житлових будинків та інші напрямки передбачені Програмою.Розподіл обсягів пільгового кредитування передбачається здійснювати у відповідності до фінансування Програми з врахуванням виділених бюджетних коштів на цю Програму.       

    Програма «Власний дім» впроваджується за сприянням районної державної адміністрації та районної ради . За час дії Програма набула значної популярності серед сільського населення . На сьогодні вона є практично єдиною реальною можливістю для поліпшення умов проживання на селі . Програму розроблено з метою поліпшення житлово – побутових умов сільського населення, подальшого провадження державної політики, розвитку сільських населених пунктів, спрямованої насамперед на підвищення рівня інженерного облаштування села(газифікація, водопостачання, електроопалення), що сприятиме підвищенню рівня привабливості села для життєдіяльності та створить передумови для будівництва і придбання житла в сільській місцевості.

     Фінансування програми здійснюється на підставі законів України про державний бюджет на відповідний рік, рішень обласної, районної та сільської ради, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрацій і згідно з Положенням про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 р.№1211. Джерелами фінансування Програми є кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та кошти населення.

Сільський голова зачитала проект рішення.

Сільський голова Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає. Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення № 79 прийнято одноголосно.

Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку денного сесії.

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної площею 0,25 га у власність Мешко Ю.Ю. для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці інформувала сільський голова, яка ознайомила присутніх з клопотанням Мешко Ю.Ю. та зачитала проект рішення.

Сільський голова :Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення № 80 прийнято одноголосно.

Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку денного сесії.

На початку розгляду наступних питань виступила сільський голова Хохол Ольга Василівна, яка зачитала письмове повідомлення депутата сільської ради Малярчик Наталії Юріївни про наявність конфлікту інтересів та що для запобігання конфлікту інтересів, так як слідуючим питанням буде розгляд питань, що стосується особистих приватних інтересів її близьких осіб, Малярчик Н.Ю. самоусувається від розгляду, голосування та прийняття рішення ради з цього питання.

Сільський голова Хохол О.В. ознайомила присутніх з нормамист..35 Закону України «Про запобігання корупції» (Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) та проінформувала присутніх, що у разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом. Сільський голова зауважила, що неучасть депутата Малярчик Н.Ю. призведе до витрати кворуму сесії, а тому пропонується прийняти рішення щодо здійснення Малярчик Н.Ю. своїх депутатських повноважень під зовнішнім контролем. Виконання депутатом своїх депутатських повноважень, а саме прийняття рішення з наступного питання здійснювати в присутності та під наглядом уповноваженої особи сільської ради з питань запобігання корупції.

Сільський голова зачитала проект рішення.

Сільський голова :Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0

Рішення № 81 прийнято одноголосно.

Переходимо саме до розгляду питання порядку денного:

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної площею 0,25 га у власність Павлишинець Н.В. для ведення особистого селянського господарства в с.Тростяниця інформувала сільський голова, яка ознайомила присутніх з клопотанням Павлишинець Н.В. та зачитала проект рішення.

Сільський голова :Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0 .

Рішення № 82 прийнято одноголосно.

Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку денного сесії.

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Арендацької Л.В. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Пузняківці», інформувала сільський голова Хохол О.В., яка ознайомила присутнії депутатів з клопотанням та витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку площею 0,1366 ,що відводиться у власність Арендацької Л.В., мешканки с.Пузняківці.

Сільський голова зачитала проект рішення.

Сільський голова :Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0 .

Рішення № 83 прийнято одноголосно.

На початку розгляду наступного питання виступила сільський голова Хохол Ольга Василівна, яка усно повідомила та надала письмове повідомлення про наявність конфлікту інтересів та що для запобігання конфлікту інтересів, так як слідуючим питанням буде розгляд питання, що стосується приватних інтересів її близьких осіб, вона самоусувається від розгляду, голосування та прийняття рішення ради з цього питання.

Згідно Регламенту роботи Пузняковецької сільської ради сьомого скликання інформацію по слідуючому питанню «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці» надає секретар ради Іваник В.І., яка ознайомила присутніх з клопотанням Хохол І.І. та витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку площею 0,4070, що відводиться у власність Хохол І.І. в с.Пузняківці для ведення особистого селянського господарства і кадастровим планом даної земельної ділянки.

Секретар ради Іваник В.І. зачитала проект рішення.

Секретар радиШановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ? Немає. Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0 .

У розгляді, обговоренні та голосуванні питання сільський голова Хохол О.В. участі не брала.

Рішення № 84 прийнято одноголосно.

Сільський голова Хохол О.В.: Переходимо до розгляду наступного порядку денного.

«Про Пузняковецький сільський бюджет на 2017 рік» інформувала сільський голова Хохол О.В., Проект сільського бюджету на 2017 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

При прогнозуванні дохідної частини сільського бюджету враховано фактичне виконання доходів за 2014 - 2015 роки та очікуване виконання за 2016 рік.

Обсяг ресурсу загального фонду сільського бюджету на 2017 рік прогнозується в сумі 357,7 тис. грн., Місцеві податки (Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб, а також плата за землю) залишається найвагомішим джерелом доходів сільського бюджету.

Розрахунок видатків сільського бюджету здійснено на основі Бюджетного кодексу України зі змінами, проекту Закону України „Про Державний бюджет на 2017 рік”, з врахуванням:

розміру мінімальної заробітної 3200 гривень (в середньому до 2016 року зросте у 2,2 раза); коефіцієнту 1,1095 для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі при визначенні видатків на:

оплату електроенергії на коефіцієнт 1,09;

оплату інших енергоносіїв на коефіцієнт 1,085;

індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 108,1 відсотка.

Загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік передбачено у сумі 357,7 тис. грн., Резервний фонд сільського бюджету передбачено в обсязі 3,577 тис. грн З метою збалансування бюджету, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту сільськогоо бюджету на 2017рік спрямована на забезпечення нагальних потреб, виключено непріоритетні та неефективні витрати, насамперед ті, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного розпорядника коштів, враховано забезпечення економного споживання та заощадливого витрачання енергетичних ресурсів.

Сільський голова зачитала проект рішення.

Сільський голова :Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0 .

Рішення № 85 прийнято одноголосно.

На початку розгляду наступного питання виступила сільський голова Хохол Ольга Василівна, яка усно повідомила та надала письмове повідомлення про наявність конфлікту інтересів та що для запобігання конфлікту інтересів, так як слідуючим питанням буде розгляд питання, що стосується її особистих майнових інтересів, вона самоусувається від розгляду, голосування та прийняття рішення ради з цього питання.

Згідно Регламенту роботи Пузняковецької сільської ради сьомого скликання інформацію по слідуючому питанню порядку денного «Про затвердження Положення про преміювання працівників Пузняковецької сільської ради на 2017 рік» надає секретар ради Іваник В.І., яка ознайомила присутніх з Положенням про преміювання працівників Пузняковецької сільської ради у 2017 році та запропонувала його затвердити.

Секретар ради Іваник В.І. зачитала проект рішення.

Секретар ради:Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0 .

У розгляді, обговоренні та голосуванні питання сільський голова Хохол О.В. участі не брала.

Рішення № 86 прийнято одноголосно.

Сільський голова Хохол О.В.: Переходимо до розгляду наступного порядку денного.

«Про надання дозволу на списання окремих основних засобів, непридатних для подальшого використання з балансового обліку ЦПМСД, що є власністю територіальної громади сіл Пузняківці, Крите, Тростяниця, Грабово, Герцівці» інформувала сільський голова Хохол О.В. і запропонувала дане питання до вивчити, а саме провести повторно інвентаризацію основних засобів спільно з ЦПМСД Мукачівського району для встановлення реального стану матеріалів, так як в переліку майна, що пропонується до списання є основні засоби, які придатні до використання і на даний час знаходяться в справному стані та працюють ( Фотометр КФК-2 вартістю 7250 грн).

Сільський голова зачитала проект рішення.

Сільський голова :Шановні депутати!Чи є питання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення ?Немає.Хто за даний проект прошу голосувати ?

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

№ виборчого округу

Результат

1. Полянич Октавія Іллічна

1

  ЗА

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

 ЗА

3.

Тороні Василь Юрійович

3

 ЗА

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

 ЗА

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

ЗА 

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

 ЗА

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

 ЗА

«за» - 7 , «проти»-0, «утримались»-0, «не голосували» - 0 .

Рішення № 87 прийнято одноголосно.

Сільський голова Шановні депутати!Всі питання, які виносились на розгляд сьомої сесії сільської ради сьомого скликання, розглянуто.Чи є питання, зауваження, пропозиції, зауваження до організації та роботи сесії? Немає.

Сьому сесію сільської ради сьомого скликання оголошую закритою.

Звучить Державний Гімн України.

Сільський голова О.В.Хохол

СПИСОК

депутатів Пузняковецької сільської ради, які були присутні

 на сьомій сесії сільської ради сьомого  скликання

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів присутнії на засіданні сесії

виборчого округу

1.

Полянич Октавія Іллівна

1

2.

Перевузник Мар»яна Іллічна

2

3.

Тороні Василь Юрійович

3

4.

Іваник Валентина Іванівна

5

5.

Малярчик Наталія Юріївна

7

6.

Зарева Світлана Ярославівна

8

7.

Малеш Михайло Юрійович

12

   

СПИСОК

депутатів Пузняковецької сільської ради, які були відсутні

 на шостій  сесії сільської ради сьомого  скликання

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутатів п

виборчого округу

1.

Мешко Юрій Юрійович

4

2.

Касинець Михайло Михайлович

6

3.

Хохол Василь Васильович

9

4.

Ломпарт Йосип Іванович

10

5.

Петах Сергій Омелянович

11

ПЕРЕЛІК

рішень, які були прийняті на сьомій сесії Пузняковецької сільської ради сьомого

скликання

  1. Про роботу закладів охорони здоров»я на території Пузняковецької

сільської ради по наданню якісної первинної медичної допомоги населенню територіальної громади

Рішення № 73

2.Про Програму економічного і соціального розвитку сіл Пузняковецької сільської ради на 2017 рік. Рішення № 74

3. Про Програму благоустрою Пузняковецької сільської ради на 2017 рік

Рішення № 75

4. Про місцеву Програму соціального захисту населення Пузняковецької територіальної громади на 2017 рік.

Рішення № 76

5. Про Програму проведення культурно-освітніх заходів та розвитку фізичної культури і спорту на території Пузняковецької сільської ради на 2017 рік. Рішення № 77

6. Про Програму розроблення та оновлення містобудівної документації на території Пузняковецької сільської ради на 2017 рік.

Рішення № 78

7. Про Програму «Власний дім» на 2017 рік

Рішення № 79

8. Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність у с.Пузняківці для ведення особистого селянського господарства

Рішення № 80

9. Про здійснення Малярчик Н.Ю. своїх депутатських повноважень під зовнішнім контролем.

Рішення № 81

10. Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність у с.Тростяниця для ведення особистого селянського господарства

Рішення № 82

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с.Пузняківці

Рішення № 83

12. Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність у с.Пузняківці для ведення особистого селянського господарства

Рішення № 84

13. Про Пузняковецький сільський бюджет на 2017 рік.

Рішення № 85

14. Про затвердження Положення про преміювання працівників Пузняковецької сільської ради на 2017 рік Про Пузняковецький сільський бюджет на 2017 рік.

Рішення № 86

15. Про надання дозволу на списання окремих основних засобів , непридатних для подальшого використання з балансового обліку ЦПМСД, що є власністю територіальної громади сіл Пузняківці, Крите, Тростяниця, Грабово, Герцівці.

Рішення № 87


Мапа

Офіційні ресурси